Evangelij po Marku 15:1–47

15  Takoj ob zori so imeli višji duhovniki, starešine in pismouki, torej ves sanhedrín, posvet. Nato so Jezusa zvezali in ga odvedli ter izročili Pilátu.+  Pilát je Jezusa vprašal: »Ali si ti kralj Judov?«+ Jezus mu je odgovoril: »Tako je, kot praviš.«*+  Višji duhovniki pa so ga obtoževali marsičesa.  Pilát ga je spet začel spraševati: »Ali ne boš nič odgovoril?+ Ali ne slišiš, česa vse te obtožujejo?«+  Toda Jezus ni več odgovarjal, tako da je bil Pilát začuden.+  Ob vsaki pashi* je ponavadi izpustil enega jetnika, tistega pač, ki ga je ljudstvo hotelo.+  Takrat je bil v ječi človek, ki mu je bilo ime Barába. Zaprt je bil skupaj z drugimi uporniki, ki so med uporom zagrešili umor.  Prišli so torej ljudje in začeli Piláta prositi za tisto, kar je ponavadi naredil zanje.  Pilát jih je vprašal: »Ali hočete, da izpustim kralja Judov?«+ 10  Vedel je namreč, da so mu višji duhovniki Jezusa izročili zgolj iz zavisti.+ 11  Toda višji duhovniki so ljudi nahujskali, naj rajši zahtevajo, da izpusti Barába.+ 12  Pilát jih je spet vprašal: »Kaj pa naj naredim s tem, ki mu vi pravite kralj Judov?«+ 13  Še enkrat so zavpili: »Na kol z njim!«+ 14  Toda Pilát jih je vprašal: »Zakaj? Kaj slabega je naredil?« Oni pa so še bolj vpili: »Na kol z njim!«+ 15  Pilát je želel ugoditi ljudem, zato je izpustil Barába. Jezusa pa je dal prebičati+ in ga nato izročil svojim vojakom, da ga pribijejo na kol.+ 16  Zatem so vojaki Jezusa odvedli na dvorišče upraviteljeve palače in sklicali vso četo.+ 17  Ogrnili so ga z vijoličastim* plaščem, potem pa iz trnja spletli krono in mu jo nadeli. 18  Začeli so mu govoriti: »Pozdravljen,* kralj Judov!«+ 19  Prav tako so ga s trstom tepli po glavi, pljuvali vanj, padali pred njim na kolena in se mu klanjali. 20  Ko so se nehali norčevati iz njega, so mu slekli vijoličasti* plašč in mu oblekli njegova vrhnja oblačila. Potem so ga odvedli ven, da bi ga pribili na kol.+ 21  Nekega mimoidočega, Simona iz Ciréne, Aleksandrovega in Rufovega očeta, ki je ravno prihajal s polja, so prisilili, da je nesel njegov mučilni kol*.+ 22  Jezusa so tako privedli na kraj, ki se imenuje Gólgota, kar v prevodu pomeni »kraj lobanje«.+ 23  Hoteli so mu dati vino, pomešano z omamljajočo miro,+ toda on ga ni vzel. 24  Nato so ga pribili na kol in si razdelili njegova vrhnja oblačila, tako da so žrebali, kdo bo kaj vzel.+ 25  Na kol so ga pribili ob 9. uri*. 26  Nad njim je bil napis z obtožbo »Kralj Judov«.+ 27  Na kola poleg njega so pritrdili še dva zločinca, enega desno od njega in drugega levo.+ 28  ——* 29  Mimoidoči so ga začeli žaliti. Zmajevali so z glavo+ in govorili: »No, ti, ki praviš, da lahko podreš tempelj in ga v treh dneh postaviš,+ 30  reši sam sebe in stopi z mučilnega kola* 31  Podobno so se norčevali tudi višji duhovniki in pismouki. Drug drugemu so govorili: »Druge je reševal, sebe pa ne more rešiti!+ 32  Naj zdaj Kristus, kralj Izraela, stopi z mučilnega kola*. Če bomo to videli, bomo verjeli.«+ Tudi moška, ki sta bila na kolih poleg njega, sta ga žalila.+ 33  Ob 12. uri* pa se je po vsej deželi stemnilo in tema je trajala do 15. ure*.+ 34  Ob 15. uri je Jezus glasno zavpil »Elí, Elí, lamá sabahtáni?«, kar v prevodu pomeni »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?«.+ 35  Nekateri od tistih, ki so stali v bližini, so ob teh besedah začeli govoriti: »Poslušajte! Ta kliče Elija.« 36  Nato je nekdo stekel, namočil gobo v kislo vino, jo nataknil na trst in jo podal Jezusu, da bi pil.+ Rekel je: »Pustite ga, da vidimo, ali bo prišel Elija in ga snel!« 37  Jezus pa je glasno zavpil in izdihnil.+ 38  Takrat se je v svetišču zavesa+ od vrha do tal pretrgala na dvoje.+ 39  Nasproti Jezusu je stal stotnik. Ko je videl, kaj vse se je zgodilo ob Jezusovi smrti, je rekel: »Ta človek je bil res Božji Sin.«+ 40  Tam so bile tudi ženske, ki so od daleč opazovale dogajanje. Med njimi so bile Marija Magdalena pa Marija, ki je bila mama Jakoba Manjšega in Jozéja, ter Salóma.+ 41  Te so Jezusa spremljale in skrbele zanj,+ ko je bil v Galileji. Poleg njih je bilo tam še veliko drugih žensk, ki so prišle z njim v Jeruzalem. 42  To je bil dan pripravljanja, torej dan pred šábatom*, in bilo je že pozno popoldan. 43  Zato se je Jožef iz Arimatéje, ki je bil ugleden član sanhedrína in je tudi sam čakal Božje kraljestvo, opogumil in šel k Pilátu ter ga zaprosil za Jezusovo truplo.+ 44  Toda Pilát se je spraševal, ali je Jezus že mrtev. Zato je poklical stotnika in ga vprašal, ali je že umrl. 45  Ko mu je stotnik to potrdil, je truplo prepustil Jožefu. 46  Ta je potem kupil kakovostno platno, Jezusa snel s kola, ga zavil v platno in položil v grob,+ ki je bil izklesan v skalo, nato pa k vhodu v grob privalil kamen.+ 47  Marija Magdalena in Marija, ki je bila Jozéjeva mama, pa sta opazovali Jezusov grob.+

Opombe

Dobesedno »Ti praviš tako«.
Glej Slovar.
Ali »purpurnim«.
Ali »živel«.
Ali »purpurni«.
Glej Slovar.
Dobesedno »ob tretji uri«, šteto od sončnega vzhoda.
Glej Slovar.
Glej Slovar.
Dobesedno »do devete ure«, šteto od sončnega vzhoda.
Dobesedno »ob šesti uri«, šteto od sončnega vzhoda.
Glej Slovar.