Preskoči na vsebino

Kaj so nebesa?

Kaj so nebesa?

Sveto pismo odgovarja

Izvirna beseda, ki se ponavadi prevaja z »nebesa«, ima v Svetem pismu tri osnovne pomene: 1. snovna nebesa, 2. duhovno področje in 3. simbol visokega ali vzvišenega položaja. Pri določanju točnega pomena nam pomaga sobesedilo. *

  1. Snovna nebesa. V tem pomenu se izvirna beseda za nebesa nanaša na zemljino atmosfero, v kateri piha veter, letajo ptice, oblaki dajejo dež in sneg, ter se pojavljajo bliski. (Psalm 78:26; Pregovori 30:19; Izaija 55:10; Luka 17:24) Lahko pa se nanaša tudi na vesolje, v katerem so »sonce, luna in zvezde«. (5. Mojzesova 4:19; 1. Mojzesova 1:1)

  2. Duhovno področje. Izraz »nebesa« se nanaša tudi na duhovna nebesa ali duhovno sfero – raven obstoja, ki je višja od snovnega vesolja in je tudi zunaj njega. (1. kraljev 8:27; Janez 6:38) V teh duhovnih nebesih so Bog Jehova, ki je »duh«, pa tudi angeli, ki jih je ustvaril. (Janez 4:24; Matej 24:36) Včasih so »nebesa« rabljena v prenesenem pomenu za zveste angele, »zbor svetih«. (Psalm 89:5–7)

    V Svetem pismu se beseda »nebesa« še zlasti nanaša na tisti del duhovnega področja, kjer Jehova dejansko biva, na njegovo »prebivališče«. (1. kraljev 8:43, 49; Hebrejcem 9:24; Razodetje 13:6) Sveto pismo je na primer napovedalo, da bodo Satan in demoni vrženi iz nebes. To pomeni, da jim ne bo več dovoljeno priti pred Jehova, vendar pa bodo še vedno ostali v duhovnem področju. (Razodetje 12:7–9, 12)

  3. Simbol visokega ali vzvišenega položaja. V Svetem pismu beseda »nebesa« označuje višji položaj, ponavadi v povezavi z vladarsko oblastjo. Takšen položaj lahko imajo:

Kakšna so nebesa?

V duhovnem področju je zelo živahno. V njem je na stotine milijonov duhovnih bitij, »ki izpolnjujejo [Jehovovo] besedo«. (Psalm 103:20, 21; Daniel 7:10)

Sveto pismo nebesa opiše kot zelo svetel kraj. (1. Timoteju 6:15, 16) Prerok Ezekiel je imel videnje o nebesih, ki ga je zaznamoval »sij«, medtem ko je Daniel v svojem videnju o nebesih videl tudi »ognjeno reko«. (Ezekiel 1:26–28; Daniel 7:9, 10) Nebesa so sveta oziroma čista in lepa. (Psalm 96:6; Izaija 63:15; Razodetje 4:2, 3)

Nebesa, kakor jih opisuje Sveto pismo, vzbujajo strahospoštovanje. (Ezekiel 43:2, 3) Vseeno pa ni mogoče, da bi ljudje povsem dojeli nebesa, saj razumevanje duhovnega področja presega meje naših čutov in razuma.

^ odst. 3 Hebrejska beseda, ki se prevaja z »nebesa«, izhaja iz korena, ki pomeni »visok« ali »vzvišen«. (Pregovori 25:3) Glej The New Brown, Driver, and Briggs Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, stran 1029.

^ odst. 9 V McClintockovi in Strongovi Cyclopedii piše, da nova nebesa, omenjena v Izaiju 65:17, pomenijo »novo vlado, novo kraljestvo«. (IV. zvezek, stran 122)