LUPUNGU LWA MULINZI—LWA KUSAMBILILAMO Novemba 2015

Mu Lupungu luu muli ni vipande vya kusambililamo ukutandika na Dizemba 28, 2015, kufika Januwale 31, 2016.

Mwasambilizya Ana Inu Ukuombela Yeova

Imiyele itatu ino itulandapo ino Yesu wakweti lino wasambilizyanga asambi yakwe, ingamwazwa ukuya yakasambilizya yasuma uku yana inu.

Mwasambilizya Ana Inu Imisepela Ukuombela Yeova

Uzye mungazwa uli umwana winu umusepela ukulunduluka muli ukapepa lino acili umwance?

Mauzyo Yano Aakawelenga Yakauzya

Uusininkizyo ci ukalanga ukuti umusumba wa Yeliko uwaliko mpiti yauzingulwike pa nsita inono nga alino yauzanza?

Yeova a Leza Uwaya nu Kutemwa

Uzye Yeova walanga uli ukuti watemwa antu?

Uzye ‘Mwatemwa Antu Yauzo Ndi Vino Mwaitemwa’?

Mungaomvya amazwi yano Yesu walanzile umu cupo cinu, umu cilongano cinu, nu mu mulimo wa kusimikila.

Imyaka 100 Ino Uwene Wateeka!

Iinzila ci zitatu zino twakwata izyakuomvya pa kusimikila pa Wene wakwe Leza?