Către efeseni 4:1-32

4  De aceea, eu, care sunt închis+ pentru Domnul, vă implor să vă purtați într-un mod demn+ de chemarea pe care ați primit-o,  cu toată umilința+ și blândețea, cu răbdare,+ suportându-vă unii pe alții cu iubire+  și străduindu-vă să păstrați unitatea spiritului în legătura păcii.+  Este un singur corp+ și un singur spirit,+ așa cum este o singură speranță+ la care ați fost chemați.  Este un singur Domn,+ o singură credință, un singur botez.  Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este peste toți, prin toți și în toți.  Fiecăruia dintre noi i-a fost dată bunătate nemeritată după cum a împărțit Cristos darul fără plată.+  Căci Scripturile spun: „Când a urcat în înălțimi, a dus cu el captivi. A dat oameni ca daruri”.+  Și ce altceva înseamnă „a urcat” decât că înainte a și coborât în regiunile de jos, adică pe pământ? 10  Cel care a coborât este și cel care a urcat+ cu mult deasupra tuturor cerurilor,+ pentru ca prin el toate lucrurile să ajungă la plinătate. 11  El i-a dat pe unii ca apostoli,+ pe unii ca profeți,+ pe unii ca evanghelizatori*,+ pe unii ca păstori și învățători,+ 12  în vederea îndreptării* sfinților, pentru a le sluji altora, pentru a zidi corpul lui Cristos,+ 13  până când vom ajunge toți la unitate în credință și în cunoașterea exactă a Fiului lui Dumnezeu, la starea de om matur,+ la măsura staturii plinătății lui Cristos. 14  Așadar, să nu mai fim copii, aruncați în toate părțile ca de valuri și purtați încoace și-ncolo de orice vânt de învățătură+ prin șiretenia oamenilor, prin viclenia celor ce fac planuri înșelătoare. 15  Dimpotrivă, spunând adevărul, să creștem în toate lucrurile, motivați de iubire, ca să ajungem asemenea lui Cristos, care este capul.+ 16  Prin el, toate părțile corpului+ sunt armonios îmbinate și făcute să colaboreze prin toate încheieturile, care asigură ce este necesar. Când fiecare parte a corpului funcționează corespunzător, corpul crește, zidindu-se în iubire.+ 17  Iată deci ce vă spun și vă îndemn în numele Domnului: Nu mai umblați cum umblă oamenii națiunilor,+ în deșertăciunea minții lor.+ 18  Ei au mintea întunecată și sunt străini de viața pe care o dă Dumnezeu, din cauza ignoranței lor, din cauza insensibilității* inimii lor. 19  Pierzându-și orice simț moral, ei s-au dedat la o conduită nerușinată*+ ca să practice cu lăcomie necurăția sub toate formele ei. 20  Dar voi n-ați învățat că așa este Cristosul, 21  dacă, bineînțeles, l-ați auzit și ați fost învățați potrivit adevărului pe care l-a predat Isus. 22  Ați fost învățați că trebuie să vă dezbrăcați de vechea personalitate*,+ care corespunde conduitei voastre de altădată și care se corupe potrivit dorințelor ei amăgitoare.+ 23  De asemenea, trebuie să continuați să vă înnoiți în atitudinea dominantă a minții voastre*+ 24  și să vă îmbrăcați cu noua personalitate,+ care a fost creată după voința lui Dumnezeu, în adevărata dreptate și loialitate. 25  De aceea, acum, că ați înlăturat minciuna, spuneți adevărul fiecare aproapelui său,+ pentru că suntem părți ale corpului care depind* unele de altele.+ 26  Mâniați-vă, dar nu păcătuiți!+ Nu lăsați să apună soarele peste mânia voastră+ 27  și nu-i dați Diavolului ocazia să vă influențeze*!+ 28  Cel care fură să nu mai fure, ci, mai degrabă, să muncească din greu, făcând cu mâinile lui o muncă cinstită,+ ca să aibă ce să-i dea celui aflat în nevoie.+ 29  Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură,+ ci doar cuvinte bune, care zidesc după cum este nevoie și care le fac bine celor ce le aud.+ 30  De asemenea, nu întristați spiritul sfânt al lui Dumnezeu,+ cu care ați fost sigilați+ pentru ziua eliberării prin răscumpărare.+ 31  Înlăturați de la voi orice amărăciune răutăcioasă,+ furie, mânie, strigăt și vorbire jignitoare,+ împreună cu orice răutate.+ 32  Și fiți buni unii cu alții, plini de o tandră compasiune,+ iertându-vă cu mărinimie unii pe alții, așa cum și Dumnezeu, prin Cristos, v-a iertat cu mărinimie.+

Note de subsol

Sau „predicatori ai veștii bune”.
Sau „instruirii”.
Lit. „împietririi”.
Sau „conduită sfidătoare”. În greacă, asélgeia. Vezi Glosarul.
Lit. „omul cel vechi”.
Sau „forța care vă îndrumă mintea”. Lit. „spiritul minții voastre”.
Sau „sunt legate”.
Sau „nu-i faceți loc Diavolului”.

Note de studiu

Multimedia