VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN) Januari 2017

Det här numret innehåller studieartiklarna för 27 februari–2 april 2017.

De ville göra mer

Många ogifta systrar som har tjänat utomlands tvekade till en början inför tanken att flytta. Vad har hjälpt dem att våga göra slag i saken? Vad har de lärt sig av sin tid utomlands?

”Förtrösta på Jehova och gör det goda”

Jehova hjälper oss gärna med sådant som vi inte klarar av själva. Men han förväntar sig att vi gör vad vi kan. Hur hjälper vår årstext för 2017 oss att hitta rätt balans?

Vi uppskattar vår fria vilja

Hur kan man definiera vår fria vilja, och vad säger Bibeln om den? Hur kan vi visa att vi respekterar andras fria vilja?

Varför det är viktigt med blygsamhet

Vad är blygsamhet, och vilket samband finns det mellan blygsamhet och ödmjukhet? Varför behöver vi uppodla den här egenskapen?

Du kan bevara blygsamheten i svåra situationer

Hur kan vi förbli blygsamma när våra omständigheter förändras, när vi får kritik eller beröm och när vi känner oss osäkra?

Anförtro ansvar åt trogna män

Hur kan de äldre hjälpa de yngre att ta på sig mer ansvar? Och hur kan de yngre visa att de sätter värde på dem som har tagit ledningen i många år?

Visste du?

Hur transporterades eld från en plats till en annan på Bibelns tid?