LAMUKÁ! Sanza ya Avril 2010

ELOBELI TITRE YA EZIPELI

“Nalembi!”

Soki emonani ete libala na yo ezali lisusu makasi te mpe elingi ekufa, osengeli kosala nini?

ELOBELI TITRE YA EZIPELI

Makambo minei oyo osengeli koyeba na likambo etali koboma libala

Talelá makambo oyo koboma libala ekoki kobimisela yo mpe bana na yo

ELOBELI TITRE YA EZIPELI

Okoki kobikisa libala na yo?

Talá makambo minei oyo okoki kosala mpo na kosilisa matata ya libala.

BIBLIA ELOBI NINI?

Mokolo ya kosambisama ezali nini?

Talá soki yango elimboli nini, mpe ntina oyo esengeli kobangisa biso te, kasi nde kopesa biso elikya.