LINƆ́NGI YA MOSƐNZƐLI Sanza ya Décembre 2013 | Tozali na mposa ya Nzambe?

Bato mingi bakanisaka ete bazali na mposa ya Nzambe te to mpe bazali na ntango mingi te ya koluka koyeba ye. Koluka koyeba Nzambe ezali mpenza na litomba?

ELOBELI TITRE YA EZIPELI

Mpo na nini komituna motuna wana?

Talá mwa bantina oyo bato mingi oyo balobaka ete bandimelaka Nzambe basalaka makambo lokola nde Nzambe yango azalaka te.

ELOBELI TITRE YA EZIPELI

Mpo na nini tozali na mposa ya Nzambe?

Talá ndenge boyokani ná Nzambe ekoki kopesa moto esengo mpe kosala ete bomoi na ye ezala na ntina.

LISOLO YA BOMOI

Namipesaki mobimba na mosala ya Yehova

Mwa basanza liboso akóma ingénieur na makambo ya kotonga, Bill Walden azwaki ekateli ya kosala mosala mosusu. Tángá ndenge oyo kopona kolekisa bangonga mingi na mosala ya kosakola ebongolaki bomoi na ye.

KOKÓMA MONINGA YA NZAMBE

“Talá! Nazali kosala biloko nyonso biloko ya sika”

Olingi kozala na bomoi na mokili oyo mpasi, minyoko mpe liwa ekokóma makambo ya kala? Talá ndenge Nzambe akokokisa elaka na ye.

“Okotimola motako na bangomba”

Biloko oyo bato ya arkeoloji bauti komona kala mingi te esalisi biso tóyeba ndenge bazalaki kosalela kwivre na ntango ya kala.

TEYÁ BANA NA YO

Ndenge nini tosengeli kokanisaka Yesu Kristo?

Tosengeli kokanisaka Yesu kaka lokola bebe? “Bato ya bwanya” oyo bakendaki kotala ye bazalaki banani? Yesu azali kosala nini sikoyo?

Biyano na mituna ya Biblia

Mpo na nini Yesu akozonga lisusu? Ndenge nini akozonga, mpe akosala nini na nsima?

Makambo mosusu