1. Mosebok 11:1–32

11  Hele jorden hadde fortsatt ett språk og ett ordforråd.  Da folk dro mot øst, fant de en dalslette i landet Sịnear,+ og de bosatte seg der.  De sa til hverandre: «Kom, så lager vi teglstein, som vi herder med ild.» De brukte altså tegl i stedet for stein, og tjære som mørtel.  Og de sa: «Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen, og la oss gjøre navnet vårt berømt, så vi ikke blir spredt ut over hele jorden.»+  Så steg Jehova ned for å se på byen og tårnet som menneskene hadde begynt å bygge.  Jehova sa da: «Se, de er ett folk, og de har ett språk,+ og dette er det de har satt i gang med. Nå vil ingenting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre.  Kom, la oss+ stige ned og forvirre språket deres, så de ikke kan forstå hverandre.»  Så spredte Jehova dem derfra ut over hele jorden,+ og de sluttet etter hvert å bygge på byen.  Derfor fikk den navnet Babel,*+ for der forvirret Jehova hele jordens språk, og derfra spredte Jehova dem ut over hele jorden. 10  Dette er den historiske beretningen om Sem.+ Sem var 100 år gammel da han ble far til Arpạksjad,+ to år etter vannflommen. 11  Etter at Sem var blitt far til Arpạksjad, levde han i 500 år. Og han ble far til sønner og døtre.+ 12  Da Arpạksjad var 35 år, ble han far til Sjelah.+ 13  Etter at Arpạksjad var blitt far til Sjelah, levde han i 403 år. Og han ble far til sønner og døtre. 14  Da Sjelah var 30 år, ble han far til Eber.+ 15  Etter at Sjelah var blitt far til Eber, levde han i 403 år. Og han ble far til sønner og døtre. 16  Da Eber var 34 år, ble han far til Peleg.+ 17  Etter at Eber var blitt far til Peleg, levde han i 430 år. Og han ble far til sønner og døtre. 18  Da Peleg var 30 år, ble han far til Re’u.+ 19  Etter at Peleg var blitt far til Re’u, levde han i 209 år. Og han ble far til sønner og døtre. 20  Da Re’u var 32 år, ble han far til Serug. 21  Etter at Re’u var blitt far til Serug, levde han i 207 år. Og han ble far til sønner og døtre. 22  Da Serug var 30 år, ble han far til Nakor. 23  Etter at Serug var blitt far til Nakor, levde han i 200 år. Og han ble far til sønner og døtre. 24  Da Nakor var 29 år, ble han far til Tarah.+ 25  Etter at Nakor var blitt far til Tarah, levde han i 119 år. Og han ble far til sønner og døtre. 26  Tarah levde i 70 år, og deretter ble han far til Abram,+ Nakor+ og Haran. 27  Dette er den historiske beretningen om Tarah. Tarah ble far til Abram, Nakor og Haran. Og Haran ble far til Lot.+ 28  Mens Tarah ennå levde, døde Haran i sitt fødeland, i kaldeernes Ur.+ 29  Abram og Nakor tok seg koner. Abrams kone het Sarai.+ Nakors kone het Milka,+ og hun var datter av Haran, som var far til Milka og Jiska. 30  Men Sarai var barnløs,+ hun kunne ikke få barn. 31  Tarah tok med seg sin sønn Abram og sin sønnesønn Lot,+ Harans sønn, og sin svigerdatter Sarai, Abrams kone, og sammen dro de ut fra kaldeernes Ur for å reise til landet Kạnaan.+ Men da de kom til Karan,+ bosatte de seg der. 32  Tarah levde i 205 år. Så døde Tarah i Karan.

Fotnoter

Betyr «forvirring».

Studienoter

Multimedia