Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Pionjärtjänsten stärker förhållandet till Gud

Pionjärtjänsten stärker förhållandet till Gud

”Det är gott att spela och sjunga till vår Guds ära.” (PS. 147:1)

1, 2. a) Hur påverkas vi av att tänka på och tala om dem vi tycker om? (Se bilden i inledningen.) b) Vilka frågor ska vi se närmare på?

NÄR vi tänker på och talar om människor vi tycker om, dras vi närmare dem. Det är på samma sätt med vårt förhållande till Jehova Gud. Under Davids tid som herde hade han många tillfällen att blicka upp mot natthimlen och meditera över Skaparens storhet. Han skrev: ”När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berett, vad är då en dödlig människa, att du kommer ihåg henne, och en människoson, att du tar dig an honom?” (Ps. 8:3, 4) Och när aposteln Paulus skrev om hur fantastiskt Jehova förverkligade sin avsikt med det andliga Israel utropade han: ”O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud!” (Rom. 11:17–26, 33)

2 När vi går i tjänsten tänker vi på och talar om Jehova, och det drar oss närmare honom. Många pionjärer har märkt att en av fördelarna med att göra mer i tjänsten är att kärleken till Jehova blir starkare. Oavsett om du redan är pionjär eller om du har det som mål kan du fråga dig: ”Hur kan heltidstjänsten stärka mitt förhållande till Jehova?” Och du som är pionjär kan fråga: ”Vad kan hjälpa mig att hålla ut i heltidstjänsten?” Om du ännu inte har börjat som pionjär kan du fråga: ”Vad kan jag göra för att komma i gång?” Vi ska nu se hur heltidstjänsten kan stärka vårt förhållande till Jehova.

HELTIDSTJÄNSTEN STÄRKER VÅRT FÖRHÅLLANDE TILL GUD

3. Hur påverkas vi när vi berättar för andra om Guds rikes välsignelser?

3 När vi berättar om Guds rikes välsignelser för andra dras vi närmare Jehova. Vilket bibelställe tycker  du om att använda i tjänsten? Är ditt favoritställe kanske Psalm 37:10, 11; Daniel 2:44; Johannes 5:28, 29 eller Uppenbarelseboken 21:3, 4? Varje gång vi samtalar med någon om de här löftena påminns vi själva om att Jehova är den som generöst ger ”varje god gåva och varje fullkomlig gåva”. Och då dras vi närmare honom. (Jak. 1:17)

4. Varför hjälper tjänsten oss att uppskatta Jehovas godhet ännu mer?

4 När vi ser vilket bedrövligt andligt tillstånd människor befinner sig i fördjupas vår uppskattning av sanningen. Människor i världen saknar tillförlitlig vägledning som kan ge dem ett bra och lyckligt liv. Många oroar sig för framtiden och har inget hopp. De söker efter en mening i livet. Inte ens de som är troende har särskilt mycket kunskap i Bibeln. De påminner en hel del om människorna i det forntida Nineve. (Läs Jona 4:11.) Ju mer vi går i tjänsten, desto tydligare blir skillnaden mellan det andliga tillståndet hos dem vi predikar för och hos Jehovas folk. (Jes. 65:13) Men Jehova tar inte bara hand om sitt eget folk. Han ger alla en möjlighet att få hopp och tröst. Detta påminner oss om hur god Jehova verkligen är. (Upp. 22:17)

5. Vad händer med vår syn på våra egna problem när vi hjälper andra?

5 När vi undervisar andra om sanningen hjälper det oss att inte gå upp i våra egna problem. En pionjär som heter Trisha insåg detta när hennes föräldrar skilde sig. Hon säger: ”Det var en av de jobbigaste perioderna i mitt liv.” En dag när hon kände sig riktigt nere och helst ville stanna hemma gav hon sig ändå i väg för att studera med tre barn som hade en svår familjesituation. Deras pappa hade lämnat familjen, och deras storebror hade behandlat dem mycket illa. Trisha säger: ”De problem jag brottades med var ingenting jämfört med vad de gick igenom. När vi studerade lyste deras små ansikten upp, och de blev så uppspelta att de fnittrade av förtjusning. De här barnen var en verklig gåva från Jehova, särskilt den dagen.”

6, 7. a) Hur stärks vår tro när vi undervisar andra om sanningen? b) Hur känner vi när vi ser hur Bibelns principer hjälper dem vi studerar med?

6 När vi undervisar andra om sanningen från Bibeln blir vår egen tro starkare. Aposteln Paulus riktade sig till judar som inte levde som de lärde när han sa: ”Är det då så att du som undervisar en annan inte undervisar dig själv?” (Rom. 2:21) Så är det verkligen inte med pionjärer i dag! De har vanligtvis många tillfällen att undervisa andra om sanningen och leda bibelstudier. Men för att kunna göra det bra krävs det att de är väl förberedda för varje studium och kanske gör efterforskningar för att kunna svara på frågor. En pionjär som heter Janeen säger: ”Varje gång jag får möjlighet att tala med andra om sanningen känner jag att den gör ett djupare intryck i mitt eget sinne och hjärta. Därför är min tro inte statisk, utan den fortsätter att växa.”

7 När vi ser att de vi studerar med får ett bättre liv för att de tillämpar Bibelns principer växer vår uppskattning av Guds vishet. (Jes. 48:17, 18) Det i sin tur motiverar oss att fortsätta tillämpa samma principer i vårt eget liv. Adrianna, som också är pionjär, säger: ”Människors liv kan vara riktigt röriga när de bara litar till sig själva. Men när de i stället börjar lita på Jehovas vishet förbättras deras situation direkt.” Och en pionjär som heter Phil  säger att det är fascinerande att se hur människor kan förändra livet med Jehovas hjälp.

8. Hur påverkas vi av att samarbeta med andra i tjänsten?

8 När vi samarbetar med våra bröder och systrar i tjänsten byggs vi upp andligen. (Ords. 13:20) Pionjärer går mycket i tjänsten med andra förkunnare. Det ger fler tillfällen till att både ge och få uppmuntran. (Läs Ordspråksboken 27:17; Rom. 1:12) En pionjär som heter Lisa säger: ”På jobbet är det mycket konkurrens och avundsjuka. Varje dag tvingas man lyssna på skvaller och grovt språk. Allt handlar om att ta sig fram till vilket pris som helst. Ibland driver de med en för att man vill leva som kristen. Men att gå i tjänsten med mina bröder och systrar ger mig nya krafter. När jag kommer hem på kvällen känner jag mig glad och uppmuntrad, oavsett hur trött jag är.”

9. Hur påverkas ett äktenskap av att båda är pionjärer?

9 När ett gift par kan vara pionjärer tillsammans stärker det äktenskapet. (Pred. 4:12) Madeline, som är pionjär tillsammans med sin man, säger: ”Min man och jag kan resonera om hur vi har haft det i tjänsten under dagen eller om sådant vi har hittat i vår bibelläsning som vi kan använda i tjänsten. För varje år som vi är pionjärer tillsammans kommer vi närmare varandra.” Och Trisha säger: ”Eftersom vi båda går in för att inte dra på oss några skulder, bråkar vi inte om pengar. Vi har samma schema för tjänsten, så vi kan göra återbesök och leda bibelstudier ihop. Det här gör att vi utvecklas åt samma håll både känslomässigt och andligt.”

Att ha fullt upp i heltidstjänsten ger ett meningsfullt liv. (Se paragraf 9.)

10. Hur påverkas vår förtröstan på Jehova när vi sätter Guds kungarike främst och känner hans stöd?

 10 Vår förtröstan på Jehova stärks när vi sätter hans kungarike främst, känner hans stöd och ser att våra böner blir besvarade. Det här gäller alla lojala kristna. Men pionjärer upplever att det bara är genom att förtrösta på Jehova som de kan fortsätta i heltidstjänsten. (Läs Matteus 6:30–34.) Curt, som är pionjär och vikarierande kretstillsyningsman, hade lovat att besöka en församling som låg två och en halv timme bort. Han och hans fru, som också är pionjär, hade bara bensin i bilen så att det skulle räcka dit men inte hem. Och de skulle inte få lön förrän en vecka senare. Curt berättar: ”Jag började fundera på om jag hade fattat rätt beslut.” Sedan de lagt fram saken i bön till Jehova kom de fram till att de skulle åka i alla fall, och de litade på att Jehova skulle ta hand om dem. Just när de skulle ge sig i väg ringde en syster och sa att hon hade något hon ville ge dem. Det var exakt den summa pengar de behövde till resan. Curt säger: ”När man får vara med om sådana saker gång på gång är det lätt att se att det är Jehova som ligger bakom.”

11. Vilka är några av de välsignelser som pionjärer får uppleva?

11 Ja, pionjärer som ger ut av sig själva i tjänsten för Jehova och har ett nära förhållande till honom upplever ofta att de blir rikt välsignade. (5 Mos. 28:2) Men pionjärtjänsten har sina utmaningar. Ingen av Jehovas tjänare är immun mot de problem som Adams uppror har orsakat. En del pionjärer har blivit tvungna att göra uppehåll under en tid, men många problem kan övervinnas eller rentav undvikas. Vad kan hjälpa pionjärer att fortsätta i sin särskilda tjänst?

HUR KAN MAN FORTSÄTTA I HELTIDSTJÄNSTEN?

12, 13. a) Vad kan en pionjär som har svårt att nå timkravet göra? b) Varför är daglig bibelläsning, personligt studium och begrundan så viktigt?

12 De flesta pionjärer har ett fulltecknat schema. Det kan vara svårt att hinna med allt, så det är viktigt att planera. (1 Kor. 14:33, 40) Om man har svårt att nå timkravet kan det vara bra att se över hur man använder sin tid. (Ef. 5:15, 16) Man kan fråga sig: ”Hur mycket tid lägger jag egentligen på avkoppling och fritidsaktiviteter? Behöver jag vara mer disciplinerad? Kan jag ändra mina arbetstider?” Vi vet alla att det är lätt att lägga till saker i schemat, och därför kan heltidsförkunnare regelbundet behöva analysera sin situation och göra justeringar om det behövs.

13 Pionjärer behöver se till att de får tid för daglig bibelläsning, personligt studium och begrundan. Därför måste de vara disciplinerade så att de inte låter sådant som är mindre viktigt inkräkta på den tid de har avsatt för sådana nödvändiga saker. (Fil. 1:10) Tänk dig en pionjär som kommer hem efter en lång dag i tjänsten. Han har planerat att använda kvällen till att förbereda nästa möte. Men först går han igenom sin post. Sedan sätter han sig vid datorn för att läsa och svara på e-post. När han ändå har datorn i gång kollar han om priset har gått ner på en sak han har tänkt köpa. Innan han vet ordet av har det gått nästan två timmar, och han har inte ens börjat studera det han hade tänkt för den kvällen. Varför är det här ett problem? En professionell idrottsman måste ta hand om sin kropp  om han vill ha en lång karriär. En pionjär måste på liknande sätt ha goda studievanor som förnyar krafterna för att kunna fortsätta i heltidstjänsten. (1 Tim. 4:16)

14, 15. a) Varför är det bra för pionjärer att leva enkelt? b) Vad kan pionjärer göra när de råkar ut för problem?

14 De som hållit ut länge som pionjärer försöker leva enkelt. Jesus uppmuntrade sina lärjungar att göra det och hålla sitt öga ogrumlat. (Matt. 6:22) Han levde själv enkelt för att kunna fullgöra sin tjänst utan att bli distraherad. Han kunde därför säga: ”Rävarna har lyor, och himlens fåglar har sovkvistar, men Människosonen har ingenstans där han kan luta sitt huvud till vila.” (Matt. 8:20) En pionjär som vill följa Jesus exempel kommer ihåg att ju mer man äger, desto mer har man att ta hand om, reparera eller byta ut.

15 Pionjärer inser att det visserligen är en förmån att vara pionjär men att de inte själva har gjort sig förtjänta av den förmånen. Alla tjänsteprivilegier man får är ett resultat av Guds oförtjänta omtanke. Så för att kunna fortsätta som pionjär behöver man förtrösta på Jehova. (Fil. 4:13) Problem och svårigheter kommer att dyka upp. (Ps. 34:19) Men i stället för att genast sluta som pionjär är det bästa man kan göra att vända sig till Jehova för att få vägledning och ge honom möjlighet att hjälpa till. (Läs Psalm 37:5.) När pionjärer på det sättet får uppleva Jehovas kärleksfulla stöd dras de närmare honom. (Jes. 41:10)

KAN DU BLI PIONJÄR?

16. Vad kan du göra om du vill börja som pionjär?

16 Om du vill uppleva de välsignelser som pionjärtjänsten ger, lägg då fram din önskan i bön till Jehova. (1 Joh. 5:14, 15) Prata med dem som är pionjärer. Sätt upp mål som leder fram mot pionjärtjänst. Det gjorde Keith och Erika. De hade arbetat heltid, och precis som många andra par i deras ålder hade de köpt hus och en ny bil när de var nygifta. De sa: ”Vi trodde att de här sakerna skulle få oss att trivas med livet och bli nöjda, men det gjorde de inte.” När Keith blev arbetslös började han som hjälppionjär. Han berättar: ”Det påminde mig om hur glad man blir av att gå i tjänsten.” De blev goda vänner med ett pionjärpar som hjälpte dem att se den glädje man får av att leva enkelt och vara pionjär. Vad gjorde Keith och Erika? ”Vi skrev en lista över våra andliga mål, satte den på kylskåpet och bockade av allteftersom vi nådde målen.” Med tiden kunde de börja som pionjärer.

17. Varför är det bra att tänka över sina möjligheter att börja som pionjär?

17 Kan du bli pionjär? Det kanske inte är möjligt just nu. Men gör ändå ditt yttersta för att komma närmare Jehova genom att engagera dig i tjänsten. Och om du ber till Jehova och begrundar din situation kanske du upptäcker att du kan göra vissa förändringar i ditt liv eller ditt schema som gör det möjligt för dig att börja som pionjär. Glädjen i pionjärtjänsten uppväger mer än väl de uppoffringar du kan behöva göra. Du kommer att känna dig nöjd när du sätter Guds kungarike främst i livet. (Matt. 6:33) Du kommer också att uppleva att du blir lyckligare när du ger av dig själv. Dessutom kommer du att få fler möjligheter att tänka på och tala om Jehova, något som fördjupar din kärlek till honom och gör honom glad.