Dža ko sadržaj

„Akava šukar haberi ando kraljevstvo ka vačeripe ko celo sveto“ (Matej 24:14)

Dikh o najneve filmija, muzika, člankija hem vestija

Dikh so isi nevo

Ava ko e Jehovase svedokonenge sastankija

Arakh kuri ičerena pe hem sar izgledinena amare sastankija. Svako šaj te avel hem na čedena pe pare.

Rode neko ando e Jehovase svedokija te posetini tut

Rode neko ando e Jehovase svedokija te posetini tut te bi vačerena kotar biblijska teme ili rode biparengo e biblijako kurs.

E Jehovase svedokija – Ko hijam amen?

Amen avaja ando razna nacije hem vačeraja razna čhibja, ama isi amen ista ciljija. Sare amen daja časte Jehovase, e Devlese kastar vačeri i Biblija hem kova čerdža sa so isi. Amen daja sa amendar te dža palo e Isuseso primer hem hijam ponosna so hijam hrišćanija. Svako amendar redovno dela poklo vreme te sikavi e manušen andi Biblija hem ando e Devleso Kraljevstvo. Odolese so svedočinaja ja vačeraja ando amaro Devel, o Jehova, hem ando oleso Kraljevstvo amen hijam pendžarde sar e Jehovase svedokija. Rode ki amari internet stranica. Čitin i Biblija onlajn. Sikljov pobuter amendar hem ando odova ko so amen verujinaja.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.