Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Kako lahko pomagam svojim otrokom, da bodo zares izobraženi?

Kako lahko pomagam svojim otrokom, da bodo zares izobraženi?

 Kako lahko pomagam svojim otrokom, da bodo zares izobraženi?

POUČEVANJE otroka bi lahko primerjali z vznemirljivim potovanjem, ki je polno izzivov. Na to potovanje se odpravite skupaj z otroki. Spodbujate jih, jih ljubeče vodite ter jim pomagate, da napredujejo po poti življenja. Toliko vsega se še morajo naučiti!

Da bi bili otroci v življenju resnično uspešni in srečni, si morajo pridobiti moralne in duhovne vrednote ter se naučiti, kako ločiti pravilno od napačnega. Če bodo spoznali in vzljubili Jehova, jim bo takšno učenje zares koristilo, smernice, ki jih bodo tako dobili, pa jim bodo ostale za vedno. Kot starši imate največ vpliva na to, kaj se bodo vaši otroci učili ter koliko bodo naučeno cenili in razumeli.

Vendar so na tem potovanju tudi izzivi, ki jih je treba premagati. Otroci srkajo vase vse, kar se dogaja okrog njih, in zunaj družine se lahko naučijo marsikaj, kar je vse prej kot koristno. Živimo namreč v svetu, ki mu vlada Satan Hudič. (1. Janezovo 5:19) Satan si želi poučevati vaše otroke, vendar iz čisto drugih razlogov. Je spreten in zelo izkušen poučevalec – toda hudoben od glave do pet. Čeprav se kaže kot ‚angel luči‘, je njegova svetloba varljiva ter v nasprotju z Jehovovo Besedo in voljo. (2. Korinčanom 4:4; 11:14; Jeremija 8:9) Tako Satan kot demoni so mojstri prevare ter širijo sebičnost, nepoštenost in moralni propad. (1. Timoteju 4:1)

Kako pa lahko svoje otroke zaščitite, da ne bodo zapeljani? Kako jih lahko naučite, da se bodo oklenili tega, kar je resnično in vredno truda? Eden od pomembnih korakov je ta, da najprej dobro preiščete sebe. Sami morate biti dober zgled. Seveda je tudi pomembno, da prevzamete odgovornost za poučevanje svojih otrok in si vzamete čas, ki je za to potreben. Preden pa pregledamo te točke, si poglejmo, kaj je temelj izobraževanja, za katero se je vredno potruditi.

Temelj pravega izobraževanja

Učimo se lahko od izraelskega kralja Salomona, enega najmodrejših ljudi, kar jih je kdaj živelo. Biblija nam o njem pove: »Bog je dal Salomonu modrosti in razumnosti jako obilo in širokosti srca kakor peska, ki je ob morskem bregu. In večja je bila modrost Salomonova nego modrost vseh sinov na Jutrovem in vsa modrost Egipčanov.« Salomon je »govoril [. . .] tri tisoč pregovorov in pesmi njegovih je bilo tisoč in pet«. Veliko je vedel o rastlinstvu in živalstvu. (1. kraljev 4:29–34) Prav tako je nadzoroval gradbene projekte v Izraelu, tudi gradnjo veličastnega Jehovovega templja v Jeruzalemu.

Iz njegovih spisov, kot so denimo ti, ki so zapisani v knjigi Propovednik, vidimo, da je zelo temeljito poznal človeško naravo. Bog ga je navdihnil, da je lahko poudaril, kaj je temelj pravega izobraževanja. Dejal je: »Strah GOSPODOV je začetek znanja.« Modri kralj je poleg tega tudi napisal: »Strah GOSPODOV je začetek modrosti, in spoznanje Najsvetejšega je razumnost.« (Pregovori 1:7; 9:10)

To, da se Boga bojimo, pomeni, da ga globoko spoštujemo in pazimo, da ga ne bi razžalili. Priznavamo, da je on Najvišji in da smo mu odgovorni. Tisti, ki ne priznavajo Tega, od katerega je odvisno naše življenje, so morda v očeh ljudi modri, toda takšna  modrost je »pri Bogu neumnost«. (1. Korinčanom 3:19) Vaši otroci potrebujejo izobraževanje, ki temelji na ‚modrosti, ki prihaja od zgoraj‘. (Jakob 3:15, 17)

Strah pred tem, da bi Jehova razočarali, je tesno povezan s tem, koliko ga ljubimo. Jehova želi, da se ga njegovi služabniki bojijo in da ga ljubijo. Mojzes je dejal: »O Izrael, kaj zahteva GOSPOD, tvoj Bog, od tebe? Samo to: da se bojiš GOSPODA, svojega Boga, da hodiš po vseh njegovih potih, da ga ljubiš in služiš GOSPODU, svojemu Bogu, iz vsega srca svojega in iz vse duše svoje, da držiš GOSPODOVE zapovedi in njegove postave, ki ti jih danes zapovedujem tebi v dobro.« (5. Mojzesova 10:12, 13)

Če nam uspe v naše otroke vcepiti spoštljiv strah pred Jehovom, bomo položili temelj za izobraževanje, ki bo našim potomcem omogočilo, da bodo postali zares modri. Ko bodo gradili na tem temelju, bo v njih raslo cenjenje do Stvarnika, do Vira vsega pravega spoznanja. To jim bo pomagalo, da bodo na naučeno pravilno gledali in da ne bodo prišli do napačnih sklepov. Razvili bodo zmožnost, da »razlikujejo med pravilnim in napačnim«. (Hebrejcem 5:14) Takšen temelj jim bo tudi pomagal, da bodo ostali ponižni in ne bodo počeli slabih stvari. (Pregovori 8:13; 16:6)

Otroci vas opazujejo!

Kako pa lahko otrokom pomagamo, da bi Jehova vzljubili in se ga bali? Odgovor na to vprašanje najdemo v Postavi, ki jo je Jehova po Mojzesu dal Izraelcem. Izraelskim staršem je bilo naročeno: »Ljubi GOSPODA, svojega Boga, iz vsega srca svojega in iz vse duše svoje in iz vse moči svoje. In te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v tvojem srcu. In marljivo jih uči otroke svoje ter govori o njih, sedeč v svojem domu in hodeč po poti, ko ležeš in ko vstaneš.« (5. Mojzesova 6:5–7)

Iz tega odlomka se starši naučijo nekaj zelo pomembnega. Kot roditelj morate svojim otrokom dajati dober zgled. Da bi svoje otroke naučili ljubiti Jehova, ga morate najprej ljubiti sami in njegove besede morajo biti v vašem srcu. Zakaj je to tako pomembno? Ker ste vi tisti, ki imate glavno vlogo pri poučevanju svojih otrok. To, kar se bodo naučili iz vašega zgleda, bo na njih močno vplivalo. In nič ne vpliva na življenje otrok bolj kot zgled staršev.

Vaše sanje, cilji, vrednote in stvari, za katere se zanimate, niso razvidne samo iz tega, kar govorite, temveč tudi iz tega, kar delate. (Rimljanom 2:21, 22) Otroci se že od najzgodnejšega otroštva naprej učijo tako, da skrbno opazujejo svoje starše. Ugotavljajo, kaj je pomembno njihovim staršem, in to pogosto postane pomembno tudi zanje. Če resnično ljubite Jehova, vaši otroci tega  ne bodo spregledali. Videli bodo denimo, da vam branje in preučevanje Biblije veliko pomenita. Ugotovili bodo, da vam je delo v prid Kraljestva na prvem mestu v življenju. (Matej 6:33) Če boste redno obiskovali shode in sodelovali pri oznanjevanju Kraljestva, jim boste s tem pokazali, da vam je sveta služba Jehovu nekaj najpomembnejšega. (Matej 28:19, 20; Hebrejcem 10:24, 25)

Prevzemite odgovornost

Starši pa se iz Pete Mojzesove knjige 6:5–7 lahko naučite tudi tole: Za poučevanje svojih otrok ste odgovorni vi. Med Jehovovim ljudstvom v starodavnih dneh so starši skrbeli za poučevanje svojih otrok. Tudi starši med kristjani v prvem stoletju so imeli pomembno vlogo pri poučevanju svojih otrok. (2. Timoteju 1:5; 3:14, 15) Apostol Pavel je v pismu sokristjanom pokazal, da bi morali še posebej očetje ‚vzgajati svoje otroke, tako da jih disciplinirajo in usmerjajo njihov um v skladu z Jehovovo voljo‘. (Efežanom 6:4)

Starši pa se pod pritiskom vsakodnevnega življenja, dela in drugih dejavnosti, ki terjajo njihove moči in čas, morda nagibajo k temu, da bi poučevanje svojih otrok prepustili drugim, kot so denimo učitelji ter poklicne varuške in vzgojitelji. Toda nihče ne more nadomestiti ljubečega in skrbnega starša. Nikoli ne podcenjujte pomembne vloge in vpliva, ki ju imate. Če pri poučevanju potrebujete pomoč, jo modro izberite, vendar te svoje svete dolžnosti nikoli ne preložite na druge.

Za poučevanje svojih otrok si vzemite čas

Iz Pete Mojzesove knjige 6:5–7 pa se starši lahko naučijo tudi tole: Za poučevanje otrok sta potrebna čas in trud. Izraelski starši so morali svoje otroke ‚marljivo učiti‘ o Božji resnici. Izvirna hebrejska beseda, ki je prevedena z ‚marljivo učiti‘, pomeni »ponavljati«, »znova in znova povedati«. To naj bi delali ves dan, od jutra do večera, »sedeč v svojem domu in hodeč po poti«. Da bi otroke poučevali in da bi njihovo stališče in vedenje oblikovali tako, da bodo ugajali Bogu, sta potrebna čas in trud.

Kaj lahko potem storite, da bi pomagali svojim otrokom, da bodo zares izobraženi? Zelo veliko. Naučite jih, da bodo Jehova ljubili in se ga hkrati bali. Dajte jim dober zgled. Prevzemite odgovornost za poučevanje svojih otrok in si za to vzemite čas. Ker niste popolni, boste na tej poti delali tudi napake. Toda če si iskreno prizadevate izpolnjevati Božjo voljo, bodo otroci verjetno cenili vaš trud in se nanj odzvali. »Otroka vzgajaj v skladu s potjo, po kateri naj bi hodil,« piše v Pregovorih 22:6, NW. »Tudi ko se bo postaral, ne bo skrenil z nje.«

Izobraževanje je potovanje, ki traja vse življenje. Če vi in vaši otroci ljubite Boga, boste na tem potovanju lahko uživali vso večnost. Tako bo zato, ker se bomo v prihodnosti vedno lahko kaj naučili o Jehovu in o tem, kako lahko izpolnjujemo njegov namen. (Propovednik 3:10, 11)

[Slika na strani 15]

Ali svojim otrokom berete iz Biblije?

[Slika na strani 16]

Vzemite si čas in poučujte svoje otroke o Stvarniku