Salt la conţinut

Salt la cuprins

Să găsim mângâiere în forţa lui Iehova

Să găsim mângâiere în forţa lui Iehova

 Să găsim mângâiere în forţa lui Iehova

„Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile Tale îmi desfătează sufletul.“ — PSALMUL 94:19.

TOŢI cei ce tânjesc după alinare pot găsi mângâiere în cuvintele Bibliei. Aşadar, nu este de mirare că în The World Book Encyclopedia se spune că „nenumăraţi oameni se îndreaptă spre Biblie pentru a găsi mângâiere, speranţă şi îndrumare în timpuri de strâmtorare şi nesiguranţă“. De ce?

Deoarece Biblia este inspirată de iubitorul nostru Creator, „Dumnezeul oricărei mângâieri“, Cel ce „ne mângâie în toate necazurile noastre“ (2 Corinteni 1:3, 4). El este „Dumnezeul . . . mângâierii“ (Romani 15:5). Iehova a lăsat un exemplu în ce priveşte furnizarea unui mijloc de alinare pentru noi toţi. El l-a trimis pe pământ pe Fiul său unic-născut, Cristos Isus, pentru a ne da speranţă şi a ne consola. Isus a predat următoarele: „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică“ (Ioan 3:16). Biblia îl numeşte pe Iehova cel ce „zilnic ne poartă povara, Dumnezeu care este mântuirea noastră!“ (Psalmul 68:19). Oamenii temători de Dumnezeu pot spune cu convingere: „Am necurmat pe DOMNUL înaintea  mea; pentru că El este la dreapta mea, nu mă voi clătina“. — Psalmul 16:8.

Astfel de pasaje biblice arată iubirea profundă pe care Iehova Dumnezeu o simte pentru noi, oamenii. Din acestea reiese clar că el are dorinţa sinceră — precum şi capacitatea — de a furniza mângâiere din abundenţă şi de a ne alina durerea în timp de strâmtorare. „El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui care nu mai este în stare de nimic“ (Isaia 40:29). Aşadar, cum putem găsi mângâiere în forţa lui Iehova?

Efectul mângâietor al preocupării din partea lui Iehova

Psalmistul a scris: „Aruncă-ţi sarcina asupra DOMNULUI şi El te va sprijini! El nu va lăsa niciodată să se clatine cel drept“ (Psalmul 55:22). Da, Iehova Dumnezeu manifestă interes faţă de familia umană. Apostolul Petru i-a asigurat pe creştinii din secolul I de următorul lucru: „El [Dumnezeu] Însuşi îngrijeşte de voi“ (1 Petru 5:7). Isus Cristos a scos în evidenţă cât de valoroşi sunt oamenii în ochii lui Dumnezeu spunând: „Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Totuşi, nici una din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Şi chiar perii de pe cap, toţi vă sunt număraţi. Deci, să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii“ (Luca 12:6, 7). În ochii lui Dumnezeu valorăm atât de mult, încât el ţine seama chiar şi de cele mai mici detalii referitoare la noi. Fiind profund interesat de fiecare dintre noi, el cunoaşte lucruri pe care noi înşine nu le cunoaştem.

Svetlana, tânăra prostituată menţionată în articolul precedent, a simţit acest interes personal din partea lui Iehova, ceea ce a avut un efect deosebit de mângâietor asupra ei. Ea era pe punctul de a se sinucide când a fost abordată de Martorii lui Iehova. Apoi Svetlana a acceptat un studiu biblic, care a ajutat-o să ajungă să-l cunoască pe Iehova ca pe o persoană reală care se interesează de binele ei. Acest lucru i-a atins inima, determinând-o să-şi schimbe modul de viaţă şi să i se dedice lui Dumnezeu. Studiul biblic i-a conferit totodată respectul de sine de care avea nevoie pentru a persevera în pofida problemelor şi pentru a privi viaţa cu optimism. „Sunt convinsă“, spune ea acum, „că Iehova nu mă va părăsi niciodată. Am constatat adevărul cuvintelor scrise în 1 Petru 5:7. Aici se spune: «Aruncaţi asupra Lui [Iehova] toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi»“.

Speranţa bazată pe Biblie aduce mângâiere

Un mijloc special prin care Dumnezeu furnizează mângâiere este Cuvântul său scris, care conţine o minunată speranţă de viitor. Apostolul Pavel a scris: „Toate câte au fost scrise mai înainte au fost scrise pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care le dau Scripturile, să avem nădejde“ (Romani 15:4). Pavel a arătat cu claritate ce legătură există între adevărata speranţă şi mângâiere când a scris: „Dumnezeu şi Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat prin harul Său o mângâiere veşnică şi o nădejde [speranţă, NW] bună, să vă mângâie inimile şi să vă întărească în orice faptă şi cuvânt bun“ (2 Tesaloniceni 2:16, 17). Această „speranţă bună“ include perspectiva unei vieţi perfecte, fericite şi fără sfârşit pe un pământ paradiziac. — 2 Petru 3:13.

 Această speranţă sigură şi luminoasă l-a încurajat pe Laimonis, bărbatul paralizat şi alcoolic menţionat în articolul precedent. Citind literatura Martorilor lui Iehova bazată pe Biblie, el a fost încântat să afle despre lumea nouă care va exista sub Regatul lui Dumnezeu, unde va deveni perfect sănătos. În Biblie, el a citit următoarea promisiune plină de optimism referitoare la vindecarea miraculoasă: „Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor; atunci şchiopul va sări ca un cerb şi limba mutului va cânta“ (Isaia 35:5, 6). Pentru a fi demn de a trăi în Paradis, Laimonis a făcut schimbări radicale. El a renunţat la băutură, iar schimbările pe care le-a făcut nu au trecut neobservate de vecini şi de cunoscuţi. Acum el conduce câteva studii biblice, împărtăşindu-le şi altora mângâierea pe care o oferă speranţa bazată pe Biblie.

Rolul rugăciunii

Când inima geme de durere din anumite motive, putem găsi mângâiere rugându-ne la Iehova. Aceasta ne poate despovăra. În timp ce ne rugăm, putem obţine mângâiere amintindu-ne unele lucruri spuse în Cuvântul lui Dumnezeu. Cel mai lung psalm biblic se aseamănă cu o frumoasă rugăciune. Cel ce l-a scris a cântat: „Îmi aduc aminte de judecăţile Tale de odinioară, DOAMNE, şi mă mângâi“ (Psalmul 119:52). În situaţii foarte grele, îndeosebi când este vorba de o problemă de sănătate, în general nu există o singură soluţie la întreaga problemă. Dacă ne bazăm pe propriile forţe, nu ştim probabil cu exactitate încotro să ne îndreptăm. Mulţi au constatat că, atunci cât au făcut tot ceea ce le-a stat în putere, apelarea la Dumnezeu în rugăciune a adus multă mângâiere şi, uneori, soluţii neaşteptate. — 1 Corinteni 10:13.

Pat, care a fost dusă de urgenţă la spital, a simţit efectul mângâietor al rugăciunii. După ce şi-a recăpătat sănătatea, ea a spus: „M-am rugat lui Iehova şi efectiv am învăţat că trebuie să-mi încredinţez viaţa în mâinile lui, lăsându-l pe el să facă ceea ce voia. În tot acest timp am fost liniştită; am simţit pacea lui Dumnezeu, despre care se vorbeşte în Filipeni 4:6, 7“. Cât de mângâietoare pot fi aceste versete pentru fiecare dintre noi! Aici Pavel ne dă următorul sfat: „Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus“.

Spiritul sfânt, un mângâietor

În noaptea dinaintea morţii sale, Isus le-a arătat în mod clar apostolilor săi că după puţin timp avea să-i părăsească. Aceasta i-a neliniştit şi i-a întristat (Ioan 13:33, 36; 14:27–31). Fiind conştient de necesitatea lor de a fi în permanenţă mângâiaţi, Isus a promis: „Eu voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Mângâietor, care să fie cu voi pentru totdeauna“ (Ioan 14:16). Isus se referea aici la spiritul sfânt al lui Dumnezeu. Printre alte lucruri, şi spiritul lui Dumnezeu i-a mângâiat pe apostoli în timpul încercărilor lor şi i-a întărit pentru a continua să facă voinţa lui Dumnezeu. — Faptele 4:31.

Angie, al cărei soţ a fost în pragul morţii după ce a suferit un accident grav, a putut să înfrunte cu succes suferinţa şi durerea cauzate de situaţia în care s-a aflat. Ce anume a ajutat-o? Ea a spus: „Fără sprijinul spiritului sfânt al lui Iehova nu am fi putut să trecem prin acea situaţie şi să rămânem tari. Forţa lui Iehova s-a făcut într-adevăr simţită în timpul slăbiciunii noastre, iar el s-a dovedit o fortăreaţă când ne-am aflat în strâmtorare“.

O fraternitate care aduce mângâiere

Indiferent în ce situaţie se află o persoană sau ce împrejurări triste pot apărea, ea ar trebui să poată găsi mângâiere în fraternitatea care există în cadrul congregaţiei lui Iehova. Această fraternitate furnizează sprijin şi ajutor de natură spirituală pentru membrii ei. Aici, cineva poate să găsească un grup de prieteni iubitori, plini de grijă şi consolatori, pregătiţi şi dispuşi să-i ajute  şi să-i consoleze pe alţii în timp de strâmtorare. — 2 Corinteni 7:5–7.

Membrii congregaţiei creştine sunt îndemnaţi să ‘facă ceea ce este bine faţă de toţi, dar îndeosebi faţă de cei înrudiţi cu ei în credinţă’ (Galateni 6:10, NW). Instruirea bazată pe Biblie pe care o primesc îi determină să manifeste iubire frăţească şi tandră afecţiune unii pentru alţii (Romani 12:10; 1 Petru 3:8). Surorile şi fraţii spirituali din congregaţie se simt îndemnaţi să fie amabili, consolatori şi să manifeste o tandră compasiune. — Efeseni 4:32.

Rebecca şi Joe, care au suferit tragica pierdere în moarte a fiului lor, au simţit acest sprijin consolator din partea membrilor congregaţiei creştine. Ei au spus: „Iehova şi congregaţia sa iubitoare ne-au ajutat să trecem prin această situaţie dificilă. Am primit sute de vederi, scrisori şi telefoane. Acest lucru ne-a ajutat să înţelegem cât de preţioasă este fraternitatea noastră. Când am fost tulburaţi din cauza tragediei, multe congregaţii locale ne-au sărit în ajutor, gătindu-ne mâncare şi făcându-ne curăţenie în casă“.

Să găsim mângâiere!

Când rafalele de vânt ale adversităţilor încep să bată cu putere, iar ploaia neîndurătoare şi grindina de suferinţă lovesc fără încetare, Dumnezeu este gata să furnizeze ocrotire consolatoare. Acesta este modul în care unul dintre psalmi îl descrie ca furnizând adăpost mângâietor: „El te va acoperi cu penele Lui şi vei avea un refugiu sub aripile Lui“ (Psalmul 91:4). Descrierea de aici poate fi cea a unui vultur. Este imaginea unei păsări care simte pericolul şi apoi îşi întinde aripile peste puii ei pentru a-i ocroti. Într-un sens şi mai larg, Iehova devine un Ocrotitor adevărat pentru toţi cei ce găsesc refugiu în el. — Psalmul 7:1.

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre Dumnezeu, personalitatea sa, scopurile sale şi capacitatea sa de a furniza mângâiere, sunteţi invitaţi să studiaţi Cuvântul său. Martorii lui Iehova vor fi încântaţi să vă ajute să atingeţi acest obiectiv. Da, şi dumneavoastră puteţi găsi mângâiere în forţa lui Iehova!

[Legenda fotografiei şi a ilustraţiei de la pagina 7]

Speranţa de viitor bazată pe Biblie poate să aducă mângâiere