Dža ko sadržaj

Đilja kola slavinena e Devle

Huljav but šuže audio-snimkija ando hrišćanska đilja kola slavinena e Jehova. Isi vokalno, orkestarsko hem instrumentalno muzika.

 

Đilab ando vilo e Jehovase

Savremena đilja