Salt la conţinut

Salt la cuprins

Veţi fi şi voi în lumea nouă?

Veţi fi şi voi în lumea nouă?

 Veţi fi şi voi în lumea nouă?

„Nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure şi să facă bine în viaţa lor; dar şi faptul că un om mănâncă şi bea şi vede binele în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu.“ — ECLESIASTUL 3:12, 13.

1. De ce putem fi optimişti în ce priveşte viitorul?

MULŢI oameni cred că Dumnezeul Atotputernic este aspru şi rigid. Însă textul de mai sus conţine un adevăr pe care îl veţi găsi în Cuvântul său inspirat şi care concordă cu calitatea sa de ‘Dumnezeu fericit’ şi cu faptul că el i-a aşezat pe primii noştri părinţi într-un paradis terestru (1 Timotei 1:11; Geneza 2:7–9). Când căutăm să dobândim cunoştinţe privitoare la viitorul pe care Dumnezeu îl promite poporului său, nu ar trebui să fim surprinşi să aflăm că Dumnezeu promite condiţii de viaţă care ne vor produce o fericire durabilă.

2. Care sunt unele lucruri pe care le aşteptaţi cu nerăbdare?

2 În articolul precedent am analizat trei dintre cele patru pasaje biblice în care sunt profeţite „ceruri noi şi un pământ nou“ (Isaia 65:17). Una dintre aceste preziceri demne de încredere este consemnată în Apocalipsa 21:1. Versetele următoare vorbesc despre timpul când Dumnezeul Atotputernic va schimba radical condiţiile de pe pământ în bine. El va şterge lacrimile de durere. Oamenii nu vor mai muri din cauza bătrâneţii, a bolilor sau a accidentelor. Plânsul, ţipătul şi durerea vor dispărea. Ce perspectivă emoţionantă! Dar putem  fi siguri că această perspectivă va deveni realitate? Cum ar putea ea să ne influenţeze chiar în prezent?

Motive pentru a avea încredere

3. De ce putem avea încredere în promisiunile Bibliei cu privire la viitor?

3 Să remarcăm ce se spune în continuare în Apocalipsa 21:5. În acest verset este redată declaraţia lui Dumnezeu, care stă pe tronul său ceresc: „Iată, Eu fac toate [lucrurile, NW] noi“. Această promisiune divină este mai bună decât orice declaraţie naţională de independenţă, decât orice declaraţie a drepturilor omului formulată în zilele noastre şi decât orice năzuinţă a omului. Este o declaraţie absolut demnă de încredere, făcută de Cel despre care Biblia spune că „nu poate să mintă“ (Tit 1:2). Fireşte, aţi putea considera că ne putem opri aici, bucurându-ne de această perspectivă extraordinară şi având încredere în Dumnezeu. Însă nu trebuie să ne oprim aici, deoarece există mai multe lucruri pe care le putem învăţa cu privire la viitorul nostru.

4, 5. Ce profeţii biblice pe care le-am analizat deja ne pot întări încrederea cu privire la viitor?

4 Să reflectăm la ce anume s-a discutat în articolul precedent cu privire la promisiunile biblice despre ceruri noi şi un pământ nou. Isaia a profeţit un astfel de sistem nou, iar profeţia sa a avut o împlinire când evreii s-au întors în ţara lor natală şi au restabilit închinarea adevărată (Ezra 1:1–3; 2:1, 2; 3:12, 13). Însă a constituit aceasta unica împlinire a profeţiei lui Isaia? Categoric nu! Lucrurile profeţite de el urmau să se împlinească la o scară mult mai mare în viitorul îndepărtat. Ce ne-a condus la această concluzie? Cele citite în 2 Petru 3:13 şi în Apocalipsa 21:1–5. Aceste pasaje anunţă ceruri noi şi un pământ nou care le vor aduce binecuvântări creştinilor la scară mondială.

5 După cum am remarcat anterior, Biblia foloseşte de patru ori expresia „ceruri noi şi un pământ nou“. Am analizat trei dintre textele în care apare această expresie şi am ajuns la concluzii încurajatoare. În esenţă, Biblia profeţeşte că Dumnezeu va pune capăt răutăţii şi altor lucruri care cauzează suferinţă şi că, apoi, el va continua să binecuvânteze omenirea în noul sistem promis de el.

6. Ce anume prezice a patra profeţie în care este menţionată expresia „ceruri noi şi un pământ nou“?

6 Să analizăm acum cel de-al patrulea pasaj în care apare expresia „ceruri noi şi un pământ nou“, mai precis textul din Isaia 66:22–24: „«Căci după cum cerurile cele noi şi pământul cel nou, pe care le voi face, vor rămâne înaintea Mea,» zice DOMNUL, «aşa va rămâne şi sămânţa voastră şi numele vostru. Şi de la lună nouă la lună nouă, de la sabat la sabat, orice făptură va veni să se închine înaintea Mea,» zice DOMNUL. «Şi vor ieşi, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva Mea; căci viermele lor nu va muri şi focul lor nu se va stinge; şi vor fi un dezgust pentru orice făptur㻓.

7. De ce ar trebui să conchidem că Isaia 66:22–24 va cunoaşte o împlinire în viitor?

7 Pe lângă împlinirea pe care a avut-o în cazul evreilor restabiliţi în ţara lor, profeţia de mai sus va cunoaşte încă o împlinire. Aceasta trebuie să aibă loc după mulţi ani de la scrierea celei de-a doua scrisori a lui Petru şi a cărţii Apocalipsa, deoarece acestea îndreaptă atenţia spre un ‘cer nou şi un pământ nou’ de domeniul viitorului. Putem aştepta această împlinire grandioasă şi completă în noul sistem. Să analizăm unele condiţii pe care le aşteptăm cu nerăbdare.

8, 9. a) În ce sens va „rămâne“ poporul lui Dumnezeu? b) Care este semnificaţia profeţiei conform căreia slujitorii lui Iehova se vor închina „de la lună nouă la lună nouă, [şi] de la sabat la sabat“?

8 În Apocalipsa 21:4 se arată că moartea nu va mai exista. Pasajul din Isaia capitolul 66 concordă cu această declaraţie. Din versetul 22 putem înţelege că Iehova ştie că cerurile noi şi pământul nou nu vor fi temporare, nu vor avea o durată limitată. În plus, slujitorii lui vor continua să existe; ei vor „rămâne“ înaintea sa. Ceea ce Dumnezeu a făcut deja pentru poporul său ales ne oferă motive de încredere. Creştinii adevăraţi au întâmpinat persecuţii crunte. S-au depus eforturi fanatice pentru a-i şterge din existenţă (Ioan 16:2; Faptele 8:1). Însă nici chiar duşmanii redutabili  ai poporului lui Dumnezeu, ca împăratul roman Nero şi Adolf Hitler, nu au putut să-i extermine pe slujitorii loiali ai lui Dumnezeu, care-i poartă numele. Iehova a ocrotit congregaţia poporului său şi putem fi siguri că el poate să o menţină pentru totdeauna.

9 În mod similar, cei fideli lui Dumnezeu ca apartenenţi ai pământului nou, societatea închinătorilor adevăraţi ce vor fi în lumea nouă, vor rămâne ca persoane individuale deoarece îi vor aduce închinare curată Creatorului tuturor lucrurilor. Această închinare nu va fi ceva sporadic sau lăsat la voia întâmplării. Legea lui Dumnezeu, dată Israelului prin Moise, prevedea ca anumite acte de închinare să fie înfăptuite în fiecare lună, la lună nouă, şi în fiecare săptămână, în ziua de Sabat (Leviticul 24:5–9; Numeri 10:10; 28:9, 10; 2 Cronici 2:4). Deci textul din Isaia 66:23 vorbeşte despre o închinare adusă lui Dumnezeu în mod regulat şi neîntrerupt, săptămână de săptămână şi lună de lună. Atunci, ateismul şi ipocrizia religioasă nu vor mai exista. „Orice făptură va veni să se închine înaintea“ lui Iehova.

10. De ce putem avea convingerea că în lumea nouă nu vom mai suferi de pe urma celor nelegiuiţi?

10 Textul din Isaia 66:24 ne asigură că pacea şi dreptatea pământului nou nu vor mai fi niciodată ameninţate. Ele nu vor mai fi subminate de oameni răi. Să ne amintim că în textul din 2 Petru 3:7 se spune că ne apropiem de „ziua de judecată şi de pierzare a oamenilor nelegiuiţi“. Cei ce îşi vor ajunge sfârşitul vor fi cei nelegiuiţi. Spre deosebire de ceea ce se întâmplă deseori în războaiele purtate de oameni, în care numărul de victime din rândul civililor îl depăşeşte pe cel din rândul soldaţilor, atunci cei nevinovaţi nu vor avea deloc de suferit. Marele Judecător ne garantează că în ziua sa vor fi distruşi cei nelegiuiţi.

11. Cum prezintă Isaia viitorul tuturor celor ce se vor împotrivi lui Iehova şi închinării aduse lui?

11 Cei drepţi care vor supravieţui vor vedea că cuvântul profetic al lui Dumnezeu este adevărat. În versetul 24 este profeţit că „trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva“ lui Iehova vor fi dovezi ale judecăţii sale. Limbajul sugestiv folosit de Isaia ar putea părea şocant, însă descrierea sa este în armonie cu un fapt istoric. În Ierusalimul antic, gunoiul era aruncat în afara zidurilor cetăţii, iar, uneori, acolo erau aruncate şi cadavrele unor criminali executaţi, consideraţi nedemni de o înmormântare decentă. * Viermii şi focul care ardea acolo devorau în scurt timp gunoiul şi acele cadavre. Evident, limbajul figurativ folosit  de Isaia ilustrează caracterul definitiv al judecăţii lui Iehova asupra celor nelegiuiţi.

Ce anume a promis el

12. Ce indicii suplimentare oferă Isaia cu privire la viaţa în lumea nouă?

12 În Apocalipsa 21:4 sunt menţionate unele lucruri care nu vor exista în apropiatul sistem nou. Însă ce anume va exista atunci? Cum va fi viaţa? Avem unele indicii demne de încredere? Da. În Isaia capitolul 65 sunt descrise în mod profetic condiţiile de care ne vom bucura dacă Iehova ne va permite să trăim atunci când el va crea cerurile noi şi pământul nou ca împlinire finală a profeţiei. Cei binecuvântaţi cu un loc durabil în cadrul „pământului celui nou“ nu vor îmbătrâni pentru ca apoi să moară în mod inevitabil. Textul din Isaia 65:20 ne asigură: „Nu vor mai fi în el copii care trăiesc puţine zile, nici bătrâni care să nu-şi împlinească zilele. Căci cine va muri la vârsta de o sută de ani va fi încă tânăr şi cel ce va muri în vârstă de o sută de ani va fi blestemat ca păcătos“.

13. Cum ne asigură textul din Isaia 65:20 că poporul lui Dumnezeu se va bucura de siguranţă?

13 Când a avut loc prima împlinire a acestei profeţii, în cazul naţiunii din care făcea parte Isaia, aceste cuvinte însemnau că bebeluşii din ţară erau în siguranţă. Ţara nu avea să mai fie invadată de nici un duşman care să-i ducă pe prunci în exil şi care să ucidă oameni aflaţi în floarea vârstei, aşa cum făcuseră odinioară babilonienii (2 Cronici 36:17, 20). În lumea nouă care se apropie, oamenii vor fi în siguranţă, liniştiţi şi vor putea să se bucure de viaţă. Dacă cineva va alege să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, nu i se va mai permite să trăiască. Dumnezeu îl va înlătura. Dar dacă păcătosul rebel este în vârstă de o sută de ani? Raportat la posibilitatea de a trăi veşnic, el va muri „încă tânăr“. — 1 Timotei 1:19, 20; 2 Timotei 2:16–19.

14, 15. Conform cu Isaia 65:21, 22, ce activităţi satisfăcătoare putem aştepta cu nerăbdare să efectuăm?

14 Isaia nu se concentrează asupra modului în care vor fi înlăturaţi cei ce păcătuiesc în mod deliberat, ci descrie condiţiile de viaţă care vor exista în lumea nouă. Încercaţi să vă transpuneţi în acel cadru. Ceea ce aţi putea vedea mai întâi cu ochii minţii sunt lucruri care vă privesc în mod direct. Isaia vorbeşte despre acestea în versetele 21 şi 22: „Vor construi case şi le vor locui; vor sădi vii şi le vor mânca rodul. Nu vor construi case, ca altul să locuiască în ele; nu vor sădi vii, ca altul să le mănânce rodul; căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor şi aleşii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor“.

15 Dacă încă nu aţi dobândit experienţă în domeniul construcţiilor sau dacă nu v-aţi ocupat cu grădinăritul, profeţia lui Isaia lasă să se înţeleagă că urmează să fiţi instruiţi. Veţi fi, aşadar, dispuşi să învăţaţi aceste lucruri cu ajutorul unor instructori competenţi, care v-ar putea fi chiar vecini ce v-ar da cu bucurie o mână de ajutor? Isaia nu spune dacă veţi avea la casa voastră ferestre mari cu jaluzele în loc de geamuri, ca să vă puteţi bucura  de briza tropicală, sau ferestre panoramice prin care să puteţi observa schimbarea anotimpurilor. Vă veţi construi casa cu un acoperiş înclinat care să permită scurgerea apei când plouă sau când ninge? Sau, ca urmare a climei locale, va fi mai potrivit un acoperiş plat, cum sunt cele din Orientul Mijlociu, unde să vă puteţi strânge cu familia ca să luaţi o masă delicioasă şi să conversaţi? — Deuteronomul 22:8; Neemia 8:16.

16. De ce ne putem aştepta ca lumea nouă să ne aducă o satisfacţie permanentă?

16 Mai important decât cunoaşterea acestor detalii este să ştiţi că veţi avea propria locuinţă. Ea va fi a voastră, spre deosebire de situaţia de azi, când poate că munciţi din greu ca să construiţi, iar apoi altcineva trage foloase. În Isaia 65:21 se mai spune că veţi planta şi veţi mânca rodul. Evident, aceste cuvinte rezumă întreaga situaţie. Veţi obţine satisfacţii depline în urma eforturilor voastre, rodul propriei voastre munci. Şi acest lucru se va întâmpla pe parcursul unei vieţi lungi, „ca zilele copacilor“. Aceasta corespunde cu siguranţă descrierii: „toate lucrurile noi“! — Psalmul 92:12–14.

17. Ce promisiune deosebit de încurajatoare găsesc părinţii în această profeţie?

17 Dacă sunteţi părinţi, următoarele cuvinte vă vor atinge inima: „Nu vor munci degeaba şi nu vor avea copii ca să-i vadă pierind [nici nu vor naşte pentru zbucium, NW], căci vor alcătui o sămânţă binecuvântată de DOMNUL şi urmaşii lor vor fi împreună cu ei. Înainte de a Mă chema, le voi răspunde; în timp ce ei încă vor vorbi, Eu îi voi asculta“ (Isaia 65:23, 24). Aţi simţit durerea de a aduce în existenţă copii „pentru zbucium“? Nu e nevoie să prezentăm lunga listă cu problemele pe care le pot avea copiii şi care le cauzează zbucium părinţilor şi altora. Legat de aceasta, cu toţii vedem părinţi care sunt atât de absorbiţi de cariera, activităţile şi plăcerile lor, încât petrec prea puţin timp cu copiii lor. Spre deosebire de aceşti părinţi, Iehova ne asigură că va acorda atenţie necesităţilor noastre şi ni le va satisface, ba chiar le va anticipa.

18. De ce ne putem aştepta să ne bucurăm de animale în lumea nouă?

18 Când vă gândiţi la lucrurile de care vă veţi putea bucura în lumea nouă, imaginaţi-vă următoarea scenă descrisă de cuvântul profetic al lui Dumnezeu: „«Lupul şi mielul vor paşte împreună, leul va mânca paie ca boul şi şarpele se va hrăni cu ţărână. Nici un rău, nici o pustiire nu se va face pe tot muntele Meu cel sfânt,» zice DOMNUL“ (Isaia 65:25). Unii pictori au încercat să reprezinte scena prezentată de Isaia, însă aceasta nu este doar o descriere imaginară realizată cu o mare libertate de exprimare artistică. Această scenă va fi reală. Pacea va domni printre oameni şi se va împleti cu pacea cu animalele. Mulţi biologi şi iubitori de animale îşi dedică cei mai buni ani  din viaţă studierii câtorva specii de animale sau chiar studierii unei singure specii sau rase. Însă gândiţi-vă la ceea ce veţi putea învăţa când animalele nu vor mai fi stăpânite de teama de oameni. Atunci veţi putea să vă apropiaţi chiar şi de păsări şi de unele creaturi mici care trăiesc în pădure sau în junglă, da, să le studiaţi, să învăţaţi de la ele şi să vă bucuraţi de ele (Iov 12:7–9). Veţi putea să faceţi acest lucru în siguranţă, fără să fiţi în pericol din cauza oamenilor sau a animalelor. Iehova spune: „Nici un rău, nici o pustiire nu se va face pe tot muntele Meu cel sfânt“. Ce schimbare faţă de ceea ce vedem şi trăim astăzi!

19, 20. Sub ce aspect se deosebesc foarte mult slujitorii lui Dumnezeu de majoritatea oamenilor de astăzi?

19 După cum s-a menţionat anterior, oamenii nu pot să prezică cu exactitate viitorul, în pofida interesului general cu privire la un nou mileniu. În cazul multora, acest lucru face loc dezamăgirii, confuziei sau desperării. Peter Emberley, decan la o universitate din Canada, a scris: „Mulţi [adulţi] se confruntă în cele din urmă cu întrebări fundamentale ale vieţii: Cine sunt? De fapt, pentru ce mă zbat atât de mult? Ce moştenire las următoarei generaţii? La vârsta mijlocie ei luptă pentru ordine şi sens în viaţă“.

20 Este de înţeles de ce lucrurile stau astfel în cazul multora. Poate că ei caută fericirea în hobbyuri sau în distracţii captivante. Însă ei nu ştiu ce ne rezervă viitorul, viaţa fiind astfel lipsită de semnificaţie, de pace sau de un sens real. Acum comparaţi acest punct de vedere cu concepţia voastră despre viaţă, având în vedere lucrurile pe care le-am analizat. Noi ştim că, în timpul acelor ceruri noi şi a acelui pământ nou promise de Iehova, vom putea să privim în jur şi să exclamăm din inimă: „Cu adevărat, Dumnezeu a făcut toate lucrurile noi!“ Câtă bucurie ne va produce acest lucru!

21. Ce element comun găsim în Isaia 65:25 şi în Isaia 11:9?

21 Nu este o dovadă de egoism să ne imaginăm trăind în lumea nouă a lui Dumnezeu. El ne invită, ba chiar ne îndeamnă, să ne închinăm lui în adevăr acum, ca să ne putem bucura de viaţă atunci când ‘nici un rău, nici o pustiire nu se va face pe tot muntele Său cel sfânt’ (Isaia 65:25). Ştiaţi însă că mai înainte de aceasta Isaia a făcut o remarcă similară şi că el a inclus un factor indispensabil pentru a ne bucura cu adevărat de lumea nouă? În Isaia 11:9 se spune: „Nu se va face nici un rău şi nici o pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt; căci pământul va fi plin de cunoştinţa DOMNULUI [lui Iehova, NW], ca fundul mării de apele care-l acoperă“.

22. În urma analizării celor patru profeţii biblice, ce anume ar trebui să fim mai hotărâţi să facem?

22 „Cunoştinţa lui Iehova.“ Când Dumnezeu va face toate lucrurile noi, locuitorii pământului vor avea o cunoştinţă exactă despre el şi voinţa sa. Aceasta va însemna mult mai mult decât învăţarea unor lucruri din examinarea lumii animalelor. Această cunoştinţă are legătură cu Cuvântul său inspirat. De exemplu, gândiţi-vă la cât de multe lucruri am putut înţelege examinând doar cele patru profeţii care menţionează expresia „ceruri noi şi un pământ nou“ (Isaia 65:17; 66:22; 2 Petru 3:13; Apocalipsa 21:1). Avem motive întemeiate să citim Biblia în fiecare zi. Constituie această activitate o parte a programului vostru? Dacă nu, ce modificări puteţi face pentru a citi în fiecare zi câte ceva din ceea ce are să ne spună Dumnezeu? Veţi constata că, pe lângă speranţa de a vă bucura de lumea nouă, veţi avea parte chiar în prezent de o bucurie mai mare, asemenea psalmistului. — Psalmul 1:1, 2.

[Notă de subsol]

^ par. 11 Vezi Insight on the Scriptures (Perspicacitate pentru înţelegerea Scripturilor), volumul 1, pagina 906, publicată de Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.

Cum aţi răspunde?

• De ce putem conchide că textul din Isaia 66:22–24 profeţeşte ce ne rezervă viitorul?

• Pe care dintre lucrurile menţionate în profeţiile din Isaia 66:22–24 şi Isaia 65:20–25 le aşteptaţi în mod deosebit?

• Ce motive avem să fim încrezători cu privire la viitor?

[Întrebări de studiu]

[Legenda ilustraţiilor de la pagina 15]

Isaia, Petru şi Ioan au profeţit aspecte privitoare la „ceruri noi şi un pământ nou“