Prejsť na článok

Jehovovi svedkovia

Výber jazyka slovenčina

Ochrana súkromia

Ochrana súkromia

DÔLEŽITÉ: POUŽÍVANÍM NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY A⁠/⁠ALEBO POSKYTNUTÍM AKÝCHKOĽVEK OSOBNÝCH ÚDAJOV NÁM DÁVATE VÝSLOVNÝ SÚHLAS, ABY SME ICH MOHLI SPRACOVAŤ SPÔSOBOM A NA ÚČELY, KTORÉ SÚ OPÍSANÉ V NASLEDUJÚCICH ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A KTORÉ SÚ V SÚLADE S PLATNÝMI ZÁKONMI A PRÁVNYMI PREDPISMI O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 OCHRANA SÚKROMIA

Jehovovi svedkovia sa zaväzujú chrániť a rešpektovať vaše súkromie. Tieto zásady stanovujú, akým spôsobom sa na tejto stránke budú spracovávať osobné údaje, ktoré od vás získame alebo ktoré nám poskytnete. Naša spoločnosť si uchováva určité základné informácie o návštevníkoch našich stránok. Uvedomujeme si, že je dôležité, aby tieto informácie boli zabezpečené proti zneužitiu a aby návštevníci našich stránok vedeli, ako tieto informácie používame. Možno sa rozhodnete poskytnúť nám o sebe informácie, ktoré sa považujú za osobné údaje. Výrazom „osobné údaje“ v tomto dokumente označujeme údaje, ako je napríklad meno, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo alebo iné údaje, ktoré súvisia s vašou totožnosťou. Stránky určené širokej verejnosti si na našej webovej lokalite bežne môžete prezerať bez toho, aby ste zadávali svoje osobné údaje. Výraz „webová lokalita“ zahŕňa túto webovú stránku, ako aj stránky apps.jw.org, tv.jw.org, stream.jw.orgwol.jw.org.

 SPRACOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Táto webová stránka je vlastníctvom neziskovej organizácie Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (ďalej len „spoločnosť Watchtower“), ktorá podporuje činnosť Jehovových svedkov a ich biblické vzdelávanie. Ak sa dobrovoľne rozhodnete zriadiť si na tejto stránke účet, poslať peňažný dar, požiadať o bezplatné štúdium Biblie alebo urobiť iný krok, pri ktorom je potrebné uviesť svoje osobné údaje, vyjadrujete tým súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov, ako aj s tým, aby boli tieto údaje uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Zároveň vyjadrujete súhlas s tým, aby spoločnosť Watchtower a spolupracujúce organizácie, ktoré podporujú činnosť Jehovových svedkov v rôznych krajinách, pri spracovávaní vašej žiadosti zhromažďovali, uchovávali, uskutočnili prenos alebo inak spracovávali vaše osobné údaje. Náboženská organizácia Jehovových svedkov pôsobí na celom svete prostredníctvom rôznych miestnych právnych subjektov. Môže ísť o miestne zbory, pobočky a ďalšie podobné spolupracujúce organizácie Jehovových svedkov.

To, kto bude spracovávateľom vašich osobných údajov, závisí od toho, akú aktivitu na našej stránke vykonávate. Napríklad ak ste sa rozhodli darovať peňažné prostriedky nejakému právnemu subjektu v konkrétnej krajine, tomuto právnemu subjektu sa odošle vaše meno a kontaktné údaje, ktoré uvediete pri zadávaní platby. Ak ste požiadali o štúdium Biblie, vaše meno a kontaktné údaje sa odošlú príslušnej pobočke Jehovových svedkov a zboru, ktorý vybaví vašu žiadosť.

Ak v krajne, kde žijete, existuje zákon o ochrane osobných údajov, môžete prípadné otázky odoslať na príslušnú adresu uvedenú na stránke Kontakty – ochrana osobných údajov.

 ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A DÔVERNOSTI ÚDAJOV

Bezpečnosť a dôvernosť vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Používame najnovšie technológie na ukladanie osobných údajov a ich zabezpečenie pred neoprávneným prístupom, zverejnením, neoprávneným použitím alebo pozmenením a nezákonným zničením alebo náhodnou stratou. Všetci spracovávatelia osobných údajov a všetky subjekty zapojené do spracovávania vašich údajov, sú povinné zachovávať ich dôvernosť. Vaše osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené, alebo ako je potrebné na dodržanie zákonnej oznamovacej povinnosti alebo predpisov o uchovávaní dokumentov.

Počas prenosu ich chránime pomocou šifrovacích protokolov, ako je Transport Layer Security (TLS). Využívame počítačové systémy s obmedzeným počtom prístupových protokolov, ktoré sú umiestnené v objektoch, v ktorých sa dôvernosť a bezpečnosť prenášaných informácií chráni pomocou fyzických, elektronických a procedurálnych bezpečnostných opatrení. Máme zavedené prísne bezpečnostné normy, ktoré zabraňujú neoprávnenému prístupu k osobným informáciám.

 MALOLETÍ

Ak ste v krajine, z ktorej pristupujete na našu stránku, považovaný za maloletého, môžete svoje osobné údaje zadať na stránke len vtedy, ak s tým súhlasí aspoň jeden z vašich rodičov alebo opatrovníkov. Ak ste jeden z rodičov alebo opatrovníkov maloletého a dovolíte mu, aby zadal svoje osobné údaje na tejto stránke, vyjadrujete tým súhlas, aby sa jeho údaje spracovávali podľa zásad v tomto dokumente.

 EXTERNÍ POSKYTOVATELIA

V niektorých prípadoch bude táto webová stránka obsahovať odkazy na webové stránky externých poskytovateľov, ktorých používame na poskytovanie služieb v našom mene (napríklad pri vypĺňaní internetových formulárov). To, že sa nachádzate na webovej stránke externého poskytovateľa, zistíte podľa toho, že stránka bude mať iný vzhľad a zmení sa obsah v adresnom riadku vášho internetového prehliadača. Pri výbere externých poskytovateľov a aj neskôr pravidelne kontrolujeme, akým spôsobom chránia súkromie a osobné údaje, aby sme zaistili, že pri tom dodržiavajú rovnaké zásady, akými sa riadime my. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov zo strany niektorého externého poskytovateľa, pozrite si zásady ochrany osobných údajov na jeho webovej stránke.

 OZNÁMENIE O ZMENÁCH V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Našu stránku sa snažíme stále vylepšovať a pridávať na ňu nové funkcie. Vzhľadom na to, ako aj vzhľadom na neustále zmeny v legislatíve a v používaných technických prostriedkoch sa môžu existujúce spôsoby ochrany údajov časom meniť. Ak bude nevyhnutné upraviť naše postupy, zverejníme všetky zmeny na tejto stránke. Tak budete mať vždy prehľad o tom, aké údaje zhromažďujeme a ako ich používame.

 AKTÍVNE SKRIPTOVANIE ALEBO JAVASCRIPT

Na zlepšenie funkčnosti našej stránky sa používa skriptovanie. Vďaka skriptovacím technikám stránka zobrazuje informácie rýchlejšie. Naša stránka nikdy nevyužíva skriptovanie na to, aby do vášho počítača inštalovala nejaký softvér, ani na to, aby od vás neoprávnene zhromažďovala informácie.

Ak chcete, aby určité časti našej stránky fungovali správne, je nutné v internetovom prehliadači povoliť aktívne skriptovanie alebo JavaScript. Väčšina prehliadačov umožňuje povoliť alebo zakázať skriptovanie pre konkrétne webové stránky. Ak chcete zistiť, ako povoliť skriptovanie pre zvolené stránky, pozrite sa do návodu alebo do pomocníka k svojmu prehliadaču.