Dža ko sadržaj

Sar finansirini pe odova so ćerena e Jehovase svedokija?

Sar finansirini pe odova so ćerena e Jehovase svedokija?

 Amaro propovedibe finansirini pe ando dobrovoljna prilogija. But ando odola prilogija avena kotar okola soj tane e Jehovase svedokija. * Ko thana kuri ćedaja amen isi kutije aso prilogija. Isto ađahar, isi hem avera načinija sar šaj te da prilog hem odova tano pisimo ko amaro sajt ko deo Prilozija. Odothe pisini sar šaj te del pe prilog aso amare aktivnostija ko celo sveto, aso lokalna troškija ili aso solduj buća.

 E Jehovase svedokija nane len obaveza te den desetak ili bilo kova aver procenat kotar pekle prihodija (2. Korinćanima 9:7). Amen niked na ćedaja prilogija, na laja pare te šaj neko te khuvel ko amare sastankija niti laja pare ked ićerena pe govorija aso krštenja, parujba, bijava ili bilo koja aver versko služba. Na ćedaja pare prekalo humanitarna zabave, svečana večere, nagradna igre hem slična događaja niti rodaja dobrovoljna prilogija. O anava okolendar kola dena prilog na vaćerena pe (Matej 6:2-4). Ko amare publikacije hem ko amaro veb-sajt nane reklame kolendar laja pare.

 Svako skupština ko kraj ando masek ćerela finansijsko izveštaj kova čitini pe hem svako ko avela ko sastankija šaj te šunel odova. Ki svako skupština i blagajna redovno proverini pe te šaj te ova sigurna so o pare koristinena pe ko ispravno način (2. Korinćanima 8:20, 21).

Sar šaj te del pe prilog

 •   Kutije aso prilogija: Asavke kutije šaj te arakhe ko thana kuri e Jehovase svedokija ićerena pekle sastankija hem kongresija hem odothe šaj te ćhive pare ili čekija.

 •   Onlajn: Ko but phuvja šaj te bićhali pe prilog prekalo zvanično sajt ando Jehovase svedokija. Odova šaj te ćerel pe ki stranica „Prilozija“ prekalo kreditna ili debitna kartice, prekalo prenos ando sredstvija kotar bankovno računi hem slično. * Disave Svedokija odlučinđe svako masek te izdvojinen pare „ki strana“ ađahar so ćerđe pese trajno nalog. Odova značini so svako masek kotar olengo računi automatski huljavena pe odobor pare kobor on odredinđe (1. Korinćanima 16:2).

 •   Avera buća kola šaj te de: Te šaj te den pe disave prilogija, valjani šukar te planirini pe ja te rodel pe savet ando pravnikija. Ked dena pe disave prilogija, ko disave phuvja šaj te tiknjaćeren pe o porezija. Butenđe koristinđa odova so šukar upoznajinđe pe odoleja sar šaj te pokloninen pekle vrednostija đi tane pana đivde ili palo olengo meribe. Molinaja tumen te oven ko kontakt e podružnicaja ando Jehovase svedokija ki tumari phuv, ako mangena te den prilog ko jekh kotar akala načinija:

  •   bankovno račun

  •   životno ili penziono osiguranje

  •   nekretnine

  •   vrednosna papirija hem obveznice

  •   testamentija hem zadužbine

 Ako mangena te đanen pobuter ando bilo koja vrsta andi donacija koja šaj te ćerel pe ki tumari phuv, šaj te dikhen ki stranica „Prilozija“.

^ Isi manuša kola nane Svedokija ama mangena finansijski te podupirinen amare aktivnostija.

^ Ako mangena te đanen pobuter dikhen o kratko film Uputstvo za davanje priloga elektronskim putem.