1. Mosebok 5:1–32

5  Dette er boken med den historiske beretningen om Adam. Den dagen Gud skapte Adam, laget han ham slik at han lignet Gud.+  Som mann og kvinne skapte han dem.+ Den dagen de ble skapt,+ velsignet han dem og ga dem navnet Menneske.*  Da Adam var 130 år, ble han far til en sønn som lignet ham og var som et bilde av ham, og han ga ham navnet Set.+  Etter at Adam var blitt far til Set, levde han i 800 år. Og han ble far til sønner og døtre.  Adam levde altså i 930 år, og så døde han.+  Da Set var 105 år, ble han far til Enosj.+  Etter at Set var blitt far til Enosj, levde han i 807 år. Og han ble far til sønner og døtre.  Set levde altså i 912 år, og så døde han.  Da Enosj var 90 år, ble han far til Kenan. 10  Etter at Enosj var blitt far til Kenan, levde han i 815 år. Og han ble far til sønner og døtre. 11  Enosj levde altså i 905 år, og så døde han. 12  Da Kenan var 70 år, ble han far til Mahạlalel.+ 13  Etter at Kenan var blitt far til Mahạlalel, levde han i 840 år. Og han ble far til sønner og døtre. 14  Kenan levde altså i 910 år, og så døde han. 15  Da Mahạlalel var 65 år, ble han far til Jared.+ 16  Etter at Mahạlalel var blitt far til Jared, levde han i 830 år. Og han ble far til sønner og døtre. 17  Mahạlalel levde altså i 895 år, og så døde han. 18  Da Jared var 162 år, ble han far til Enok.+ 19  Etter at Jared var blitt far til Enok, levde han i 800 år. Og han ble far til sønner og døtre. 20  Jared levde altså i 962 år, og så døde han. 21  Da Enok var 65 år, ble han far til Metụsjalah.+ 22  Etter at Enok var blitt far til Metụsjalah, fortsatte han å vandre med den sanne Gud* i 300 år. Og han ble far til sønner og døtre. 23  Enok levde altså i 365 år. 24  Enok vandret trofast med den sanne Gud.+ Så var han ikke mer, for Gud tok ham bort.+ 25  Da Metụsjalah var 187 år, ble han far til Lamek.+ 26  Etter at Metụsjalah var blitt far til Lamek, levde han i 782 år. Og han ble far til sønner og døtre. 27  Metụsjalah levde altså i 969 år, og så døde han. 28  Da Lamek var 182 år, ble han far til en sønn. 29  Han ga ham navnet Noah*+ og sa: «Han skal gi oss trøst og hvile fra vårt arbeid og fra vårt harde slit med den jorden som Jehova har forbannet.»+ 30  Etter at Lamek var blitt far til Noah, levde han i 595 år. Og han ble far til sønner og døtre. 31  Lamek levde altså i 777 år, og så døde han. 32  Etter at Noah var blitt 500 år gammel, ble han far til Sem,+ Kam+ og Jafet.+

Fotnoter

El.: «Adam; Menneskehet».
Bokst.: «med Guden». Se Ordforklaringer.
Betyr sannsynligvis «hvile; trøst».

Studienoter

Multimedia