DE WACHTTOREN — STUDIE-UITGAVE oktober 2013

Deze uitgave bespreekt bewijs uit de schepping waaruit Gods macht en wijsheid blijkt. We leren ook hoe we in overeenstemming met een van Jezus’ gebeden kunnen leven.

Ze boden zich gewillig aan op de Filippijnen

Lees waarom sommigen hun baan opzeiden en hun spullen verkochten om een eenvoudig leven op de Filippijnen te leiden.

De levende God wordt geopenbaard in de schepping

Lees hoe we anderen kunnen helpen de waarheid over de Schepper te begrijpen, en tegelijkertijd ons eigen geloof in hem kunnen versterken.

„Dient Jehovah als slaven”

Hoe kunnen we vermijden dat we slaven worden van Satan? Hoe beloont Jehovah zijn slaven voor hun trouwe dienst?

LEVENSVERHAAL

Op Jehovah steunen is lonend geweest

Malcolm en Grace Allen dienen Jehovah allebei al meer dan 75 jaar. Ze hebben ervaren dat Jehovah degenen zegent die op hem steunen.

Lessen van een goed voorbereid gebed

Wat kunnen we leren van het gebed van de levieten? Hoe kunnen we onze gebeden zinvoller maken?

Leef in overeenstemming met Jezus’ gebed

In Jezus’ gebed kwam Jehovah’s wil op de eerste plaats, nog vóór zijn persoonlijke verzoeken. Hoe kunnen we in overeenstemming met zijn gebed leven?

Kun je meer doen om anderen te waarschuwen?

Kijk hoe sommigen elke kans benutten om getuigenis te geven aan mensen die ze in de loop van de dag treffen.