Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 14

Ο Αμαλά ι Ντεβλέσκε να Κερένα Μπέτι Πράγματα

Ο Αμαλά ι Ντεβλέσκε να Κερένα Μπέτι Πράγματα

Ο Σατανάς τσσουβέλα ι τζενέν σε πειρασμός τι κερέν μπέτι πράγματα. Οντουβά τζενό σο μανγκέλα τι αβέλ αμάλ ι Ντεβλέσκο πρέπει τι μισίνελ σο μισίνελα ο Ιεχωβά. (Ψαλμός 97:​10) Πιο τελέ κα ντικχάς μερικά πράγματα σο να κερένα ο αμαλά ι Ντεβλέσκε:

Σεξουαλικές αμαρτίες. «Δεν πρέπει τι τζας γιαβερέσαρ ενώ ισινάν παντριμέ». (Έξοδος 20:​14) Επίσης ισί λάθος τι σοβές εκχέ τζενέσαρ πριν τι παντρίνες.​—1 Κορινθίους 6:18.

Ματιπέ. «[Οντουλά] σο ματιόνα . . . [να] κα νακχέν κι βασιλεία κι Ντεβλέσκι».​—1 Κορινθίους 6:10.

Μουνταριπέ, Περαβκιαριπέ. «Δεν πρέπει τι μουνταρές».​—Έξοδος 20:13.

Τσοριπέ. «Δεν πρέπει τι τσορές».​—Έξοδος 20:15.

Ψέμας. Ο Ιεχωβά μισίνελα ι «τσσιπ σο βακερέλα ψέματα».​—Παροιμίες 6:17.

 Βία ντα Μπαρί Χολί. «[Ο Ιεχωβά] μισίνελα οντουλές σο μανγκέλα ι βία». (Ψαλμός 11:5) «[Εκ κατά] πράγματα σο κερέλα ο σώμας [ισί] . . . οντουλά σο κερένα ο τζενέ κατά χολί».​—Γαλάτες 5:​19, 20.

Παιχνίδια σο βασίντιβενα κι μπαχ. «Τι τσσιναβέν τι κερέν παρέα ι κάθε εκχέσαρ σο . . . μανγκέλα σαρέ ο πράγματα πι νεαυτόσκε».​—1 Κορινθίους 5:11.

Μίσος Οντουλένγκε σο Ισί Γιαβερτθάρ ή ισί Διαφορετικοί. «Τι μανγκέν τουμαρέ ντουσμανίν ντα τι προσευχίντιβεν οντουλένγκε σο τζάνα τουμέντζαρ κόντρα».​—Ματθαίος 5:​43, 44.

Οντουλά σο βακερέλα αμένγκε ο Ντεβέλ ισί αμαρέ λατσσιμάσκε. Νανέ πάντα εύκολος μα τι κερέν μπέτι πράγματα. Με τη βοήθεια ι Ιεχωβάσκι ντα λέσκε Μαρτυρόνγκι, μπορίνενα μα τι κερέν ο πράγματα σο στεναχωρίνενα ι Ντεβλές.​—Ησαΐας 48:​17· Φιλιππησίους 4:​13· Εβραίους 10:​24, 25.