Amen avaja ando razna nacije hem vačera razna čhibja, sare amen isimen jekh cilj. Sare amen daja čast e Jehovase, e Devljese kastar vačeri i Biblija, kova čerdža sa so isi. Amen daja sa amendar te čera sar so čerdža o Isus Hrist hem hijam but ponosna so hijam hrišćanija. Svako amendar dela poklo vakti te sikavi e manušen andi Biblija hem ando Devljeso Kraljevstvo. Odoljese so svedočina ja vačera ando amaro Devel o Jehova hem ando oljeso Kraljevstvo amen hijam pendžarde sar e Jehovase svedokija. Rode ki amari internet stranica.

Čitin i Biblija ko internet. Sikljov pobuter amendar hem ando odova ko so amen verujina.