Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ali ste vedeli?

Ali ste vedeli?

 Ali ste vedeli?

Kaj nam o apostolu Petru pove dejstvo, da je bil nastanjen pri strojarju, preden mu je Bog naročil, naj gre h Korneliju?

Iz Apostolskih del izvemo, da je Peter »kar nekaj dni ostal v Jopi pri nekem Simonu, strojarju«, ki je imel »hišo ob morju«. (Apostolska dela 9:43; 10:6) Judje so na delo strojarja gledali kot na nečisto in ponižujoče. Talmud uvršča strojarje pod pobiralce živalskih iztrebkov. Simon je bil zaradi narave svojega dela stalno v stiku z živalskimi trupli, kar pomeni, da je bil ves čas obredno nečist. (3. Mojzesova 5:2; 11:39) Glede na različne vire, ki opisujejo to obrt, je pri svojem delu najbrž uporabljal morsko vodo, poleg tega je bila njegova delavnica verjetno na obrobju mesta, saj je bilo strojenje »postopek, pri katerem se je širil smrad«.

Vendar Petra očitno to ni odvrnilo od tega, da bi stanoval pri Simonu. Iz tega lahko sklepamo, da se je naučil zavračati judovske splošno razširjene predsodke do ljudi, ki so veljali za nečiste, prav kakor jih je zavračal že Jezus. (Matej 9:11; Luka 7:36–50)

Kaj pomenijo Jezusove besede »sam si to rekel«?

Ko je judovski veliki duhovnik Kajfa od Jezusa zahteval, naj mu odkrito pove, ali je on Kristus, Božji Sin, mu je Jezus rekel: »Sam si to rekel«. (Matej 26:63, 64) Kaj je hotel s tem reči?

Jezus se ni hotel ogniti Kajfovemu vprašanju. Besedna zveza »sam si to rekel« je bila očitno običajna judovska fraza, s katero so ljudje potrdili resničnost izjave. V Jeruzalemskem Talmudu, judovski verski knjigi, ki so jo sestavili v četrtem stoletju n. št., na primer piše, da je neki Jud na vprašanje, ali je rabi umrl, odvrnil: »Ti si to rekel.« Tisti, ki mu je postavil vprašanje, je njegov odgovor razumel kot potrditev, da je rabi res umrl.

Jezus se je zavedal, da ga je veliki duhovnik zaprisegel, da mora povedati resnico. To pa še ni vse. Če bi ostal tiho, bi njegovi tožniki lahko iz tega sklepali, da zanika to, da je Kristus. Zato je Jezus z besedami »sam si to rekel« velikemu duhovniku odgovoril pritrdilno. Iz vzporednega poročila v Markovem evangeliju pa izvemo, da je Jezus, ko je Kajfa od njega zahteval, naj pove, ali je Mesija ali ni, pogumno odvrnil: »Sem«. (Marko 14:61, 62; glej tudi Marko 15:2 in Matej 26:25.)

[Slika na strani 18]

Strojarna v Fezu (Maroko)