Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 9

Κον Ισί Αμαλά ι Ντεβλέσκε;

Κον Ισί Αμαλά ι Ντεβλέσκε;

Ο Ιησούς Χριστός ισί ο Τσσαβό ι Ιεχωβάσκο ντα λέσκο πιο στενός ντα αγαπημέ αμάλ. Πριν τι αβέλ ο Ιησούς κι πφουβ, ισινέ κο ουρανός σαρ εκ μπουτ ζουρανό πνευματικός πλάσμας. (Ιωάννης 17:5) Σοράν, αβιλό κι πφουβ για τι σικλιαρέλ ι τζενέν ι αλήθεια ι Ντεβλέσκε. (Ιωάννης 18:​37) Επίσης, ο Ιησούς ντινάς πι ζωή για τι σώνελ ι πιστέ τζενέν κατά αμαρτία ντα κατά μεριπέ. (Ρωμαίους 6:​23) Ο Ιησούς ακανά ισί Βασιλιάς κι Βασιλεία κι Ντεβλέσκι, ντα ανταγιά Βασιλεία ισί εκ κυβέρνηση κο ουρανός σο κα ανέλ ο Παράδεισος κι πφουβ.​—Αποκάλυψη 19:16.

Ο άγγελοι-ντα ισί αμαλά ι Ντεβλέσκε. Ο άγγελοι να τζουβντιλέ ποτές σαρ τζενέ κι πφουβ. Δημιουργισάλε κο ουρανός πριν τι κερέλ ο Ντεβέλ ι πφουβ. (Ιώβ 38:​4-7) Υπαρχίντιβενα εκατομμύρια άγγελοι. (Δανιήλ 7:​10) Ανταλά αμαλά ι Ντεβλέσκε σο ισί κο ουρανός, μανγκένα τι σικλιόν ο τζενέ ι αλήθεια ι Ιεχωβάσκε.​—Αποκάλυψη 14:6, 7.

Ο Ντεβέλ τθερέλα αμαλέν κι πφουβ-ντα· βακερέλα λένγκε ότι ισί λέσκε μάρτυρες. Εκ μάρτυρας εκχέ δικαστηριόστε βακερέλα οντουλά σο τζανέλα εκχέ τζενέσκε. Ο Μάρτυρες του Ιεχωβά βακερένα κο γιαβερά τζενέ οντουλά σο τζανένα ι Ιεχωβάσκε ντα για το σκοπός σο τθερέλα ι τζενένγκε. (Ησαΐας 43:​10) Σαρ ο άγγελοι, ο Μάρτυρες-ντα μανγκένα τι βοηθίνεν-τουμέν τι σικλιόν ι αλήθεια ι Ιεχωβάσκε. Βον μανγκένα τι αβέν τουμέν-ντα αμαλά ι Ντεβλέσκε.