Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 7

Εκ Προειδοποίηση Κατά Πουρανέ Μπρεσά

Εκ Προειδοποίηση Κατά Πουρανέ Μπρεσά

Ο Ιεχωβά να κα μουκχέλ ι γκεραλέ τζενέν τι καταστραφίνεν ο Παράδεισος. Σάντε λέσκε αμαλά κα τζουβντιόν οτθέ. Σο κα παθίνεν ο γκεραλέ τζενέ; Για τι λεν ι απάντηση, ντικχέν ι αληθινή ιστορία του Νώε. Ο Νώε τζουβντιλό πριν από χιλιάδες μπρεσά. Ισινέ εκ λατσσό τζενό σο πάντα προσπαθίνελας μπουτ τι κερέλ οντουβά σο μανγκέλας ο Ιεχωβά. Αλλά ο γιαβερά τζενέ κι πφουβ κερένας μπέτι πράγματα. Οτθάρ, ο Ιεχωβά βακερντάς κο Νώε ότι κα ανέλ εκ μπαρό κατακλυσμός για τι καταστραφίνελ σαρέ οντουλέ πφιρνέ τζενέν. Βακερντάς κο Νώε τι κερέλ εκ κιβωτός για μα τι μερέλ βοβ ντα λέσκι φαμιλί όταν κα αβέλας ο Κατακλυσμός.​—Γένεση 6:​9-18.

Ο Νώε ντα λέσκι φαμιλί κερντέ ι κιβωτός. Ο Νώε βακερντάς κο τζενέ ότι ο Κατακλυσμός κα αβέλας, αλλά βον να ασουντέ-λες. Συνεχιντέ τι κερέν μπέτι πράγματα. Όταν κερντέ ι κιβωτός, ο Νώε τσσουντάς διάφορα ζώα αντρέ, μετά τσσουντάς-πες βοβ-ντα πι φαμιλιάσαρ. Σοράν ο Ιεχωβά αντάς μπαρό μπρισίμ. Ντέλας μπρισίμ 40 ντιβεσά πρωί ντα αρατί. Ο πανιά ιτσσαρντέ σαρί ι πφουβ.​—Γένεση 7:​7-12.

 Ο πφιρνέ τζενέ χασαρντέ πουμαρί ζωή, αλλά ο Νώε ντα λέσκι φαμιλί σωσάλε. Ο Ιεχωβά αρακχαντάς-λεν κο Κατακλυσμός ντα αντάς-λεν σε εκ πφουβ σο να υπαρχίντιβελας πφιρνιπέ. (Γένεση 7:​22, 23) Η Γραφή βακερέλα ότι αβέλα πάλι ο ντιβές σο κα καταστραφίνελ ο Ιεχωβά σαρέ οντουλέν σο να μανγκένα τι κερέν ο σωστός. Ο λατσσέ τζενέ να κα καταστραφίντιβεν. Κα τζουβντιόν για πάντα κο Παράδεισος κι πφουβ.​—2 Πέτρου 2:5, 6, 9.

Αντιβές μπουτ τζενέ κερένα μπέτι πράγματα. Ο ντουνιάς ισί πφερντό προβλήματα. Ο Ιεχωβά μπουτσσαβέλα πι Μαρτυρέν ξανά ντα ξανά για τι προειδοποιήνελ ι τζενέν, αλλά ο πιο μπουτ να μανγκένα τι ασουνέν ο λάφια ι Ιεχωβάσκε. Να μανγκένα τι αλλάνεν οντουλά σο κερένα. Να μανγκένα τι δεχτίνεν οντουβά σο βακερέλα ο Ντεβέλ ότι ισί σωστός ντα λάθος. Σο κα αβέλ-πες οντουλέ τζενέντε; Μήπως κα αλλάνεν κάποια στιγμή; Μπουτ ανταλένταρ να κα αλλάνεν ποτές. Αβέλα ο ντιβές σο κα καταστραφίντιβεν ο πφιρνέ ντα να κα ξανά τζουβντιόν ποτές.​—Ψαλμός 92:7.

Η πφουβ να κα καταστραφίντιβελ· κα αβέλ παράδεισος. Οντουλά σο κα αβέν αμαλά ι Ντεβλέσκε κα τζουβντιόν για πάντα κο Παράδεισος κι πφουβ.​—Ψαλμός 37:​29.