1. Mosebok 10:1–32

10  Dette er den historiske beretningen om Noahs sønner, Sem,+ Kam og Jafet. De fikk sønner etter vannflommen.+  Jafets sønner var Gomer,+ Magog,+ Madai, Javan, Tubal,+ Mesjek+ og Tiras.+  Gomers sønner var Ạsjkenas,+ Rifat og Togạrma.+  Javans sønner var Elịsjah,+ Tarsis,+ Kittim+ og Dọdanim.  Deres etterkommere spredte seg til øyene og bosatte seg i sine land, språk for språk, slekt for slekt og nasjon for nasjon.  Kams sønner var Kusj, Mịsrajim,+ Put+ og Kạnaan.+  Kusj hadde sønnene Seba,+ Havịla, Sabta, Raạma+ og Sabtẹka. Raạmas sønner var Saba og Dedan.  Kusj ble også far til Nimrod. Han var den første som ble en mektig mann på jorden.  Han ble en mektig jeger* i opposisjon til Jehova. Det er derfor folk noen ganger sier om andre: «Han er som Nimrod, en mektig jeger i opposisjon til Jehova.» 10  De første byene i* hans rike var Babel,+ Erek,+ Akkad og Kalne i landet Sịnear.+ 11  Fra det landet dro han til Assyria+ og bygde Nịnive,+ Rẹhobot-Ir og Kalah 12  og Resen mellom Nịnive og Kalah – dette er den store byen.* 13  Mịsrajim ble far til Ludim,+ Ạnamim, Lẹhabim, Nạftuhim,+ 14  Pạtrusim,+ Kạsluhim (som filisterne+ stammer fra) og Kạftorim.+ 15  Kạnaan ble far til Sidon,+ hans førstefødte, og Het+ 16  og også jebusittene,+ amorittene,+ girgasjittene, 17  hevittene,+ arkeerne, sinittene, 18  arvadittene,+ semarittene og hamatittene.+ Siden ble kanaaneernes slekter spredt omkring. 19  Kanaaneernes område strakte seg da fra Sidon helt til Gerar,+ nær Gaza,+ og videre til Sodọma, Gomọrra,+ Adma og Sẹbojim,+ nær Lasja. 20  Dette var Kams sønner, slekt for slekt, språk for språk, land for land og nasjon for nasjon. 21  Også Sem, forfader til alle Eber-sønnene+ og bror til Jafet, den eldste,* fikk barn. 22  Sems sønner var Elam,+ Assjur,+ Arpạksjad,+ Lud og Aram.+ 23  Arams sønner var Us, Hul, Geter og Masj. 24  Arpạksjad ble far til Sjelah,+ og Sjelah ble far til Eber. 25  Eber fikk to sønner. Den ene het Peleg,*+ for mens han levde, ble jordens befolkning spredt.* Hans bror het Joktan.+ 26  Joktan ble far til Ạlmodad, Sjelef, Hasarmạvet, Jerah,+ 27  Hạdoram, Usal, Dikla, 28  Obal, Abịmael, Saba, 29  Ofir,+ Havịla og Jobab. Alle disse var sønner av Joktan. 30  Deres bosted strakte seg fra Mesja helt til Sefar, fjellområdet i Østen. 31  Dette var Sems sønner, slekt for slekt, språk for språk, land for land og nasjon for nasjon.+ 32  Dette var Noahs sønners slekter etter deres slektslinjer og nasjoner. Fra dem ble nasjonene spredt ut over jorden etter vannflommen.+

Fotnoter

El.: «kriger».
El.: «Begynnelsen til».
El. muligens: «de utgjør den store byen».
El. muligens: «og Jafets eldre bror».
Betyr «deling».
Bokst.: «ble jorden delt».

Studienoter

Multimedia