Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Är du övertygad om att du har sanningen? Varför?

Är du övertygad om att du har sanningen? Varför?

”Förvissa er om vad som är Guds goda och välbehagliga och fullkomliga vilja.” (ROM. 12:2)

1. Hur har kristenhetens ledare handlat i krigstider?

ÄR DET Guds vilja att de sanna kristna ska gå ut i krig och döda människor från andra länder? Under de senaste 100 åren är det just vad många så kallade kristna har gjort. Katolska fältpräster har välsignat trupperna och deras vapen när de ska dra ut mot katoliker i andra länder. Samma sak gäller protestantiska fältpräster. Andra världskriget är kanske det värsta exemplet på hur illa det kan gå.

2, 3. Hur har Jehovas vittnen handlat under olika konflikter, och varför det?

2 Vad gjorde Jehovas vittnen under andra världskriget? Historien visar att de behöll sin kristna neutralitet. Varför gjorde de det? De ville följa Jesus exempel och det han lärde. Han sa: ”Av detta skall alla veta att ni är mina lärjungar: om ni har kärlek inbördes.” (Joh. 13:35) De påminde sig också Paulus ord till de kristna i Korinth och tillämpade de principerna på sin egen situation. (Läs 2 Korinthierna 10:3, 4.)

3 Sanna kristna som har övat sitt samvete med hjälp av Bibeln väljer därför att inte ta del i krig eller att ens lära sig  kriga. Detta har fått till följd att tusentals vittnen, både unga och gamla, män och kvinnor, har blivit förföljda. Många har fått lida i arbetsläger och fängelser. Under nazitiden i Tyskland var det till och med en del som blev mördade. Men oavsett vilka grymheter vittnena i Europa fick utstå glömde de aldrig sin uppgift att predika de goda nyheterna om Guds rike. De predikade troget i fängelser, i koncentrationsläger och i exil. * Det finns också mer nutida exempel. När Rwanda härjades av strider och etnisk rensning 1994 höll sig vittnena utanför konflikten. De höll sig också neutrala under de grymma strider som rasade på Balkan när Jugoslavien splittrades.

4. Vilken slutsats drar många av att Jehovas vittnen är neutrala?

4 Jehovas vittnens neutralitet har fått tusentals människor världen över att dra slutsatsen att vi verkligen älskar Gud och våra medmänniskor. De kan alltså själva se att vi representerar den sanna kristendomen. Men det finns också mycket annat som har övertygat människor om att Jehovas vittnen är sanna kristna.

HISTORIENS STÖRSTA UNDERVISNINGSKAMPANJ

5. Vilken förändring fick Jesus första lärjungar anpassa sig till?

5 Jesus framhöll ända från början av sin tjänst här på jorden hur viktigt det var att predika de goda nyheterna om Guds rike. Han valde ut 12 lärjungar som skulle vara med och sätta i gång ett arbete som senare skulle fortsätta över hela jorden. Lite längre fram lärde han upp ytterligare 70 lärjungar. (Luk. 6:13; 10:1) De fick först uppdraget att predika de goda nyheterna för judar. Sedan kom en överraskning: de skulle predika för oomskurna icke-judar också. Det måste ha varit en stor omställning för dem! (Apg. 1:8)

6. Vad hjälpte Petrus att förstå att Jehova är opartisk?

6 Aposteln Petrus fick i uppdrag att besöka en oomskuren icke-jude som hette Cornelius. Det hjälpte honom att förstå att Jehova är opartisk, och Cornelius och hans familj blev döpta. När sanningen nu gjordes tillgänglig för människor av alla nationer öppnades ett stort nytt fält för kristendomen. (Apg. 10:9–48) Den skulle spridas över hela världen.

7, 8. Vad har Jehovas organisation gjort för att hjälpa människor att lära känna de goda nyheterna? (Se den inledande bilden.)

7 I vår tid har de som tar ledningen bland Jehovas folk entusiastiskt gått in för att organisera arbetet med att predika och undervisa världen över. I dag gör närmare åtta miljoner vittnen sitt yttersta för att sprida budskapet på mer än 600 språk, och den siffran bara ökar. Jehovas vittnen är välkända för sitt arbete med att vittna från hus till hus och på offentliga platser, bland annat med hjälp av litteraturbord och flyttbara litteraturställ.

8 Över 2 900 översättare har fått särskild utbildning för att kunna översätta Bibeln och biblisk litteratur. Man översätter inte bara till de stora världsspråken, utan även till språk som inte är så välkända, men som ändå talas av miljontals människor. I Spanien har till exempel flera miljoner katalanska som sitt modersmål och använder det dagligen.  På senare tid har katalanskan fått allt starkare ställning i Alicante, i Andorra, i Valencia och på Balearerna. Jehovas vittnen översätter nu biblisk litteratur och håller kristna möten på det språk som rör katalanernas hjärtan.

9, 10. Hur vet vi att Guds organisation vill att alla ska lära känna sanningen?

9 Samma arbete med att översätta biblisk litteratur och undervisa människor på deras eget språk sker nu över hela jorden. I Mexiko är till exempel spanska det officiella språket, men stora delar av befolkningen talar andra språk. Ett sådant exempel är maya. Det team som översätter till maya placerades i en del av landet där de kunde använda språket till vardags, och det gjorde det lättare för dem att översätta på ett sätt som når fram till människor. Nepali är ett annat exempel. Det är ett av de språk som talas i Nepal, där det bor över 29 miljoner människor. Man talar omkring 120 språk i landet, men en bra bit över tio miljoner talar nepali, och många andra har det som andraspråk. Vår litteratur ges ut också på det språket.

10 Jehovas organisation tar allvarligt på uppdraget att sprida de goda nyheterna i alla delar av världen. Det visas bland annat genom det stöd alla översättningsteam får världen över. Vi lämnar också miljontals vikblad, broschyrer och tidskrifter till allmänheten utan att ta betalt. I stället understöder vi själva det här arbetet genom våra frivilliga bidrag. Vi kommer ihåg Jesus ord: ”Ni har fått för intet, ge för intet.” (Matt. 10:8)

Ett team översätter litteratur till lågtyska. (Se paragraf 10.)

Litteratur på lågtyska används i Paraguay. (Se också den inledande bilden.)

11, 12. Vad har många kommit fram till på grund av vårt arbete med att predika och undervisa?

11 Jehovas vittnen är så övertygade om att de har funnit sanningen att de gör stora uppoffringar för att kunna dela med sig av budskapet till människor från andra länder och kulturer. Många har förenklat sina liv, lärt sig ett nytt språk och anpassat sig till en ny kultur. Det här internationella arbetet med att predika och undervisa människor är ytterligare något som övertygar många om att Jehovas vittnen är sanna efterföljare till Jesus Kristus.

12 Jehovas vittnen gör allt det här  därför att de är övertygade om att de har funnit sanningen. Nu ska vi se närmare på vad som har övertygat några av våra bröder och systrar om den här saken. (Läs Romarna 14:17, 18.)

VARFÖR DE ÄR ÖVERTYGADE OM ATT DE HAR SANNINGEN

13. Hur har Jehovas vittnen kunnat hålla organisationen ren?

13 Det kan vara uppmuntrande att läsa om vad som har övertygat våra bröder och systrar om att de har sanningen. En broder som har tjänat Jehova under lång tid säger: ”Det görs stora ansträngningar för att hålla Jehovas organisation moraliskt ren och obefläckad, och det oavsett vem som behöver få råd eller tillrättavisning.” Hur håller man en sådan hög moralisk nivå? Genom att följa de normer som finns i Guds ord och det mönster som Jesus och hans lärjungar gav. Det är relativt få Jehovas vittnen i vår tid som har behövt bli uteslutna ur församlingen därför att de inte har velat rätta sig efter Guds normer. De allra flesta lever ett rent liv, och sådana som tidigare levt på ett sätt som Gud inte godkänner har gjort nödvändiga förändringar. (Läs 1 Korinthierna 6:9–11.)

14. Vad har många uteslutna gjort, och vad har det lett till?

14 Bibeln ger anvisningar om att de som vägrar att rätta sig efter Guds normer måste uteslutas. Tusentals har lyckligtvis ångrat sitt felaktiga handlingssätt och välkomnats tillbaka till församlingen. (Läs 2 Korinthierna 2:6–8.) Att vi är noga med att följa Bibelns höga moralnormer gör att den kristna församlingen kan hållas ren och att vi kan känna oss säkra på att den har Jehovas godkännande. Till skillnad från många kyrkor som låter sina medlemmar göra vad de vill, så följer Jehovas vittnen Guds normer. Det i sin tur har övertygat många om att vi är ett folk som lever efter sanningen.

15. Vad övertygade en broder om att han har sanningen?

15 Vad har övertygat andra erfarna vittnen om att de har funnit sanningen? En broder som är i 50-årsåldern säger: ”Ända sedan tonåren har jag varit övertygad om att min tro vilar på tre grundläggande sanningar, eller pelare: 1) att Gud finns, 2) att han har inspirerat Bibeln och 3) att han använder och välsignar församlingen av Jehovas vittnen i vår tid. När jag har studerat genom åren har jag alltid försökt granska de här pelarna och frågat mig själv om de verkligen står stadigt. Bevisen för det har växt för varje år som gått, och det har gjort min tro starkare och övertygat mig om att vi verkligen har sanningen.”

16. Vad är det som övertygar en syster om att hon har sanningen?

 16 En syster som arbetar vid Jehovas vittnens huvudkontor i New York berättar om vad som övertygar henne om att hon har sanningen. Hon säger att vi tillhör den enda organisation som förkunnar Jehovas namn, som förekommer omkring 7 000 gånger i Bibeln. Hon uppskattar också orden i 2 Krönikeboken 16:9: ”Vad Jehova angår, sveper hans ögon över hela jorden, för att han skall kunna visa sin styrka till nytta för dem som med odelat hjärta håller sig till honom.” Hon säger: ”Sanningen har lärt mig att ha ett odelat hjärta så att Jehova kan visa sin styrka till nytta för mig. Jag sätter stort värde på mitt förhållande till Jehova. Och jag är glad över att jag har fått ingående kunskap om honom genom Jesus så att jag kan hålla ut.”

17. Vad är en före detta ateist övertygad om, och varför?

17 En broder som varit ateist berättar: ”Skaparverket övertygar mig om att Gud vill att vi människor ska njuta av livet, och därför kommer han inte att tillåta lidandet hur länge som helst. Och samtidigt som världen drar sig längre och längre bort från Jehova, blir vittnenas tro, hängivenhet och kärlek bara starkare. Det är bara Jehovas ande som kan utföra ett sådant nutida underverk.” (Läs 1 Petrus 4:1–4.)

18. Hur känner du för det två bröder säger om sin övertygelse?

18 En annan broder som har varit ett Jehovas vittne länge berättar varför han är övertygad om att han har sanningen: ”Genom åren har mitt studium av Bibeln hjälpt mig att se att vittnena verkligen anstränger sig för att komma så nära de första kristnas exempel som möjligt. När jag har rest omkring i världen har jag själv fått uppleva den enhet som finns bland Jehovas folk. Sanningen från Bibeln har gjort mitt liv meningsfullt och lyckligt.” När en broder som är över 60 år fick frågan vad som övertygat honom om att han har funnit sanningen nämnde han Jesus Kristus, och sa: ”Vi har noggrant studerat Jesus liv och tjänst och värdesätter hans exempel. Vi har gjort förändringar i våra liv för att komma närmare Gud genom Kristus Jesus. Vi förstår att lösenoffret är grundvalen för räddning. Och vi vet att Kristus blev uppväckt från de döda. Det finns pålitliga ögonvittnesskildringar som intygar det.” (Läs 1 Korinthierna 15:3–8.)

VAD SKA VI GÖRA MED SANNINGEN?

19, 20. a) Vilket ansvar framhöll Paulus att de kristna i Rom hade? b) Vilken förmån har vi som överlämnade kristna?

19 Som kristna älskar vi våra medmänniskor, och därför kan vi inte hålla vår dyrbara kunskap om sanningen för oss själva. Paulus skrev till de kristna i Rom: ”Om du offentligt bekänner det ’ordet i din mun’, att Jesus är Herre, och i ditt hjärta utövar tro på att Gud uppväckte honom från de döda, skall du bli räddad. Ty med hjärtat utövar man tro till rättfärdighet, men med munnen avger man offentlig bekännelse till räddning.” (Rom. 10:9, 10)

20 Vi som är överlämnade vittnen för Jehova är övertygade om att vi har sanningen och är medvetna om vilken förmån det är att få undervisa andra om de goda nyheterna om Guds rikes styre. Vår önskan är att människor ska bli berörda av budskapet från Bibeln när vi predikar, men också av vår starka övertygelse.

^ § 3 Se Jehovas vittnen förkunnare av Guds kungarike, sidan 191–198, 448–454.