Evangelij po Mateju 26:1–75

  • Duhovniki skujejo načrt, kako ubiti Jezusa (1–5)

  • Ženska na Jezusa izlije dišeče olje (6–13)

  • Zadnja pasha in izdajstvo (14–25)

  • Jezus vpelje Gospodovo večerjo (26–30)

  • Jezus napove, da ga bo Peter zatajil (31–35)

  • Jezus moli v vrtu Getsemani (36–46)

  • Jezusa aretirajo (47–56)

  • Sojenje pred sanhedrinom (57–68)

  • Peter zataji Jezusa (69–75)

26  Potem ko je Jezus vse to povedal, je svojim učencem rekel:  »Kot veste, bo čez dva dni pasha*.+ Takrat bo Sin človekov izročen nasprotnikom in ti ga bodo usmrtili na kolu.«+  Medtem so se na dvorišču velikega duhovnika, ki mu je bilo ime Kajfa, zbrali višji duhovniki in starešine ljudstva.+  Skovali so načrt,+ kako bodo Jezusa z zvijačo prijeli* in ubili.  Vendar so govorili: »Samo ne na praznik, da med ljudstvom ne bi prišlo do nemirov.«  Ko je bil Jezus v Betániji v hiši gobavca Simona,+  je k njemu, ko je za mizo jedel, prišla neka ženska z alabastrno posodico. V njej je imela drago dišeče olje in Jezusu ga je začela izlivati na glavo.  Ko so učenci to videli, so se razjezili in rekli: »Kakšna potrata!  Olje bi se lahko drago prodalo in denar dalo revnim.« 10  Jezus je to opazil, zato jim je rekel: »Zakaj nadlegujete to žensko? Naredila mi je nekaj plemenitega. 11  Revne boste imeli vedno pri sebi,+ mene pa ne boste imeli vedno.+ 12  Ko je name izlila to dišeče olje, me je pripravila za pokop.+ 13  Zagotavljam vam: kjer koli po vsem svetu se bo oznanjala dobra novica, se bo povedalo tudi to, kar je naredila ta ženska, njej v spomin.«+ 14  Nato je šel eden od 12 apostolov, ki mu je bilo ime Juda Iškarijót,+ k višjim duhovnikom+ 15  in jih vprašal: »Kaj mi daste, če vam ga izdam?«+ Dogovorili so se za 30 srebrnikov.+ 16  Od takrat naprej je iskal ugodno priložnost, da bi ga izdal. 17  Prvi dan praznika nekvašenega kruha+ so učenci prišli k Jezusu in ga vprašali: »Kje hočeš, da ti pripravimo pashalno* večerjo?«+ 18  Odgovoril jim je: »Pojdite v mesto k temu in temu in mu recite: Učitelj pravi: ‚Moj čas je prišel. Pri tebi bom praznoval pasho* s svojimi učenci.‘« 19  Učenci so naredili tako, kot jim je Jezus naročil, in pripravili vse potrebno za pasho*. 20  Ko se je zvečerilo,+ je bil Jezus z 12 učenci za mizo.+ 21  Med jedjo jim je rekel: »Verjemite mi, da me bo eden od vas izdal.«+ 22  Ob tem so se zelo razžalostili in ga začeli vsi po vrsti spraševati: »Gospod, saj menda nisem jaz?« 23  Odgovoril jim je: »Ta, ki z menoj pomaka kruh v skledo, ta me bo izdal.+ 24  Res je, Sin človekov odhaja, tako kot o njem piše v Svetih spisih. Toda gorje+ tistemu, ki bo Sina človekovega izdal!+ Zanj bi bilo boljše, da se sploh ne bi rodil.«+ 25  Juda, ki ga je nameraval izdati, pa je vprašal: »Rabi*, saj nisem menda jaz?« Jezus mu je odgovoril: »Saj poznaš odgovor.« 26  Ko so jedli, je Jezus vzel kruh in izrekel molitev*. Potem je kruh razlomil,+ ga dal učencem in rekel: »Vzemite, jejte. Ta kruh predstavlja* moje telo.«+ 27  Vzel je tudi kelih, se zahvalil Bogu, jim ga dal in rekel: »Pijte iz njega vsi,+ 28  saj vino v njem predstavlja mojo ‚kri,+ ki potrjuje zavezo‘+ in se bo prelila za mnoge,+ da jim bodo odpuščeni grehi.+ 29  Toda povem vam, da zagotovo ne bom več pil od sadu vinske trte vse do dne, ko bom z vami pil novo vino v Kraljestvu svojega Očeta.«+ 30  Nato so zapeli hvalnice* in odšli na Oljsko goro.+ 31  Jezus jim je rekel: »Zaradi tega, kar se bo zgodilo z menoj, se boste to noč vsi za nekaj časa odvrnili od mene. V Svetih spisih namreč piše: ‚Pastirja bom napadel in ovce iz črede se bodo razkropile.‘+ 32  Ko pa bom obujen, bom šel pred vami v Galilejo.«+ 33  Toda Peter mu je odgovoril: »Tudi če se bodo zaradi tega, kar se bo zgodilo s teboj, vsi drugi odvrnili od tebe, se jaz ne bom nikoli!«+ 34  Jezus pa mu je rekel: »Povem ti: to noč, še preden bo zapel petelin, me boš trikrat zatajil.«+ 35  Peter mu je zatrdil: »Tudi če bi moral s teboj umreti, te gotovo ne bom zatajil.«+ Tako so rekli tudi vsi drugi učenci. 36  Nato je Jezus prišel z njimi v vrt, ki se imenuje Getsémani,+ in jim rekel: »Tu se usedite, jaz pa bom šel tja molit.«+ 37  S seboj je vzel Petra in Zebedéjeva sinova. Prevzela sta ga žalost in velik notranji nemir.+ 38  Nato jim je rekel: »Na smrt sem žalosten. Ostanite tukaj in bedite z menoj.«+ 39  Sam pa je šel še malo naprej, pokleknil, se priklonil do tal in molil:+ »Moj Oče, če je mogoče, naj gre ta kelih+ mimo mene. Ampak naj se zgodi tako, kot hočeš ti, ne tako, kot hočem jaz.«+ 40  Nato se je vrnil k učencem in videl, da spijo, zato je Petru rekel: »Ali niste mogli niti ene ure prebedeti z menoj?+ 41  Bedite+ in molite,+ da ne boste podlegli skušnjavi.+ Duh je sicer voljan, toda telo* je šibko.«+ 42  Potem je šel spet stran in molil: »Moj Oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, ne da bi ga spil. Če pa ni, naj se zgodi tvoja volja.«+ 43  Nato se je spet vrnil in videl, da spijo. Bili so namreč zelo zaspani. 44  Pustil jih je tam in tokrat že tretjič odšel stran molit za isto stvar. 45  Nato se je vrnil k učencem in jim rekel: »Zdaj ni čas za to, da spite in počivate! Približala se je ura, v kateri bo Sin človekov izročen grešnikom. 46  Vstanite, pojdimo! Glejte, moj izdajalec prihaja.« 47  Ko je še govoril, je prišel Juda, eden od 12 apostolov, in z njim veliko ljudi z meči in gorjačami. Poslali so jih višji duhovniki in starešine ljudstva.+ 48  Jezusov izdajalec pa jim je že prej povedal, kakšen znak jim bo dal: »Tistega, ki ga iščete, bom poljubil. Njega primite.« 49  Šel je torej naravnost k Jezusu in mu rekel »Pozdravljen, rabi!« ter ga poljubil. 50  Jezus pa ga je vprašal: »Zakaj si tukaj?«+ Nato so pristopili še drugi, Jezusa prijeli in odpeljali. 51  Toda nenadoma je eden od teh, ki so bili z Jezusom, potegnil svoj meč, z njim zamahnil proti sužnju velikega duhovnika in mu odsekal uho.+ 52  Jezus mu je rekel: »Spravi meč na svoje mesto.+ Vsi, ki za meč primejo, bodo z mečem tudi ubiti.+ 53  Kaj misliš, da ne morem prositi Očeta, naj mi v tem trenutku pošlje več kot 12 legij* angelov?+ 54  Vendar kako bi se potem izpolnili Sveti spisi, v katerih piše, da se mora tako zgoditi?« 55  Potem je Jezus ljudem rekel: »Ali sem zločinec, da ste me prišli prijet z meči in gorjačami? Dan za dnem sem sedel v templju in učil,+ pa me niste prijeli.+ 56  Toda vse to se je zgodilo, da bi se izpolnili spisi prerokov.«+ Nato so ga vsi učenci zapustili in zbežali.+ 57  Tisti, ki so Jezusa prijeli, so ga odvedli k velikemu duhovniku Kajfu,+ pri katerem so se zbrali pismouki in starešine.+ 58  Peter pa je Jezusu v precejšnji razdalji sledil vse do dvorišča velikega duhovnika. Stopil je noter in se usedel k hišnim služabnikom, da bi videl razplet.+ 59  Medtem so višji duhovniki in ves sanhedrín iskali ljudi, ki bi krivo pričali proti Jezusu, na podlagi česar bi ga lahko usmrtili.+ 60  Prišlo je veliko krivih prič,+ toda niso našli nobenega veljavnega pričevanja. Pozneje pa sta prišli dve takšni priči 61  in rekli: »Ta človek je rekel: ‚Božji tempelj lahko porušim in ga v treh dneh zgradim.‘«+ 62  Takrat je veliki duhovnik vstal in Jezusa vprašal: »Ne boš nič odgovoril? Kaj praviš na to, kar ta dva pričata proti tebi?«+ 63  Jezus je molčal.+ Zato mu je veliki duhovnik rekel: »Ukazujem ti, da nam pod prisego pred živim Bogom poveš, ali si Kristus, Božji Sin!«+ 64  Jezus mu je rekel: »Tako je, kot si rekel.* Jaz pa vam pravim: od zdaj naprej boste videli Sina človekovega+ sedeti Mogočnemu na desni+ in prihajati na nebesnih oblakih.«+ 65  Ko je veliki duhovnik to slišal, si je raztrgal vrhnja oblačila in rekel: »To je bogokletje! Zakaj bi sploh še iskali priče? Zdaj ste na lastna ušesa slišali bogokletje! 66  Kaj vi pravite na vse to?« Odgovorili so: »Zasluži si smrt!«+ 67  Začeli so mu pljuvati v obraz+ in ga tolči s pestmi.+ Drugi so ga klofutali+ 68  in se mu posmehovali: »Prerokuj nam, Kristus. Kdo te je udaril?« 69  Peter pa je sedel zunaj na dvorišču. K njemu je pristopila neka služkinja in mu rekla: »Tudi ti si bil z Jezusom Galilejcem!«+ 70  On pa je to pred vsemi zatajil: »Ne vem, o čem govoriš.« 71  Ko je šel v preddverje, ga je opazila druga služkinja in je tistim, ki so bili tam, rekla: »Ta človek je bil z Jezusom Nazaréčanom.«+ 72  Peter je to spet zatajil in prisegel: »Ne poznam tega človeka!« 73  Nedolgo zatem so k Petru prišli še tisti, ki so stali naokoli, in mu rekli: »Seveda, tudi ti si eden od njih, saj te že narečje izdaja.« 74  Peter je to zanikal* in jim prisegel: »Ne poznam tega človeka!« Takoj zatem je zapel petelin. 75  Peter se je spomnil tega, kar mu je Jezus rekel: »Še preden bo zapel petelin, me boš trikrat zatajil.«+ Šel je ven in se bridko razjokal.

Opombe

Glej Slovar.
Ali »aretirali«.
Glej Slovar.
Glej Slovar.
Glej Slovar.
Pomeni »učitelj«.
Ali »blagoslov«.
Dobesedno »je«. Grška beseda estín je tukaj rabljena v pomenu predstavljati, simbolizirati.
Ali »psalme«.
Dobesedno »meso«.
Legija je štela od 4000 do 6000 vojakov. Tu zaznamuje veliko število.
Dobesedno »Sam si to rekel«.
Dobesedno »se je zaklinjal«.