Hopp til innhold

Vilkår for bruk

Vilkår for bruk

Velkommen!

Dette nettstedet er laget for å hjelpe deg til å lære mer om Gud, Bibelen og Jehovas vitner. Les, se og last ned innhold som interesserer deg. Vi ønsker at andre skal ha nytte av siden vår også, men vær vennlig å ikke legge ut innholdet på et annet nettsted eller i en app. Du må gjerne fortelle andre om nettstedet og henvise til det i tråd med vilkårene for bruk som du finner under.

 Copyright

© 2024 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Med enerett.

Dette nettstedet er drevet av Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. («Watchtower»). Hvis ikke annet er angitt, tilhører all tekst og annen informasjon på dette nettstedet Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania («Watch Tower»).

 Varemerker

Adobe, Adobe-logoen, Acrobat og Acrobat-logoen er varemerker for Adobe Systems Incorporated. Apple, iTunes og iPod er varemerker for Apple Inc. Microsoft, Microsofts logo og dessuten navnene på Microsofts programvare og produkter, deriblant Microsoft Office og Microsoft Office 365, er varemerker for Microsoft Inc. Android er et varemerke for Google LLC. Android-roboten er reprodusert og/eller modifisert fra arbeid opprettet og delt av Google, og brukes i henhold til vilkår beskrevet i Creative Commons Attribution 3.0-lisensen (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/). Andre varemerker og registrerte varemerker tilhører de respektive eierne.

 Vilkår for bruk og tillatelse til å bruke nettstedet

Disse vilkårene gjelder din bruk av dette nettstedet. Når du bruker dette nettstedet, godtar du både disse og andre vilkår for bruk (samlet omtalt som «Vilkår for bruk»), slik de i sin helhet er beskrevet på dette nettstedet. Du må ikke bruke dette nettstedet hvis du ikke er enig i disse vilkårene eller en hvilken som helst del av disse vilkårene.

Hva er riktig bruk av nettstedet? Innenfor de restriksjonene som holdes fram nedenfor, kan du:

  • Se på, laste ned og skrive ut Vakttårnets opphavsrettslig beskyttede illustrasjonsmateriale, elektroniske publikasjoner, musikk, bilder, tekst og videoer fra dette nettstedet til ditt eget personlige og ikke-kommersielle bruk.

  • Dele lenker til elektroniske kopier av nedlastbare publikasjoner, videoer eller lydfiler fra denne siden.

Du kan ikke:

  • Legge ut illustrasjonsmateriale, elektroniske publikasjoner, varemerker, musikk, bilder, videoer og artikler fra dette nettstedet på Internett (uansett nettsted, fildelingstjeneste, videodelingstjeneste eller sosialt nettverk).

  • Distribuere illustrasjonsmateriale, elektroniske publikasjoner, varemerker, musikk, bilder, tekst og videoer fra dette nettstedet sammen med eller som en del av en hvilken som helst app eller programvare (inkludert opplasting av materialet på en server til bruk av en programvare).

  • Reprodusere, dele, kopiere, distribuere eller på annen måte benytte illustrasjonsmateriale, elektroniske publikasjoner, varemerker, musikk, bilder, tekst og videoer fra dette nettstedet for kommersielt bruk eller mot betaling (selv uten fortjeneste).

  • Utvikle programvare, verktøy eller metoder beregnet på distribusjon som samler inn, kopierer, laster ned, pakker ut, henter inn eller lagrer data, HTML, bilder eller tekst fra dette nettstedet. (Men det er ikke forbudt å distribuere gratis, ikke-kommersielle applikasjoner som er laget for å laste ned elektroniske filer, f.eks. EPUB, PDF, MP3 og MP4, fra offentlige deler av dette nettstedet.)

  • Misbruke nettstedet eller dets tjenester, for eksempel ved å sabotere eller oppnå tilgang til nettstedet eller dets tjenester ved å benytte en annen metode enn den som er eksplisitt angitt.

  • Bruke dette nettstedet på en måte som forårsaker, eller kan forårsake, skade på nettstedet eller redusert tilgang eller tilgjengelighet til nettstedet, eller bruke dette nettstedet på en ulovlig, svindlersk eller skadelig måte eller i forbindelse med en ulovlig, svindlersk eller skadelig hensikt eller aktivitet.

  • Bruke dette nettstedet eller noe av dets illustrasjonsmateriale, elektroniske publikasjoner, varemerker, musikk, bilder, tekst og videoer i tilknytning til noen som helst form for markedsføring.

  • Dette nettstedet bruker Google Maps-tjenester, som er en tredjepartstjeneste som vi ikke har kontroll over. Din bruk av Google Maps på dette nettstedet er derfor underlagt Googles gjeldende «Tilleggsvilkår for bruk av Google Maps og Google Earth». Vi blir ikke informert om oppdateringer i brukervilkårene, så du bør gjøre deg kjent med vilkårene før du bruker tjenester fra Google Maps. Ikke bruk Google Maps-tjenester hvis du ikke godtar vilkårene. Ingen brukerdata blir returnert til dette nettstedet av Google Maps.

 Medisinsk del

Innholdet i den medisinske delen av nettstedet er kun beregnet på å gi informasjon og gir ingen medisinske råd. Det er heller ikke ment som en erstatning for profesjonell helsehjelp i forbindelse med diagnoser og behandling. Den medisinske delen anbefaler eller støtter ingen spesielle prøver, leger, produkter, prosedyrer, meninger eller annen informasjon som er omtalt der.

Søk alltid hjelp fra lege eller annet kvalifisert helsepersonell uansett hvilket spørsmål du har om en medisinsk tilstand eller behandlingsmetode.

Man bestreber seg på at den medisinske delen av nettstedet skal inneholde nøyaktig og oppdatert informasjon. Men den informasjonen du får tilgang til gjennom den medisinske delen, er gitt «som den er», uten garantier, verken utvidet eller stilltiende. Dette nettstedet fraskriver seg alle utvidede og stilltiende garantier forbundet med den medisinske delen, blant annet stilltiende garantier om tilgjengelighet. Nettstedet gir heller ingen garantier om at den informasjonen man får tilgang til gjennom den medisinske delen, er pålitelig, nøyaktig, aktuell, egnet eller fullstendig. Nettstedet påtar seg ikke noe ansvar eller erstatningsansvar for feil eller mangler ved innholdet i den medisinske delen. Man har selv fullt ansvar hvis man støtter seg til innholdet i den medisinske delen. Ikke under noen omstendighet er dette nettstedet ansvarlig for noen krav eller skader (inkludert, men ikke begrenset til, følgeskader eller skader etter ulykker, personskader, død, tapt fortjeneste, skader som følge av tapt informasjon eller tapt inntekt) som er et resultat av bruken av eller fraværet av bruken av den medisinske delen av nettstedet, uavhengig av om slike krav eller skader baseres på garanti, avtale, sivil søksmålsgrunn eller noe annet juridisk grunnlag, og uavhengig av om dette nettstedet er informert om muligheten for slike krav eller skader.

 Garantifraskrivelse og ansvarsbegrensning

Dette nettstedet og all informasjon, alt innhold, alt materiale og andre tjenester som er tilgjengelig på nettstedet, formidles av Watchtower slik det framstår. Watchtower gir ingen løfter eller garantier av noe slag, verken direkte eller indirekte.

Watchtower garanterer ikke at nettstedet er fritt for virus eller andre skadelige programvarer. Watchtower er på ingen måte ansvarlig for skader av noe slag som oppstår som følge av bruk av tjenester, informasjon, innhold, materiale eller andre tjenester du får tilgang til via nettstedet, deriblant – men ikke begrenset til – direkte, indirekte, tilfeldige, straffbare og selvforskyldte skader (f.eks. tap av fortjeneste).

 Brudd på vilkår for bruk

Uten å tilsidesette Watchtowers andre rettigheter under disse vilkår for bruk kan Watchtower hvis du bryter vilkårene for bruk på noen som helst måte, ta de skritt som Watchtower mener er nødvendig for å håndtere bruddet. Disse skrittene kan innbefatte å stenge deg ute fra nettstedet, nekte deg tilgang til nettstedet, forhindre at datamaskiner som bruker din IP-adresse, får tilgang til nettstedet, kontakte Internett-leverandøren din for å be dem om å blokkere din tilgang til nettstedet, og/eller ta rettslige skritt mot deg.

 Revisjoner

Watchtower kan revidere disse vilkårene for bruk fra tid til annen. Reviderte vilkår for bruk vil gjelde bruken av dette nettstedet fra den datoen de reviderte vilkårene blir publisert på dette nettstedet. Vennligst sjekk denne siden regelmessig for å forsikre deg om at du er kjent med den nyeste versjonen.

 Lov og jurisdiksjon

Disse vilkår for bruk skal reguleres av og tolkes i lys av lovene i staten New York i USA, uten hensyn til andre lands lover. Alle rettslige skritt i forbindelse med disse vilkår for bruk skal bringes inn for en statlig eller føderal rett som har domsmyndighet i staten New York i USA.

 Salvatorisk klausul

Hvis en godkjent domsmyndighet slår fast at en bestemmelse i disse vilkår for bruk er ugyldig, uten rettskraft eller ulovlig, skal de andre bestemmelsene fortsatt gjelde. Hvis det er en bestemmelse i disse vilkår for bruk som Watchtower ikke håndhever, betyr ikke det at det gis avkall på bestemmelsen eller retten til å håndheve bestemmelsen.

 Hele avtalen

Disse vilkår for bruk utgjør hele avtalen mellom deg og Watchtower knyttet til din bruk av dette nettstedet og erstatter alle tidligere avtaler i forbindelse med din bruk av dette nettstedet.