VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN) September 2013

Den här tidskriften behandlar hur vi kan fatta förståndiga beslut, stärka vårt förhållande till Jehova och dra nytta av hans påminnelser.

Upptäck fördelarna med kontraster

Jesus använde sig ofta av kontraster. Upptäck hur du kan använda kontraster för att hjälpa andra att lära känna sanningen i Bibeln.

Jehovas påminnelser är tillförlitliga

Jehova har alltid använt påminnelser för att vägleda sitt folk. Varför kan vi lita på att hans påminnelser är till vårt bästa i vår tid?

Gör Jehovas påminnelser till ditt hjärtas jubel

Tycker vi att det är lätt att följa Jehovas bud, eller tycker vi ibland att de känns tunga? Hur kan vi stärka vår förtröstan på hans påminnelser?

Har du blivit förvandlad?

Varför bör alla kristna vara intresserade av att förvandlas? Vad ingår i den förvandlingen, och hur kan vi lyckas?

Ta förståndiga beslut

Hur kan vi se till att våra beslut är i linje med Guds vilja? Vad kan hjälpa oss att genomföra de beslut vi fattar?

Pionjärtjänsten stärker förhållandet till Gud

Vi ska se åtta exempel på hur pionjärtjänsten kan stärka ditt förhållande till Jehova. Vad kan hjälpa dig att hålla ut i pionjärtjänsten?

Frågor från läsekretsen

Varför grät Jesus innan Lasarus blev uppväckt, som det står i Johannes 11:35?