Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 6

Ο Παράδεισος Ισί Πασέ!

Ο Παράδεισος Ισί Πασέ!

Ο μπέτι πράγματα σο αβένα-πες ακανά κι πφουβ σικαβένα ότι ο Παράδεισος ισί πασέ. Η Γραφή βακερντάς ότι ο ντιβεσά κα αβένας δύσκολα χάνικ πριν τι αβέλ ο Παράδεισος. Ακανά τζουβντιάσα ανταλέ ντιβεσέντε! Πιο τελέ κα ντικχάς μερικά πράγματα σο βακερντάς η Γραφή ότι κα αβένας-πες:

Μπαρέ τζένγκια. «Κα τζαν κόντρα τθεμά γιαβερέ τθεμέντζαρ ντα βασιλείες γιαβερέ βασιλειέντζαρ». (Ματθαίος 24:7) Ανταγιά προφητεία αβιλί-πες. Κατά 1914 αβιλέ ντούι παγκόσμιοι πόλεμοι ντα γιαβερά-ντα πιο χουρντέ. Εκατομμύρια τζενέ μουλέ ανταλένταρ.

Νασφαλίματα σαρί κι πφουβ. Κα αβένας «τθεμ τθεμέστε νασφαλίματα [δηλαδή πασλίματα]». (Λουκάς 21:​11) Αβιλό-πες ανταβά; Βα. H φυματίωση, η καρδιοπάθεια, o καρκίνος, η ελονοσία, ο AIDS ντα γιαβερά-ντα νασφαλίματα μουνταρντέ εκατομμύρια τζενέν.

Μποκχ. Σαρί κι πφουβ ισί τζενέ σο να τθερένα αζόμ χαμπέ χρειαζίντιβενα για τι χαν. Εκατομμύρια τζενέ μερένα κατά μποκχ κάθε μπρες. Ανταβά ισί ατζέκ εκ πράγμας σο σικαβέλα ότι ο Παράδεισος κα αβέλ σουγκό. Η Γραφή βακερέλα: «Κα υπαρχίντιβελ μποκχ».​—Μάρκος 13:8.

 Σεισμοί. «Κα υπαρχίντιβεν . . . σεισμοί τθεμ τθεμέστε». (Ματθαίος 24:7) Ανταβά-ντα αβιλό-πες αμαρέ ντιβεσέντε. Πιο μπουτ από εκ εκατομμύριος τζενέ μουλέ σε σεισμούς κατά 1914.

Πφιρνέ τζενέ. Ο τζενέ κα μανγκένας μπουτ «ο λοβέ» ντα «πουμαρό νεαυτός». Κα “μανγκένας τι ευχαριστίνεν πιο μπουτ πουμαρό νεαυτός ντα όχι ι Ντεβλές”. Ο τσσαβέ ντα ο τσσαγιά “να κα ντεν καν πουμαρέ νταντές ντα πουμαρέ νταγιά”. (2 Τιμόθεο 3:​1-5) Να συμφωνίνενα ότι υπαρχίντιβενα μπουτ ασακέ τζενέ αντιβές; Βον να σεβάνενα ι Ντεβλές ντα ανένα προβλήματα οντουλένγκε σο προσπαθίνενα τι σικλιόν ι Ντεβλέσκε.

Έγκλημας. Κα αβένας-πες επίσης «μπουτ μπέτι πράγματα». (Ματθαίος 24:​12) Μάλλον κα συμφωνίνεν ότι, καζόμ νακχένα ο μπρεσά, αβένα ατζέ πιο μπουτ εγκλήματα. Κάι-ντα τι αβέν, ο τζενέ νταρένα μα τι παθίνεν κακός ή μα τι τσορέν λένταρ κάτι ή μα τι χουχαβέλ-λεν κάποιος.

Σαρέ ανταλά σικαβένα ότι η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι ισί πασέ. Η Γραφή βακερέλα: «Όταν κα ντικχέν τι αβέν-πες ανταλά, τι τζανέν ότι ερεσέλα η βασιλεία ι Ντεβλέσκι». (Λουκάς 21:​31) Σο ισί η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι; Ισί ι Ντεβλέσκι κυβέρνηση κο ουρανός σο κα ανέλ ο Παράδεισος κι πφουβ. Η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι κα καταστραφίνελ ι τζενένγκε κυβερνήσεις ντα κα ατσσόλ σάντε βόι.​—Δανιήλ 2:​44.