STRÁŽNA VEŽA December 2011

Z TITULNEJ STRANY

Naozaj nás Boh trestá?

Čo je príčinou očividného nárastu prírodných katastrof?

Z TITULNEJ STRANY

Prírodné katastrofy — prečo ich je tak veľa?

Ježiš predpovedal vzrast počtu prírodných katastrof. Čo to pre nás znamená?

Z TITULNEJ STRANY

Čo robiť v prípade prírodnej katastrofy

Aké praktické kroky môžete podniknúť? Ako vám pomôže vzťah k Bohu?

Z TITULNEJ STRANY

Katastrofy už nebudú!

I keď sa môže zdať, že katastrofy tu budú vždy, Biblia opisuje, že sa to čoskoro zmení.

UČTE SVOJE DETI

Dostali prezývku „Synovia hromu“

V príbehu o Jakubovi a Jánovi si prečítaj si, ako by si sa mal správať k druhým ľuďom.