Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

TEYÁ BANA NA YO

Nzambe akoki koyoka mpasi na motema​—Ndenge oyo tokoki kosepelisa ye

Nzambe akoki koyoka mpasi na motema​—Ndenge oyo tokoki kosepelisa ye

Esí ekómelá yo oyoka mpasi mpe olela? * Na ntembe te, ekómelaka moto nyonso. Kasi na bantango mosusu, mpasi yango ekoki kozala na motema. Moto moko akoki kokosela biso makambo. Yango ekoki koyokisa biso mpasi, boye te?— Nzambe mpe akoki koyoka mpasi na motema ntango bazali kokosela ye makambo. Tiká tólobela yango naino mpe tómona ndenge oyo tokoki kosepelisa Nzambe na esika ya koyokisa ye mpasi.

Biblia elobi ete bato mosusu oyo bazalaki koloba ete balingaka Nzambe bayokisaki “ye motema mpasi.” Ya solo mpenza, “bayokisaki” Nzambe motema mpasi! Na ntembe te, moto moko te akoki koyokisa nzoto ya Yehova Nzambe mpasi. Azali Mozwi-ya-Nguya-Nyonso. Tótala naino mpo na nini Yehova ayokaka mpasi na motema ntango toboyi kotosa maloba na ye.

Bato mibale ya liboso oyo Yehova asalaki awa na mabele bayokisaki ye mpasi mingi. Nzambe atyaki bato yango mibale na paradiso oyo ebengamaki “elanga ya Edene.” Bato mibale yango nde banani?— Adama ná Eva. Tótala naino likambo oyo basalaki, oyo epesaki Yehova mpasi.

Ntango Yehova atyaki bango na elanga, ayebisaki bango bábatela yango. Ayebisaki bango mpe ete bakoki kobota mpe kofanda libela na libela elongo na bana na bango na elanga yango. Kasi, liboso Adama ná Eva bábota, likambo moko ya mabe esalemaki. Oyebi soki ezalaki nini?— Anzelu moko atindaki Eva mpe Adama bátombokela Yehova. Tótala ndenge likambo yango esalemaki.

Anzelu yango asalaki ete nyoka emonana lokola nde ezali koloba. Eva asepelaki na makambo ayokaki; nyoka elobaki ete akokóma “lokola Nzambe.” Yango wana, asalaki oyo nyoka eyebisaki ye. Oyebi soki asalaki nini?

Eva alyaki mbuma ya nzete oyo Yehova ayebisaki Adama ete basengeli te kolya yango. Liboso Nzambe akela Eva, alobaki na Adama boye: “Nzete nyonso ya elanga, okoki kolya yango ndenge olingi. Kasi nzete ya koyeba malamu ná mabe osengeli kolya yango te, mpo mokolo okolya yango okokufa solo.”

Eva ayebaki mobeko yango. Kasi, akobaki kotala nzete yango, mpe amonaki ete “ezalaki malamu na kolya mpe ete ezalaki eloko oyo miso ekokaki kolula, ɛɛ, nzete yango ezalaki kitoko na kotala. Bongo akamataki mbuma na yango mpe alyaki.” Na nsima apesaki mpe Adama mbuma yango mpe “ye alyaki.” Okanisi ete Adama asalaki bongo mpo na nini?— Ezali mpo Adama akómaki kolinga Eva mingi koleka Yehova. Andimaki kosepelisa Eva na esika ya kosepelisa Nzambe. Kasi kotosa Yehova ezali na ntina mingi koleka kotosa moto mosusu nyonso!

Ozali koyeba lisusu nyoka oyo alobaki na Eva? Ndenge kaka moto akoki kosala ete mwana-popi emonana lokola ezali koloba, moto moko mpe asalaki ete nyoka emonana lokola nde ezali koloba. Mongongo ya nani ezalaki kobima epai ya nyoka yango?— Ezalaki mongongo ya “nyoka ya ebandeli, oyo abengami Zabolo mpe Satana.”

Oyebi ndenge oyo okoki kosepelisa Yehova?— Okoki kosala yango soki ozali koluka kosepelisa ye ntango nyonso. Satana alobaka ete akoki kotinda moto nyonso asala oyo ye alingi. Na yango, Yehova alobi na biso boye: “Zalá na bwanya, mwana na ngai, mpe sepelisá motema na ngai, mpo nazongisa monɔkɔ na ye oyo azali kotumola ngai.” Satana atumolaka to asɛkaka Yehova. Alobaka ete akoki kotinda moto nyonso apesa Yehova mokɔngɔ. Na yango, tosáká Yehova mpe salelá ye mpo osepelisa ye! Okosala nyonso mpo osepelisa ye?

^ par. 3 Ntango ozali kotánga na mwana na yo mpe bomoni mwa mokɔlɔtɔ oyo (—) na nsima ya motuna, bosengeli kopema mpe osengeli kosɛnga mwana abimisa makanisi na ye.