Avy any amin’ny tany sy fiteny maro samihafa izahay, nefa miray saina satria mitovy tanjona. Tianay ny hanome voninahitra an’i Jehovah, ilay Andriamanitra ao amin’ny Baiboly sady Mpamorona ny zava-drehetra. Miezaka ny hitovy amin’i Jesosy Kristy izahay ary faly izahay antsoina hoe Kristianina. Manokana fotoana izahay hampianarana momba ny Baiboly sy ny Fanjakan’Andriamanitra. Vavolombelon’i Jehovah no anarana iantsoana anay satria miresaka momba an’i Jehovah Andriamanitra sy ny Fanjakany izahay.

Tsidiho ny tranonkalanay ary jereo sy vakio ato ny Baiboly. Miezaha hahafantatra anay sy ny zavatra inoanay.