DE WACHTTOREN — STUDIE-UITGAVE juli 2013

Deze uitgave verduidelijkt ons begrip van het tijdsaspect van Jezus’ profetie over de laatste dagen en over de identiteit van de getrouwe en beleidvolle slaaf.

„Zeg ons: Wanneer zullen deze dingen zijn?”

Wat is ons veranderde begrip van Jezus’ profetie in Mattheüs 24 en 25?

„Ziet! ik ben met u alle dagen”

Jezus’ illustratie over de tarwe en het onkruid beschrijft een zaai-, groei- en oogsttijd. Welk veranderde begrip hebben we van de oogsttijd?

Velen worden via enkelen gevoed

Hoe gaf Jezus geestelijk voedsel aan de gemeenten in de eerste eeuw? Geldt dat patroon ook voor onze tijd?

„Wie is werkelijk de getrouwe en beleidvolle slaaf?”

Dit artikel verduidelijkt ons begrip van de getrouwe en beleidvolle slaaf. Onze geestelijke gezindheid hangt af van dit kanaal.

Een nieuw lid van het Besturende Lichaam

Op 1 september 2012 begon Mark Sanderson als lid van het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen te dienen.

LEVENSVERHAAL

Bereid om Jehovah overal te dienen

Lees hoe een Nederlands echtpaar heeft geleerd volledig op Jehovah te vertrouwen ondanks uitdagingen en veranderende omstandigheden.

„Moet je die plaatjes eens zien!”

In onze publicaties worden afbeeldingen gebruikt die tot denken aanzetten en een gevoel overbrengen. Hoe kun je daar je voordeel mee doen?