Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 BIBLIJSKO GLEDIŠČE

Raj

Raj

Kaj je raj?

KAJ PRAVIJO LJUDJE:

Nekateri menijo, da ni raj nič drugega kot le mit. Spet drugi pa verjamejo, da je to parku podobna utopija, kjer dobri ljudje večno živijo, počnejo, kar jih veseli, in so pri svojem delu uspešni.

KAJ PRAVI SVETO PISMO:

Beseda »raj« se nanaša na človekovo prvo domovanje, edenski vrt. (1. Mojzesova 2:7–15) Sveto pismo ta vrt oriše kot resnični kraj, kjer sta prva človeka živela brez bolezni in smrti. (1. Mojzesova 1:27, 28) Ker nista bila poslušna Bogu, sta svoj rajski dom izgubila. Toda mnoge biblijske prerokbe napovedujejo, da bodo ljudje v prihodnosti uživali v obnovljenem raju.

ZAKAJ NAJ BI NAS TO ZANIMALO:

Če je Bog ljubeč, bi bilo smiselno, da bo svoje zveste častilce nagradil z lepim življenjem v rajskem okolju. Poleg tega bi bilo smiselno, da je ljudem povedal, kaj morajo delati, da bi jih odobraval. V Svetem pismu piše, da si lahko pridobite Božje odobravanje tako, da spoznavate Boga in ubogate njegove zapovedi. (Janez 17:3; 1. Janezovo 5:3)

»Nadalje je Bog Jehova [. . .] v Edenu [. . .] zasadil vrt in vanj postavil človeka, ki ga je bil izoblikoval.« (1. Mojzesova 2:8)

 Kje je raj?

KAJ PRAVIJO LJUDJE:

Nekateri verjamejo, da je raj v nebesih, medtem ko drugi trdijo, da bo v prihodnosti zemlja postala raj.

KAJ PRAVI SVETO PISMO:

Na začetku je človek živel v raju na zemlji. Očitno je Bog ljudem za stalno prebivališče določil zemljo. V Bibliji piše, da je naš planet naredil tako, da bi večno obstajal. (Psalm 104:5) Poleg tega v njej tudi piše: »Nebesa so Jehovova, zemljo pa je dal človeškim sinovom.« (Psalm 115:16)

Torej ne preseneča, da Sveto pismo obljublja raj na zemlji. V raju bo Bog človeštvo blagoslovil z večnim življenjem. Vladala bosta sloga in mir. Bolečine in trpljenja ne bo več. Ljudje bodo lahko popolnoma uživali v naravnih lepotah zemlje. (Izaija 65:21–23)

»Božji šotor je med ljudmi [. . .] in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več.« (Razodetje 21:3, 4)

Kdo bo živel v raju?

KAJ PRAVIJO LJUDJE:

Mnoge religije učijo, da bodo v raju živeli samo dobri ljudje. Toda glede tega, kaj pomeni biti »dober«, vlada velika zmeda. Nekateri so mnenja, da je dovolj že samo to, da se človek udeležuje verskih obredov in ob tem mehanično ponavlja molitve.

KAJ PRAVI SVETO PISMO:

Sveto pismo uči, da bodo v raju živeli »pravični«. Toda kdo je pravičen v Božjih očeh? Nikakor ne posameznik, ki sodeluje v obredih svoje religije, po drugi strani pa se ne meni za Božjo voljo. V Bibliji piše: »Ali so Jehovu tako všeč žgalne daritve in žrtve kakor to, da se uboga Jehovov glas? Glej, ubogati je boljše kakor žrtvovati.« (1. Samuelova 15:22) Jasno je torej, da so »pravični«, ki bodo večno živeli v raju, tisti, ki upoštevajo Božje zapovedi, zapisane v Svetem pismu.

KAJ LAHKO STORITE:

K upoštevanju Božjih zapovedi spada več kot udeleževanje verskih obredov. S svojim vsakodnevnim vedenjem lahko Bogu ugajate ali pa ne. Skrbno preiskovanje Svetega pisma vam pomaga, da se naučite, kako ugajati Bogu. In njemu ni težko ugoditi. V Bibliji piše, da »njegove zapovedi niso v breme«. (1. Janezovo 5:3) Bog že komaj čaka, da vas bo za poslušnost nagradil z življenjem v raju.

»Pravični bodo podedovali zemljo in večno prebivali na njej.« (Psalm 37:29)