Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

PUSANÁ PENEPENE NA NZAMBE

“Talá! Nazali kosala biloko nyonso biloko ya sika”

“Talá! Nazali kosala biloko nyonso biloko ya sika”

Ozalaka na mposa ete yo ná libota na yo bózala na nzoto kolɔngɔnɔ mpe na bomoi molai? Ozalaka na mposa ya kofanda na mokili oyo mpasi, minyoko mpe liwa ekozala lisusu te? Mokili ya ndenge wana ezali ndɔtɔ mpamba te. Kutu mokili yango ya sika ya boyengebene ekoya mosika te, mpo Yehova Nzambe nde azwaki mokano ya kosala yango. Talá ndenge kokokisama ya mokano yango ya Nzambe elobelami na Emoniseli 21:3-5.​—Tángá.

“[Nzambe] akopangwisa mpisoli nyonso na miso na bango.” (Emoniseli 21:4) Akopangwisa mpisoli ya ndenge nini? Ezali te mpisoli ya esengo to mpisoli oyo ebatelaka miso na biso. Nzambe alaki nde kopangwisa mpisoli oyo tobimisaka mpo na minyoko mpe mawa. Nzambe akosuka kaka te na kopangwisa mpisoli yango, kasi akolongola mpo na libela makambo oyo esalaka ete tóbimisa mpisoli; elingi koloba minyoko mpe mawa.

“Liwa ekozala lisusu te.” (Emoniseli 21:4) Liwa nde esalaka ete bato bábimisa mpisoli mingi koleka makambo mosusu nyonso. Yehova akolongola bato ya botosi na boombo ya liwa. Ndenge nini? Akolongola mpenza likambo oyo esalaka ete bato bákufaka: lisumu oyo Adama atikelá biso. (Baroma 5:12) Na nzela ya mbeka ya lisiko ya Yesu, Yehova akosala ete bato ya botosi bákóma bato ya kokoka. * Na nsima, liwa, monguna ya nsuka, “akosilisama makasi.” (1 Bakorinti 15:26) Bato ya sembo bakozala na bomoi libela na libela mpe na nzoto ya kokoka, ndenge Nzambe akanaki mpo na bango na ebandeli.

“Mpasi ekozala lisusu mpe te.” (Emoniseli 21:4) Mpasi ya ndenge nini ekozala lisusu te? Mpasi nyonso ya makanisi, ya motema mpe ya nzoto oyo lisumu mpe kozanga kokoka ememelá biso mpe oyo etyá bomoi ya ebele ya bato na mpasi.

Mosika te bato bakozala na bomoi oyo ezangi liwa, mpasi mpe mpisoli. Kasi okoki komituna boye: ‘Ekozala wapi? Mbala mosusu Nzambe alaki nde bomoi na likoló?’ Te. Tótala mpo na nini tolobi bongo. Ya liboso, elaka yango ebandi na maloba oyo: “Hema ya Nzambe ezali esika moko na bato,” mpe bato bafandaka awa na mabele. (Emoniseli 21:3) Ya mibale, elaka yango elobeli mokili oyo “liwa ekozala lisusu te”​—mokili oyo liwa ezalaki liboso kasi ekozala lisusu te. Liwa ezalaka na likoló te, kasi banda kala liwa ezalaka awa na mabele. Na yango, ezali polele ete elaka ya Nzambe mpo na bomoi ya malamu ekokokisama awa na mabele.

Nzambe akopangwisa mpisoli nyonso oyo tobimisaka mpo na minyoko mpe mawa

Yehova alingi tóndima ete akotya mokili ya sika ya boyengebene. Mwa moke nsima ya kolobela mapamboli oyo ekoya, amonisi ete elaka yango ezali solo na maloba oyo: “Talá! nazali kosala biloko nyonso biloko ya sika.” Alobaki lisusu ete: “Komá, mpo maloba oyo ezali sembo mpe solo.” (Emoniseli 21:5) Mpo na nini te koyekola makambo mosusu mpo na koyeba ndenge oyo yo ná bato ya libota na yo bokoki kozala na kati ya basambeli ya solo oyo bakomona ndenge elaka ya Nzambe ekokokisama?

^ par. 3 Mpo na koyeba makambo mosusu oyo etali mbeka ya lisiko ya Kristo, talá mokapo 5 ya buku Biblia eteyaka mpenza nini?, ebimisami na Batatoli ya Yehova.