Dža ko sadržaj

Pućiba hem odgovorija

So ćaće sikavi i Biblija? Birin jekh pućibe ando akala kategorije tele.

So e Devleso Lafi vaćeri ando tetoviranje?

Šaj li te ćere tuće tetovaže? Save tane disave biblijake načelija kolendar šaj te razmisline?

So e Devleso Lafi vaćeri ando tetoviranje?

Šaj li te ćere tuće tetovaže? Save tane disave biblijake načelija kolendar šaj te razmisline?

Proučin i Biblija e Jehovase svedokonencar

Sose te sikljove andi Biblija

Ko celo sveto bute manušenđe i Biblija dela odgovorija ko važna pućiba ko životi. Da li bi mangeja hem tu te ove jekh olendar?

Sar šaj te sikljova andi Biblija?

Ko celo sveto e Jehovase svedokija tane penđarutne sar okola so besplatno sikavena e manušen andi Biblija. Dikh sar ćerela pe odova.

Rode neko te posetini tut

Vaćer ando e biblijake pućiba ili sikljov poviše ando Jehovase svedokija.