Dža ko sadržaj

Ked ka avel pošukar sveto?

Sar šaj te đana odova? Ki akija Stražarsko kula dikh so i Biblija phenela odolestar.

 

Sikljov pobuter

Dikh o najneve video-sadržajija, muzika, člankija hem vestija

Dikh so isi nevo

Dikh sar izgledini e biblijako kurs

Besplatno proučin i Biblija

Rode neko te posetini tut

Vaćer ando e biblijake pućiba ili sikljov poviše ando Jehovase svedokija.

Ava ko sastanak

Sikljov pobuter ando amare sastankija. Rode o than kuri ićerena pe o sastankija najpaše uzo tute.

E Jehovase svedokija – Ko hijam amen?

Amen avaja ando razna nacije hem vaćeraja razna ćhibja, ama isi amen ista ciljija. Sare amen daja čast e Jehovase, e Devlese kastar vaćeri i Biblija hem kova ćerđa sa so isi. Amen daja sa amendar te đa palo e Isuseso primer hem hijam ponosna so hijam hrišćanija. Svako amendar redovno dela poklo vreme te sikavi e manušen andi Biblija hem ando e Devleso Kraljevstvo. Odolese so svedočinaja ili vaćeraja ando amaro Devel, o Jehova, hem ando oleso Kraljevstvo amen hijam penđarde sar e Jehovase svedokija. Upoznajin amaro sajt. Čitin i Biblija onlajn. Sikljov pobuter amendar hem ando odova ko so verujinaja.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.