LINƆ́NGI YA MOSƐNZƐLI Sanza ya Août 2011

MPO NA LIBOTA YA ESENGO

Pesáká molongani na yo kilo

Ndenge nini okoki kosolola malamu na molongani na yo mpe kopesa ye kilo?

TEYÁ BANA NA YO

Ntina oyo bato balingaki Dorkasi

Dorkasi asalaki makambo mingi ya malamu mpo na kosalisa basusu. Tángá lisolo yango mpo omona ndenge oyo okoki kozala lokola ye.

Biblia ebongolaka bato

Nini esalisaki moto oyo azalaki na basi ebela abongola ndenge na ye ya kotalela libala?

MITUNA YA BATÁNGI

Nzambe afandaka esika moko kaka?

Nzambe azalaka na bisika ebele na mbala moko? Talá oyo Biblia elobi.