Salt la conţinut

Salt la cuprins

 SUBIECTUL DE COPERTĂ | ESTE SFÂRŞITUL APROAPE?

Ce înseamnă de fapt „sfârşitul”?

Ce înseamnă de fapt „sfârşitul”?

La ce te gândeşti când auzi cuvintele: „Vine sfârşitul!”? La un asteroid care va lovi pământul şi va distruge omenirea, la un dezastru ecologic sau la al treilea război mondial? Poate că astfel de scenarii îi înspăimântă pe unii, în timp ce pe alţii îi lasă indiferenţi sau chiar îi amuză.

Totuşi, Biblia afirmă cu claritate: „Va veni sfârşitul” (Matei 24:14). Acest eveniment este numit şi ‘ziua cea mare a Dumnezeului cel Atotputernic’ sau „Armaghedon” (Revelaţia 16:14, 16, nota de subsol). Este adevărat, există multă confuzie religioasă în jurul acestui subiect, ceea ce a dat naştere la o mulţime de idei bizare şi înspăimântătoare. Totuşi, Biblia vorbeşte în termeni cât se poate de clari despre sfârşit, dezvăluind ce este el. De asemenea, ea ne ajută să înţelegem dacă sfârşitul este aproape şi, mai important, ne spune ce trebuie să facem ca să-i supravieţuim. Pentru început, vom vedea care sunt câteva concepţii greşite despre sfârşit, iar apoi vom analiza ce spune Biblia cu privire la acest subiect.

 CE NU ESTE SFÂRŞITUL

 1. SFÂRŞITUL NU ESTE O DISTRUGERE PRIN FOC A PĂMÂNTULUI.

  Biblia spune: ‘Dumnezeu a aşezat pământul pe temeliile lui şi el nu se va clătina pe timp indefinit, da, niciodată’ (Psalmul 104:5). Acest verset, precum şi altele, ne dau asigurarea că Dumnezeu nu va distruge niciodată pământul şi nici nu va permite ca acesta să fie distrus (Eclesiastul 1:4; Isaia 45:18).

 2. SFÂRŞITUL NU ESTE UN EVENIMENT ÎNTÂMPLĂTOR, NEPROGRAMAT

  Biblia dezvăluie că sfârşitul este un eveniment programat. Dumnezeu a fixat momentul producerii lui. În Cuvântul său se spune: „Ziua sau ora aceea nimeni nu le ştie, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl. Fiţi atenţi, rămâneţi treji, pentru că nu ştiţi când este timpul fixat” (Marcu 13:32, 33). Înţelegem deci că Dumnezeu („Tatăl”) a fixat „timpul” când va declanşa sfârşitul.

 3. SFÂRŞITUL NU VA FI CAUZAT DE OAMENI SAU DE UN ASTEROID

  Ce anume va declanşa sfârşitul? În Revelaţia 19:11 se spune: „Am văzut cerul deschis şi iată: un cal alb! Cel ce stătea pe el se numeşte Fidel şi Adevărat”. Iar versetul 19 explică: „Şi am văzut fiara şi pe regii pământului şi armatele lor adunaţi ca să facă război împotriva celui ce stătea pe cal şi împotriva armatei sale” (Revelaţia 19:11-21). Deşi limbajul folosit în acest verset este simbolic, înţelegem că Dumnezeu va trimite o armată de îngeri pentru a-i distruge pe duşmanii săi.

Mesajul Bibliei despre sfârşit este optimist, nu pesimist

CE ESTE SFÂRŞITUL

 1. SFÂRŞITUL GUVERNĂRII UMANE

  Biblia explică: „Dumnezeul cerului va ridica un regat [guvern] care nu va fi nimicit niciodată. Regatul acesta nu va trece în stăpânirea altui popor. El va zdrobi şi va pune capăt tuturor acestor regate şi el însuşi va dăinui pe timp indefinit” (Daniel  2:44). Aşa cum s-a arătat mai înainte la punctul 3, vor fi distruşi „regii pământului şi armatele lor”, care ‘se vor fi adunat să facă război împotriva celui ce stătea pe cal şi împotriva armatei sale’ (Revelaţia 19:19).

 2. SFÂRŞITUL RĂZBOAIELOR, AL VIOLENŢEI ŞI AL NEDREPTĂŢII

  Dumnezeu „face să înceteze războaiele până la marginile pământului” (Psalmul 46:9). „Cei drepţi vor locui pe pământ şi cei ireproşabili vor rămâne pe el. Dar cei răi vor fi nimiciţi de pe pământ, iar cei neloiali vor fi smulşi de pe el.” (Proverbele 2:21, 22) „Iată! Eu fac toate lucrurile noi!” (Revelaţia 21:4, 5)

 3. SFÂRŞITUL RELIGIILOR CARE I-AU DEZAMĂGIT PE DUMNEZEU ŞI PE OAMENI

  „Profeţii profeţesc minciuni, preoţii asupresc poporul cu puterea lor. . . . Dar ce veţi face la urmă?” (Ieremia 5:31) „Mulţi îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne, n-am profeţit noi în numele tău, n-am scos noi demoni în numele tău şi n-am făcut noi multe lucrări de putere în numele tău?» Şi totuşi, atunci le voi mărturisi: Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de la mine, voi, lucrători ai nelegiuirii!” (Matei 7:21-23)

 4. SFÂRŞITUL OAMENILOR CARE AU PROMOVAT ŞI AU SUSŢINUT SISTEMUL ACTUAL

  Isus Cristos a spus: „Iată baza pentru judecată: lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai degrabă întunericul decât lumina, căci faptele lor erau rele” (Ioan 3:19). Biblia vorbeşte despre o distrugere de proporţii mondiale, care a avut loc în timpul vieţii lui Noe, un bărbat fidel. „Lumea de atunci a fost distrusă când a fost inundată de apă. Dar, prin acelaşi cuvânt, cerurile şi pământul de acum sunt păstrate pentru foc şi sunt rezervate pentru ziua de judecată şi de distrugere a oamenilor lipsiţi de pietate.” (2 Petru 3:5-7)

Să remarcăm că „ziua de judecată şi de distrugere” care va veni este comparată cu distrugerea ‘lumii’ din timpul lui Noe. Ce lume a fost distrusă atunci? Nu planeta noastră, ci ‘oamenii lipsiţi de pietate’, adică duşmanii lui Dumnezeu, ‘au fost distruşi’. Însă prietenii lui Dumnezeu vor scăpa cu viaţă, aşa cum s-a întâmplat cu Noe şi cu familia sa (Matei 24:37-42).

Ce minunat va fi pământul după ce Dumnezeu va înlătura toate influenţele rele! Mesajul Bibliei referitor la sfârşit este, fără îndoială, plin de optimism. Totuşi, poate că te întrebi: Spune Biblia când va veni sfârşitul? Este cumva aproape? Cum pot să-i supravieţuiesc?