Dža ko sadržaj

Kotar avela o anav e Jehovase svedokija?

Kotar avela o anav e Jehovase svedokija?

 O Jehova tano e Devleso lično anav sar so pisini ki Biblija (Izlazak 6:3; Psalam 83:18). Ako neko tano svedok, tegani ov objasnini sose tano uverimo ko diso ili so mislini odolestar.

 Odolese, amaro anav, e Jehovase svedokija, izdvojini amen sar grupa hrišćanija kola objavinena o ćaćipe ando Jehova, okova kova sa stvorinđa (Otkrivenje 4:11). Amen svedočinaja averenđe odoleja sar živinaja hem ađahar so vaćeraja olencar kotar odova so sikljiljam andi Biblija (Isaija 43:10-12; 1. Petrova 2:12).