Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Vi uppskattar vår fria vilja

Vi uppskattar vår fria vilja

”Där Jehovas ande är, där är frihet.” (2 KOR. 3:17)

SÅNGER: 62, 65

1, 2. a) Vilka olika uppfattningar har människor om den fria viljan? b) Vad säger Bibeln om vår fria vilja, och vilka frågor ska vi gå igenom?

EN KVINNA som skulle fatta ett personligt beslut sa till sin väninna: ”Få mig inte att tänka, säg bara vad jag ska göra. Det är lättare.” I stället för att använda sin egen fria vilja, som är en fantastisk gåva från vår skapare, föredrog hon att någon annan sa åt henne vad hon skulle göra. Hur är det med dig? Fattar du helst dina beslut själv, eller föredrar du att andra fattar dem åt dig? Hur ser du på vår fria vilja?

2 Det här ämnet har stötts och blötts i århundraden. En del menar att vi egentligen inte har någon fri vilja, utan att allt vi gör är förutbestämt av Gud. Andra menar att en verkligt fri vilja kräver absolut frihet. Men för att få rätt syn på saken måste vi vända oss till Guds ord, Bibeln. Varför det? Därför att den visar att Jehova har skapat oss med en fri vilja. Vi har med andra ord förmågan och friheten att göra egna intelligenta val. (Läs Josua 24:15.) Bibeln besvarar också följande frågor: Hur ska vi använda den här friheten? Finns det några ramar vi måste hålla oss inom? Vad säger de beslut vi fattar om vår kärlek till Jehova? Och hur kan vi visa att vi respekterar andras beslut?

 VAD KAN VI LÄRA OSS AV JEHOVA OCH JESUS?

3. Hur använder Jehova sin frihet?

3 Det är bara Jehova som har absolut frihet, men vi kan lära oss mycket av hur han använder den. Han utvalde till exempel Israels nation som sitt folk, sin särskilda egendom. (5 Mos. 7:6–8) Det här var inget slumpmässigt val. Han höll det löfte han hade gett till sin vän Abraham flera hundra år tidigare. (1 Mos. 22:15–18) Jehova använder dessutom alltid sin frihet på ett kärleksfullt och rättvist sätt. Det kan vi se av hur han tillrättavisade israeliterna, som gång på gång övergav den sanna tillbedjan. När de uppriktigt ångrade sig var han kärleksfull och barmhärtig mot dem. Han sa: ”Jag skall läka deras trolöshet. Jag skall älska dem av egen fri vilja.” (Hos. 14:4) Jehova är verkligen ett fint exempel när det gäller att använda sin frihet till nytta för andra.

4, 5. a) Vem var den förste som fick en fri vilja, och hur använde han den gåvan? b) Vilken fråga måste vi alla ställa oss?

4 När Jehova började skapa valde han kärleksfullt att ge sina intelligenta skapelser en fri vilja. Den förste som fick den gåvan var hans förstfödde son, ”den osynlige Gudens avbild”. (Kol. 1:15) Hur har Jesus använt sin frihet? Innan han kom till jorden valde han att vara lojal mot Jehova och att inte förena sig med Satan i hans uppror. Och när Jesus kom till jorden valde han att stå emot Satans frestelser. (Matt. 4:10) Sista natten före sin död visade Jesus återigen sin beslutsamhet att göra Jehovas vilja. Han sa: ”Fader, om du vill, ta då den här bägaren ifrån mig. Men låt ändå inte min vilja ske, utan din.” (Luk. 22:42) Är det verkligen möjligt för oss att efterlikna Jesus och använda vår fria vilja till att upphöja och ära Jehova och göra hans vilja?

5 Ja, vi kan följa Jesus exempel, för vi är också skapade till Guds avbild. (1 Mos. 1:26) Men vi har inte absolut frihet, som Jehova har. Bibeln visar att han har satt upp vissa ramar som han förväntar sig att vi ska hålla oss inom. I familjen ska till exempel hustrun underordna sig sin man och barnen sina föräldrar. (Ef. 5:22; 6:1) Hur påverkar de här ramarna eller begränsningarna vårt sätt att använda vår fria vilja? Svaret på den frågan kan avgöra vår eviga framtid.

HUR DEN FRIA VILJAN HAR BRUKATS OCH MISSBRUKATS

6. Varför är det inte till nackdel för oss att vår frihet är begränsad? Ge ett exempel.

6 Kan man sätta likhetstecken mellan begränsad frihet och verklig frihet? Ja, absolut! Varför det? Därför att begränsningar kan skydda oss. Vi skulle till exempel kunna använda vår fria vilja och bestämma oss för att köra till en stad långt borta. Men skulle vi känna oss trygga och säkra om det inte fanns några trafikregler, om alla fick bestämma själva hur fort eller på vilken sida av vägen de skulle köra? Nej, så klart inte. Begränsningar är alltså nödvändiga för att alla ska kunna njuta av verklig frihet. Vi ska nu se på några exempel från Bibeln som visar hur de begränsningar Jehova har satt upp är till nytta för oss.

7. a) Hur skilde sig Adam från djuren? b) Ge ett exempel på hur Adam använde sin fria vilja.

7 När Jehova skapade den första människan, Adam, gav han honom samma gåva som han hade gett sina andeskapelser i himlen, nämligen en fri vilja. Det  här skilde Adam från djuren, som ju styrs av instinkt. Vi kan ta ett exempel som visar hur Adam använde sin fria vilja på ett positivt sätt. Jehova skapade djuren innan han skapade människan, men han gav Adam det trevliga uppdraget att ge dem namn. Gud ”förde ... fram dem till mannen” för att se vad han skulle kalla dem. Adam iakttog djuren och gav vart och ett av dem ett passande namn, och Jehova kom inte med några invändningar och satte sig inte över hans beslut. Nej, ”vadhelst mannen kallade varje levande själ, det skulle vara dess namn”. (1 Mos. 2:19)

8. Hur missbrukade Adam sin fria vilja, och vad har det lett till?

8 Jehova gav Adam uppdraget att utvidga paradiset över hela jorden. Han sa: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er, och råd över havets fiskar och himlens flygande skapelser och varje levande skapelse som rör sig på jorden.” (1 Mos. 1:28) Men Adam var inte nöjd med sitt uppdrag och sin stora frihet. Han valde i stället att ignorera de begränsningar Jehova hade fastställt och åt av den förbjudna frukten. Adam missbrukade sin fria vilja, och det har hans avkomlingar fått lida för i tusentals år. (Rom. 5:12) Bara tanken på konsekvenserna av Adams beslut bör motivera oss att använda vår frihet på ett ansvarsfullt sätt och inom de ramar Jehova har satt upp.

9. Vilken möjlighet gav Jehova sitt folk Israel, och hur reagerade de?

9 Vi har alla ärvt ofullkomlighet och död av Adam och Eva. Men vi har fortfarande rätt att använda vår fria vilja. Det förstår vi när vi tänker på hur Jehova behandlade Israels nation. Genom sin tjänare Mose gav han dem möjligheten att bli hans ”särskilda egendom”. (2 Mos. 19:3–6) Hur reagerade de? De valde att bli hans folk och tog villigt på sig det ansvar som det medförde. De svarade enhälligt: ”Allt vad Jehova har sagt vill vi göra.” (2 Mos. 19:8) Men med tiden missbrukade de tyvärr sin fria vilja och bröt sitt löfte till Jehova. Det här exemplet lär oss något viktigt. Vi måste alltid sätta värde på vår fria vilja genom att fortsätta hålla oss nära Jehova och rätta oss efter hans lagar. (1 Kor. 10:11)

10. Vilka exempel visar att det är möjligt för ofullkomliga människor att använda sin fria vilja till ära för Jehova? (Se den inledande bilden.)

10 Hebréerbrevets 11:e kapitel ser vi namnen på 16 trogna män och kvinnor som valde att hålla sig inom de gränser som Jehova hade satt upp. Det ledde till stora välsignelser för dem, och de fick ett fantastiskt framtidshopp. Noa visade stor tro och valde att följa Guds anvisningar när han byggde en ark för att rädda sin familj och framtida generationer. (Hebr. 11:7) Abraham och Sara följde villigt Guds anvisningar och färdades till ”löftets land”. Även efter att de hade gett sig av på den här långa resan hade de ”tillfälle att vända tillbaka” till den rika staden Ur. Men de fokuserade på ”uppfyllelsen av löftena” och såg fram emot något mycket bättre. (Hebr. 11:8, 9, 13, 15, 16) Mose vände ryggen åt Egyptens skatter och ”valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att ha den tillfälliga njutningen av synd”. (Hebr. 11:24–26) Vi vill verkligen efterlikna dessa forntida trogna tjänare och visa uppskattning för vår fria vilja genom att göra Guds vilja.

11. a) Vilken är en av de största välsignelserna med vår fria vilja? b) Vad motiverar dig att använda din fria vilja på ett bra sätt?

 11 Det kan kännas som en enkel utväg att låta någon annan fatta beslut åt oss, men då går vi miste om en stor välsignelse som har med vår fria vilja att göra. Vi kan läsa om den välsignelsen i 5 Moseboken 30:19, 20. (Läs.) I vers 19 läser vi att Jehova gav israeliterna ett val. Och i vers 20 ser vi att de fick möjlighet att visa hur de kände för honom innerst inne. Vi kan också välja att tillbe Jehova. Tänk att vi har den fantastiska förmånen att kunna använda vår fria vilja till att ära honom och visa hur mycket vi älskar honom!

MISSBRUKA INTE DIN FRIA VILJA

12. Vad vill vi aldrig göra med vår fria vilja?

12 Tänk dig att du gav en värdefull present till en av dina vänner. Hur skulle det kännas om du sedan fick veta att han hade slängt den eller, ännu värre, att han hade använt den för att skada någon? Visst skulle du bli besviken? Vi förstår därför hur Jehova måste känna det när han ser att människor missbrukar sin frihet och fattar dåliga beslut och till och med skadar andra. Precis som Bibeln har förutsagt är människor nu i ”de sista dagarna ... otacksamma”. (2 Tim. 3:1, 2) Så hur kan vi visa att vi är tacksamma för den här värdefulla gåvan från Jehova och inte tar den för given? Hur kan vi undvika att missbruka vår fria vilja?

13. Hur kan vi undvika att missbruka vår kristna frihet?

13 Vi är alla fria att göra våra egna val när det gäller sådant som umgänge, klädsel och underhållning. Men den här friheten skulle kunna bli en ”täckmantel för det som är ont” om vi valde att ge efter för våra själviska begär eller om vi tog efter den här världens depraverade trender och modenycker. (Läs 1 Petrus 2:16.) I stället för att använda vår frihet ”som ett motiv för köttet” är vi noga med att fatta beslut som hjälper oss att följa uppmaningen: ”Gör allt till Guds ära.” (Gal. 5:13; 1 Kor. 10:31)

14. Varför måste vi lita på Jehova när vi använder vår fria vilja?

 14 Vi kan dessutom visa att vi sätter värde på vår fria vilja genom att lita på Jehova och hans vägledning och acceptera de gränser han har satt upp för vår skull. Jehova har sagt: ”Jag, Jehova, är ... den som lär dig att göra det som är till nytta för dig, den som leder dig på den väg du bör vandra.” (Jes. 48:17) Vi måste ödmjukt erkänna att ”jordemänniskans väg inte tillkommer henne. Det tillkommer inte den man som vandrar att själv styra sina steg.” (Jer. 10:23) Vi vill inte gå i samma fälla som Adam och de upproriska israeliterna och förlita oss på vårt eget förstånd. Nej, i stället väljer vi att ”förtrösta på Jehova av hela ... [vårt] hjärta”. (Ords. 3:5)

RESPEKTERA ANDRAS FRIA VILJA

15. Vad lär vi oss av principen i Galaterna 6:5?

15 Vi måste också respektera andras rätt att fatta sina egna beslut i livet. Varför det? Vi har ju alla fått en fri vilja, så därför finns det inte två personer i sanningen som alltid fattar exakt samma beslut, inte ens när det gäller vårt uppförande eller vår tillbedjan. Tänk på principen i Galaterna 6:5. (Läs.) När vi inser att ”var och en skall ... bära sin egen ansvarsbörda” kommer vi att respektera andras rätt att använda sin fria vilja.

Vi kan fatta personliga beslut samtidigt som vi tar hänsyn till andras samveten. (Se paragraf 15.)

16, 17. a) Varför blev frågan om vars och ens rätt att fatta egna beslut aktuell i Korinth? b) Hur hjälpte Paulus sina medtroende, och vad lär vi oss av det?

16 Vi kan ta ett exempel från Bibeln som visar varför vi måste respektera våra medtroendes rätt att fatta sina egna beslut i samvetsfrågor. De kristna i Korinth hade delade meningar om huruvida man kunde äta kött som kanske hade offrats åt avgudar men som senare såldes på en marknad. En del resonerade ungefär så här: ”En avgud är ju inte någonting alls, så därför kan jag äta köttet med gott samvete.” Men andra som tidigare hade tillbett de här avgudarna kände att om de åt köttet, skulle det vara detsamma som en handling av tillbedjan. (1 Korinthierna 8:4, 7) Det här var en känslig fråga som kunde ha splittrat församlingen. Hur hjälpte Paulus de kristna i Korinth att få Jehovas syn på saken?

17 Först påminde han båda grupperna om att det inte var maten som förde dem närmare Gud. (1 Kor. 8:8) Sedan varnade han dem och sa att de inte skulle låta sin ”handlingsfrihet ... [bli] en sten att snava på för de svaga”. (1 Kor. 8:9) Därefter uppmanade han dem som hade ett känsligare samvete att inte döma dem som valde att äta sådant kött. (1 Kor. 10:25, 29, 30) I den här viktiga frågan som gällde deras tillbedjan var alltså var och en tvungen att följa sitt eget samvete och fatta ett personligt beslut. Bör då inte vi respektera våra bröders och systrars rätt att fatta egna beslut i mindre viktiga frågor? (1 Kor. 10:32, 33)

18. Hur kan vi visa att vi uppskattar vår fria vilja?

18 Jehova har gett oss en fri vilja, och det ger oss verklig frihet. (2 Kor. 3:17) Vi uppskattar den här gåvan eftersom den gör det möjligt för oss att fatta beslut som visar Jehova hur mycket vi älskar honom. Vi vill därför fortsätta visa att vi sätter värde på vår fria vilja genom att använda den på ett sätt som ärar Jehova och genom att respektera andras rätt att använda sin fria vilja.