Dža ko sadržaj

Soj tano e Devleso Kraljevstvo?

Ked hine ki phuv, o Isus mothovđa so ka ćerel odova Kraljevstvo.

Dikh o odgovor

Dikh o najneve video-sadržajija, muzika, člankija hem vestija

Dikh so isi nevo

Birin tema koja interesini tut

Ava ko e Jehovase svedokonenge sastankija

Arakh kuri ićerena pe hem sar izgledinena amare sastankija. Svako šaj te avel hem na ćedena pe pare.

Rode neko ando e Jehovase svedokija te posetini tut

Rode neko ando e Jehovase svedokija te posetini tut te bi vaćerena kotar biblijska teme ili rode biparengo e biblijako kurs.

Video-sadržajija

Dikh sa

Sose te sikljove andi Biblija

Ko celo sveto bute manušenđe i Biblija dela odgovorija ko važna pućiba ko životi. Da li bi mangeja hem tu te ove jekh olendar?

Watch This Video

E Jehovase svedokija – Ko hijam amen?

Amen avaja ando razna nacije hem vaćeraja razna ćhibja, ama isi amen ista ciljija. Sare amen daja časte Jehovase, e Devlese kastar vaćeri i Biblija hem kova ćerđa sa so isi. Amen daja sa amendar te đa palo e Isuseso primer hem hijam ponosna so hijam hrišćanija. Svako amendar redovno dela poklo vreme te sikavi e manušen andi Biblija hem ando e Devleso Kraljevstvo. Odolese so svedočinaja ili vaćeraja ando amaro Devel, o Jehova, hem ando oleso Kraljevstvo amen hijam penđarde sar e Jehovase svedokija. Upoznajin amaro sajt. Čitin i Biblija onlajn. Sikljov pobuter amendar hem ando odova ko so verujinaja.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.