DE WACHTTOREN — STUDIE-UITGAVE september 2014

Deze uitgave bevat de studieartikelen voor 27 oktober tot 30 november 2014.

Streef jij naar „een voortreffelijk werk”?

Hoe kun je dat op de juiste manier doen?

Ben je ervan overtuigd dat je de waarheid hebt? Waarom?

Dit artikel bespreekt enkele redenen waarom veel mensen erkennen dat Jehovah’s Getuigen de waarheid hebben. We gaan ook redenen bekijken waarom Getuigen er zelf van overtuigd zijn dat ze de waarheid hebben.

Dien God trouw ondanks „veel verdrukkingen”

Omdat we in Satans wereld leven, krijgen we allemaal te maken met verdrukkingen. Welke tactieken gebruikt Satan om ons aan te vallen? Hoe kunnen we ons erop voorbereiden?

Ouders, wees een herder voor je kinderen

Ouders hebben de verantwoordelijkheid om hun kinderen op te voeden „in het strenge onderricht en de ernstige vermaning van Jehovah” (Efeziërs 6:4). Dit artikel bespreekt drie manieren waarop ouders een herder voor hun kinderen kunnen zijn en ze kunnen helpen van Jehovah te gaan houden.

Vragen van lezers

Geeft de Bijbel in Psalm 37:25 en Mattheüs 6:33 aan dat Jehovah nooit zal toelaten dat een christen honger lijdt?

De laatste vijand, de dood, wordt tenietgedaan

De dood veroorzaakt veel lijden. Waarom gaan mensen dood? Hoe zal de „laatste vijand”, de dood, tenietgedaan worden? (1 Korinthiërs 15:26) Het antwoord op die vraag vertelt veel over Jehovah’s gerechtigheid, wijsheid en vooral zijn liefde.

Denk aan de volletijddienaren

Veel aanbidders van Jehovah werken hard in de volletijddienst. Hoe kun je aan hun „getrouwe werk” en hun „liefderijke arbeid” denken? — 1 Thessalonicenzen 1:3.