Dža ko sadržaj

Rode neko te posetini tut

Da li bi mangeja te sikljove pobuter andi Biblija ja ando Jehovase svedokija? Ako mangeja, rode te posetini tut neko ando Jehovase svedokija ađahar so ka popunine o obrazac ki akija stranica. Palo odova neko ando Jehovase svedokija ka posetini tut.

Tekle lična podatkija ka koristinen pe samo asi obrada ando obrasco kova popuninđan sebepi i poseta. Odova tano u skladu amare Opšto pravilencar ando korišćenje podataka o ličnosti.

Amen ka vićina tut

Ked ka phere akava obrazac, neko ando Jehovase svedokija ka vićini tut aso jekh ili duj kurće.

Sikljov andi Biblija

Sikljov so i Biblija vaćeri ando različita teme hem rode neko besplatno te proučini tuvaja.

Ked tu ka mange

Upoznajinen tumen uživo ili onlajn, bilo ked hem bilo kaj.

Informacija sebepi i pandemija kotar Koronavirus (COVID-19): Ko but thana trenutno na posetinaja e manušen lično. Molinaja tumen ked popuninena akava formulari, pisinen tumaro telefonsko broj hem jekh Svedoko ko than kaj živinena ka kontaktirini tumen.