LINƆ́NGI YA MOSƐNZƐLI Sanza ya Septembre 2013 | Mpo na nini bampasi mingi boye? Ekosila ntango nini?

Biblia elobi nini mpo na bampasi, mpe ekonyokola bato tii ntango nini?

ELOBELI TITRE YA EZIPELI

Ebele ya bato babomamaka kaka mpamba!

Bampasi etondi mingi na mokili, mbala mingi mpo na ntina oyo eyebani te. Tosengeli kopesa Nzambe foti?

ELOBELI TITRE YA EZIPELI

Mpo na nini bampasi mingi boye?

Talá makambo mitano oyo ebimisaka bampasi lelo oyo, mpe talá nini mpenza ekosilisa bampasi yango.

ELOBELI TITRE YA EZIPELI

Etikali moke bampasi esila!

Nzambe alaki ete akolongola makambo nyonso oyo ebimisaka bampasi. Ndenge nini mpe ntango nini akosala yango?

LISOLO YA BOMOI

Mobola na mosuni kasi mozwi na makambo ya Nzambe

Alexander Ursu amonaki mpenza ete bato bakoki kokoba kokende liboso na makambo ya Nzambe, ata na bamboka oyo ezalaki kala bikólo ya Union soviétique. Tángá lisolo na ye ya kolendisa.

Minɔkɔ oyo tolobaka eutá nde na “ndako molai ya Babele”?

Ndako molai ya Babele ezali nini? Minɔkɔ oyo tolobaka eutá mpenza wapi?

KOKÓMA MONINGA YA NZAMBE

“Nzambe alingaka moto oyo apesaka na esengo”

Talá mpo na nini makanisi oyo etindaka moto apesa ezalaka na ntina.

TEYÁ BANA NA YO

Nzambe akoki koyoka mpasi na motema​—Ndenge oyo tokoki kosepelisa ye

Oyebi ete yo mpe okoki kosepelisa to koyokisa Yehova mpasi na motema? Talá ndenge likambo oyo Adama ná Eva basalaki epesaki Yehova mpasi na motema.

Biyano na mituna ya Biblia

Batoli oyo Biblia epesaka mpo na kozala na libala ya esengo esalisaka mpenza mpo eutaka epai Yehova Nzambe, mobandisi ya libala.

Makambo mosusu

Batatoli ya Yehova bazwaka mbongo wapi?

Atako tokɔngɔlaka mabonza te, talá esika tozwaka mbongo oyo tosalelaka mpo na mosala na biso ya kosakola na mokili mobimba.