Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Okoki kobikisa libala na yo?

Okoki kobikisa libala na yo?

Bankolo ndako bamoni ete ndako na bango ebebi mpenza, kasi bazwi ekateli ya kobongisa yango.

OKOSEPELA kosala bongo mpo na libala na yo? Soki ezali bongo, okoki kobanda wapi? Meká makanisi oyo elandi.

1 Bózwa ekateli.

Yokaná na molongani na yo ete bokosala elongo mpo na kozongisa kimya na libala na bino. Bókoma na papye bikateli oyo bozwi. Soki yo ná molongani na yo boyokani, bokosala elongo mpo na kobikisa libala na bino.​—Mosakoli 4:9, 10.

2 Bóluka koyeba mokakatano.

Nini mpenza ebebisi libala na bino? Komá na fraze moko, nini okanisi ete ezali kozanga to oyo okanisi ete bokoki kobongisa. (Baefese 4:22-24) Na ntembe te, mokakatano oyo yo omoni ekoki kokesana na oyo molongani na yo akomona.

3 Bómityela mokano.

Bokolinga ete nsima ya sanza motoba libala na bino ekóma ndenge nini? Makambo nini mpenza bokolinga komona ete ebongwani? Komá na papye mokano oyo omityeli. Ntango bomoni polele likambo oyo bosengeli kosala mpo na libala na bino, ekozala pɛtɛɛ mpo na kokokisa mokano oyo bomityeli.​—1 Bakorinti 9:26.

4 Bósalela toli ya Biblia.

Ntango bomoni mokakatano na bino mpe bozwi ekateli ya kobongisa makambo, bóluka toli ya Biblia. Toli na yango esilaka ngala te, mpe esalisaka mpenza. (Yisaya 48:17; 2 Timote 3:17) Na ndakisa, Biblia elendisi yo ná molongani na yo ete bólimbisanaka. Ya solo, Biblia elobi ete “kitoko na ye . . . alimbisaka likambo oyo ebuki mibeko.”​—Masese 19:11; Baefese 4:32.

Ata soki emonani na ebandeli ete milende na bino ezali kolonga mpenza te, bólɛmba te! Buku moko (The Case for Marriage) elobeli matomba oyo emonanaki nsima ya kosala ankɛtɛ moko; elobaki boye: “Makambo oyo tomonaki ekamwisaki: mabala mingi (86 %) oyo ezalaki na esengo te, kasi babalani baboyaki koboma mabala na bango, bamonaki ete nsima ya mbula mitano, esengo ezongaki na mabala na bango.” Ata babalani oyo bango moko bamonaki ete bazali lisusu na esengo ata moke te na libala na bango, bamonaki ete makambo ebongwanaki mpenza.

Ntango mosusu ekoki kozala mpe bongo mpo na yo. Babimisi ya zulunalo oyo, Batatoli ya Yehova, bamoni ete Biblia epesaka batoli oyo ebongi mpenza mpo na bato oyo babalá. Na ndakisa, mabala mingi ebongaka ntango babalani bazali na boboto mpe bayokelanaka mawa mpe balimbisanaka na motema moko. Basi bayekoli ntina ya komonisa “elimo ya kimya mpe ya boboto,” mpe mibali bamoni matomba ya kosilikelaka te basi na bango makasi.​—1 Petro 3:4; Bakolose 3:19.

Toli wana ya Makomami ebongi mpenza mpamba te Ye oyo akomisaki Biblia, Yehova Nzambe nde azali Mobandisi ya libala. Mpo na nini te kotuna Batatoli ya Yehova báyebisa yo makambo mosusu mpo na koyeba ndenge oyo Biblia ekoki kobongisa libala na yo? *

^ par. 14 Mpo na kosalisa mabota, Batatoli ya Yehova babimisá buku moko ya nkasa 192, oyo ezali na motó ya likambo ete Sɛkɛlɛ ya bolamu na libota. Mpo na koyeba makambo mosusu, komelá babimisi ya buku yango na adrɛsi oyo ebongi na yo kati na oyo ezali na lokasa 5 ya zulunalo oyo.