LUPUNGU LWA MULINZI—LWA KUSAMBILILAMO Sepetemba 2015

Muli Magazini yii muli na malyasi ya kusambililamo ukutandika pa Okotoba 26 kufika Novemba 29, 2015.

Uzye Mukakolanya Sana Klistu?

Pa myaka ili yonsi ino twaombela Yeova tungatwalilila ukulunduluka muli ukapepa.

Uzye Kampingu Winu Akamutungulula Ningo?

Mwalola vino kampingu angamwazwa ukupingula ningo pa milwazizye, pa kulezya icitendwe, na pa kusimikila.

‘Komelekini Umu Utailo’

I cani cino tungasambililako kuli petulo vino wapisile apa manzi?

Uzye Yeova Akaalanga Uli Ukuti Watutemwa?

Uzye cikamutalila sana ukwelenganya nanti ukuzumila ukuti Yeova wamutemwa?

Tungalanga Uli Ukuti Twatemwa Yeova?

Tulinzile ukulanga ukuti twakwata ukutemwa muli vino tukacita ukuluta sile ukulayuvwa umu mwenzo.