Preskoči na vsebino

Kdo gre v nebesa?

Kdo gre v nebesa?

Sveto pismo odgovarja

 Bog izbere omejeno število zvestih kristjanov, ki bodo po svoji smrti obujeni v življenje v nebesih. (1. Petrovo 1:3, 4) Potem ko so izbrani, morajo ohraniti vero in se v življenju še naprej ravnati po krščanskih merilih, da ne bi izgubili obljubljene nebeške dediščine. (Efežanom 5:5; Filipljanom 3:12–14)

Kaj bodo delali v nebesih?

 Skupaj z Jezusom bodo 1000 let služili kot kralji in duhovniki. (Razodetje 5:9, 10; 20:6) Bodo sestavni del »novih nebes« oziroma nebeške vlade, ki bo vladala nad »novo zemljo« oziroma zemeljsko družbo. Ti nebeški vladarji bodo pomagali ljudem na zemlji, da bodo popolnoma ustrezali Božjim pravičnim merilom, kakršen je bil Božji namen od začetka. (Izaija 65:17; 2. Petrovo 3:13)

Koliko ljudi bo obujenih v nebesa?

 Iz Svetega pisma razberemo, da bo v nebeško življenje obujenih 144.000 ljudi. (Razodetje 7:4) V videnju, ki je zapisano v Razodetju 14:1–3, je apostol Janez videl, da je »na gori Síon [...] stalo Jagnje, z njim pa sto štiriinštirideset tisoč« posameznikov. V tem videnju »Jagnje« predstavlja obujenega Jezusa. (Janez 1:29; 1. Petrovo 1:19) »Gora Síon« pa predstavlja vzvišeni položaj, ki ga imajo Jezus in 144.000 tistih, ki z njim vladajo v nebesih. (Psalm 2:6; Hebrejcem 12:22)

 Za tiste, ki so »poklicani in izbrani« za Kristusove sovladarje v Kraljestvu, je v Svetem pismu uporabljen izraz »mala čreda«. (Razodetje 17:14; Luka 12:32) To pokaže, da jih je v primerjavi s celotnim številom Jezusovih ovc sorazmerno malo. (Janez 10:16)

Zmote glede tistih, ki gredo v nebesa

 Zmota: Vsi dobri ljudje gredo v nebesa.

 Dejstvo: Bog je obljubil, da bo večina dobrih ljudi večno živela na zemlji. (Psalm 37:11, 29, 34)

  •   Jezus je rekel, da »ni nihče šel v nebesa«. (Janez 3:13) S temi besedami je pokazal, da dobri ljudje, ki so živeli pred njim, na primer Abraham, Mojzes, Job in David, niso šli v nebesa. (Apostolska dela 2:29, 34) Vsi ti so upali, da bodo v prihodnosti obujeni v življenje na zemlji. (Job 14:13–15)

  •   Za vstajenje v nebeško življenje je v Svetem pismu rečeno, da je to »prvo vstajenje«. (Razodetje 20:6) To kaže, da obstaja še eno, in sicer vstajenje na zemlji.

  •   Sveto pismo uči, da pod vladavino Božjega kraljestva »smrti ne bo več«. (Razodetje 21:3, 4) Ta obljuba se bo brez dvoma izpolnila na zemlji, saj v nebesih smrti nikoli ni bilo.

 Zmota: Človek si sam izbere, ali bo dobil življenje v nebesih ali na zemlji.

 Dejstvo: Bog odloča, kateri zvesti kristjani dobijo »Božji nebeški klic«, kar pomeni, da lahko upajo na življenje v nebesih. (Filipljanom 3:14) Osebne želje in ambicije ne igrajo nobene vloge pri tem, koga Bog izbere. (Matej 20:20–23)

 Zmota: Upanje na večno življenje na zemlji je slabše, saj je dano tistim, ki niso vredni nebeškega življenja.

 Dejstvo: Bog za tiste, ki bodo živeli večno na zemlji, uporablja izraze »moje ljudstvo«, »moji izbranci« in »potomstvo, ki ga Jehova blagoslavlja«. (Izaija 65:21–23) Ta skupina bo imela prednost, da izpolni namen, ki ga ima Bog že od začetka za človeštvo, in to je, da bi popolni ljudje živeli večno na rajski zemlji. (1. Mojzesova 1:28; Psalm 115:16; Izaija 45:18)

 Zmota: Število 144.000, ki je omenjeno v Razodetju, je treba jemati simbolično, ne pa dobesedno.

 Dejstvo: Res je, da je marsikatero število v knjigi Razodetje simbolično, vendar pa so nekatera števila dobesedna. Razodetje na primer govori o »dvanajstih imenih dvanajsterih Jagnjetovih apostolov«. (Razodetje 21:14) Razmislite o dokazih, zakaj lahko sklenemo, da je tudi število 144.000 treba jemati dobesedno.

 V Razodetju 7:4 piše, da je »število zapečatenih [oziroma potrjenih za življenje v nebesih]: sto štiriinštirideset tisoč«. V tem istem sobesedilu je kot nasprotje te skupine omenjena »velika množica ljudi, ki jih noben človek ni mogel prešteti«. (Razodetje 7:9, 10) Tudi pripadnike »velike množice« bo Bog rešil. (Razodetje 7:9, 10) Če bi bilo število 144.000 simbolično in bi bilo v skupini za nebeško življenje nedoločno število ljudi, potem med skupinama, omenjenima v 7. poglavju Razodetja, ne bi bilo nobene razlike. a

 Za 144.000 izbranih je tudi rečeno, da »so bili odkupljeni izmed človeštva kot prvina«. (Razodetje 14:4) Izraz »prvina« se nanaša na majhen izbor nečesa. To je povsem ustrezen opis tistih, ki bodo v nebesih skupaj s Kristusom vladali nedoločno veliki skupini ljudi na zemlji. (Razodetje 5:10)

a Glede števila 144.000, omenjenega v Razodetju 7:4, je podobno ugotovil profesor Robert L. Thomas. Napisal je: »Gre za nasprotje med določnim številom in nedoločnim v 7:9. Če bi to število vzeli simbolično, potem ni mogoče vzeti dobesedno nobenega števila v tej knjigi.« (Revelation 1-7: An Exegetical Commentary, stran 474.)