Prima scrisoare către corinteni 10:1-33

10  Vreau să știți, fraților, că strămoșii noștri au fost toți sub nor+ și toți au traversat marea,+  toți au fost botezați în Moise prin intermediul norului și al mării,  toți au mâncat aceeași hrană spirituală+  și toți au băut aceeași băutură spirituală.+ Căci ei au băut din stânca spirituală care îi urma, iar stânca aceea îl reprezenta pe* Cristos.+  Totuși, cei mai mulți dintre ei nu i-au fost plăcuți lui Dumnezeu, de vreme ce au murit în pustiu.+  Lucrurile acestea au devenit exemple pentru noi, ca să nu dorim lucruri rele, cum au dorit ei.+  Nici să nu devenim idolatri, cum au devenit unii dintre ei, după cum este scris: „Poporul s-a așezat să mănânce și să bea. Apoi s-au ridicat să se distreze”.+  Nici să nu comitem imoralitate sexuală*, cum au comis unii dintre ei, și într-o singură zi au căzut 23 000.+  Nici să nu-l punem la încercare pe Iehova*,+ cum l-au pus la încercare unii dintre ei, și au fost uciși de șerpi.+ 10  Nici să nu murmurăm, cum au murmurat unii dintre ei,+ și au fost uciși de distrugătorul.+ 11  Aceste lucruri s-au întâmplat cu ei pentru a servi ca exemple și au fost scrise ca avertizare pentru noi,+ peste care a sosit sfârșitul sistemelor*. 12  Prin urmare, cine crede că stă în picioare să aibă grijă să nu cadă.+ 13  Nu v-ați confruntat cu nicio ispită* care să nu fie comună oamenilor.+ Dumnezeu însă este fidel și nu va lăsa să fiți ispitiți peste ceea ce puteți îndura,+ ci, când va veni ispita, el va pregăti și calea de ieșire, ca s-o puteți suporta.+ 14  De aceea, iubiții mei frați, fugiți de idolatrie!+ 15  Vă vorbesc ca unor oameni cu discernământ; judecați voi singuri ce spun. 16  Paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm* nu înseamnă oare părtășie la sângele lui Cristos?+ Pâinea pe care o frângem nu înseamnă oare părtășie la corpul lui Cristos?+ 17  Întrucât există o singură pâine, noi, deși mulți, suntem un singur corp,+ căci toți ne împărtășim din această singură pâine. 18  Uitați-vă la Israelul carnal: Nu sunt cei ce mănâncă jertfele în părtășie cu altarul?+ 19  Ce vreau să spun? Că ceea ce se jertfește unui idol este ceva sau că un idol este ceva? 20  Nu, ci spun că ceea ce jertfesc națiunile jertfesc demonilor, nu lui Dumnezeu.+ Iar eu nu vreau să fiți în părtășie cu demonii.+ 21  Nu puteți să beți și paharul lui Iehova*, și paharul demonilor; nu puteți să luați parte și la „masa lui Iehova*”,+ și la masa demonilor. 22  Sau ‘vrem să stârnim gelozia lui Iehova*’?+ Suntem noi mai tari decât el? 23  Toate lucrurile sunt permise, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt permise, dar nu toate zidesc.+ 24  Fiecare să caute nu folosul său, ci al altuia.+ 25  Mâncați orice se vinde la măcelărie, fără să puneți întrebări din cauza conștiinței voastre, 26  căci „ale lui Iehova* sunt pământul și tot ce este pe el”.+ 27  Dacă un necredincios vă invită la masă și vreți să vă duceți, mâncați orice vi se pune înainte, fără să puneți întrebări din cauza conștiinței voastre. 28  Dar, dacă cineva vă zice: „Acesta este un lucru oferit ca jertfă”, să nu mâncați, din cauza celui care v-a spus aceasta și din cauza conștiinței.+ 29  Nu mă refer la conștiința voastră, ci a celuilalt. Căci de ce să fie judecată libertatea mea de conștiința altuia?+ 30  Dacă eu îmi iau partea cu mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău din cauza unui lucru pentru care aduc mulțumiri?+ 31  Prin urmare, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, faceți toate lucrurile spre gloria lui Dumnezeu!+ 32  Aveți grijă să nu deveniți motive de poticnire pentru iudei, pentru greci sau pentru congregația lui Dumnezeu,+ 33  așa cum și eu încerc să le fiu plăcut tuturor în toate, necăutând propriul folos,+ ci pe al multora, ca să fie salvați.+

Note de subsol

Sau „era”.
Sau „erelor (epocilor)”. Vezi Glosarul, „Sistem(e)”.
Sau „încercare”.
Sau „pentru care aducem mulțumiri”.

Note de studiu

Multimedia