STRÁŽNA VEŽA Február 2011

AKO DOSIAHNUŤ ŠŤASTIE V RODINE

Vštepujte svojim deťom morálne hodnoty

Pozná vaše dieťa pravdu o sexe? Prečítajte si, aké sú Božie normy a aké hodnoty mu vštepovať.

UČTE SVOJE DETI

Miloval ju Boh i jej priateľky

Prečítajte si o Jeftovej dcére v 11. kapitole Sudcov. Ako môžeme napodobňovať jej vynikajúci príklad?

NAŠI ČITATELIA SA PÝTAJÚ

Sú Jehovovi svedkovia ochotní prijímať zdravotnú starostlivosť?

Jehovovi svedkovia vyhľadávajú zdravotnú starostlivosť. Neprijímajú však spôsoby liečby, ktoré sú v rozpore s biblickými zásadami.