Salt la conţinut

Ce este bătălia Armaghedonului?

Răspunsul Bibliei

 Bătălia Armaghedonului se referă la războiul final dintre guvernele umane și Dumnezeu. Aceste guverne și susținătorii lor i se opun lui Dumnezeu încă din prezent, refuzând să se supună conducerii sale (Psalmul 2:2). Bătălia Armaghedonului va pune capăt guvernării umane (Daniel 2:44).

 Termenul „Armaghedon” apare în Biblie o singură dată, în cartea Revelația, sau Apocalipsa (Revelația 16:16). În mod profetic, în Revelația se dezvăluie că, „în locul care în ebraică se numește Har-Maghedon”, „regii întregului pământ locuit” vor fi adunați „pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului cel Atotputernic” (Revelația 16:14).

 Cine va lupta la Armaghedon? Isus Cristos va fi în fruntea unei armate cerești care îi va învinge pe dușmanii lui Dumnezeu (Revelația 19:11-16, 19-21). Între acești dușmani se numără și cei ce se împotrivesc autorității lui Dumnezeu și îl sfidează (Ezechiel 39:7).

 Se va da bătălia Armaghedonului literalmente în Orientul Mijlociu? Nu. Această bătălie nu va fi restrânsă la o zonă anume, ci va cuprinde întregul pământ (Ieremia 25:32-34; Ezechiel 39:17-20).

 Armaghedon, uneori redat prin „Har-Maghedon” (în ebraică, Har Meghiddốn ), înseamnă „Muntele Meghido”. Meghido a fost un oraș de pe teritoriul anticului Israel. Paginile istoriei dezvăluie că în această zonă s-au purtat multe bătălii decisive, inclusiv unele menționate în Biblie (Judecătorii 5:19, 20; 2 Regi 9:27; 23:29). Totuși, Armaghedonul nu se poate referi la zona literală din vecinătatea anticului Meghido. Acolo nu există niciun munte mare, iar cei ce vor lupta împotriva lui Dumnezeu nu ar încăpea nici măcar pe întreg cuprinsul Văii Izreelului, aflate în vecinătatea lui Meghido. Armaghedonul reprezintă, în realitate, situația mondială în care națiunile se vor aduna pentru ultima dată împotriva guvernării divine.

 Cum se vor desfășura lucrurile în timpul Armaghedonului? Deși nu știm cum își va folosi Dumnezeu puterea, știm că el va dispune de arme precum cele pe care le-a folosit în trecut: grindină, cutremure, ploi torențiale, foc și sulf, fulgere și boli (Iov 38:22, 23; Ezechiel 38:19, 22; Habacuc 3:10, 11; Zaharia 14:12). În confuzia care va exista atunci, unii dintre dușmanii lui Dumnezeu se vor omorî unii pe alții, iar în cele din urmă toți vor înțelege că Dumnezeu însuși luptă împotriva lor (Ezechiel 38:21, 23; Zaharia 14:13).

 Va reprezenta Armaghedonul sfârșitul lumii? El nu va reprezenta sfârșitul planetei noastre, întrucât pământul este locuința eternă a omenirii (Psalmii 37:29; 96:10; Eclesiastul 1:4). Armaghedonul nu va distruge omenirea, ci, dimpotrivă, o va salva, întrucât „o mare mulțime” de slujitori ai lui Dumnezeu vor supraviețui (Revelația 7:9, 14; Psalmul 37:34).

 În Biblie, termenul „lume” nu se referă întotdeauna la pământ; uneori, acesta se referă la societatea umană rea care i se opune lui Dumnezeu (1 Ioan 2:15-17). În acest sens va aduce Armaghedonul ‘sfârșitul lumii’ (Matei 24:3, Noul Testament – Traducere în limba română modernă).

 Când va avea loc Armaghedonul? Când a vorbit despre ‘necazul mare’, care va culmina cu bătălia Armaghedonului, Isus a spus: „Ziua și ora aceea nimeni nu le știe, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl” (Matei 24:21, 36). În plus, Biblia arată că Armaghedonul are loc în timpul prezenței invizibile a lui Isus, care a început în 1914 (Matei 24:37-39).