DE WACHTTOREN september 2014 | Zal de mens de aarde volledig ruïneren?

Kunnen we voorkomen dat de aarde onherstelbaar beschadigd raakt?

COVERONDERWERP

Zal de mens de aarde volledig ruïneren?

De Bijbel heeft niet alleen voorspeld dat de aarde geruïneerd zou worden, maar ook waartoe dat zou leiden.

Was Gods Wet voor Israël rechtvaardig?

Vier belangrijke principes waar rechters in Israël zich door lieten leiden.

LEVENSVERHAAL

Een leven in Gods dienst is de moeite waard

Vijfenzestig jaar geleden maakte Peter Carrbello iets mee dat zijn leven voorgoed veranderde.

De Syrische Pesjitta: Een blik in de vroege geschiedenis van Bijbelvertalingen

Deze oude Bijbelvertaling toont aan dat sommige Bijbels passages bevatten die niet in de oorspronkelijke tekst van de Bijbel stonden.

Vragen over de Bijbel

Mogen we tot engelen bidden om hulp?

Meer actuele items

Wat is het Koninkrijk van God?

Lees waarom Gods regering beter is dan alle andere regeringen.