Skip to content

Dzimagazini dze Thungamakole ne Mukani!

Dzimagazini dzedu dza ka teiwa mu Bailibi dzi yapo mu ndimi dzi li dzi hundreds, ku shanganyila ne dze ndebo dze maboko. Thungamakole i no chenesa chi no dwiwa ne zwithu zwi no shingikala mu shango kwa ka lingwa boporofiti gwe Bailibili. I no nyaladza bathu ne khani dza ka naka dze Bushe gwe ndzimu ne ku kudza dumilo mu na Jesu Kirisiti. Mukani! i no lakidza sekwa ku nga lingisangwa ne mathata a ngwenu ne ku batsha bathu ku themba zwi no thembisiwa ne Mbumbi ne kwe shango ptshwa i na mbakiso ne ku bakiligwa.

Shalula lilimi gwa u no shaka mu language box, ngono u bo u tobedze Shaka ku bona dzimagazini ne zwi nngwe dza u no shaka mu lilimi igogo.

 

LINGA

MUKANI!

MUKANI!

MUKANI!

MUKANI!

MUKANI!

THUNGAMAKOLE

THUNGAMAKOLE

THUNGAMAKOLE

THUNGAMAKOLE

THUNGAMAKOLE

THUNGAMAKOLE (I NO ZWIDIYIWA)

BUZO DZE ZWIDIYO ZWE ”THUNGAMAKOLE”

THUNGAMAKOLE (I NO ZWIDIYIWA)

BUZO DZE ZWIDIYO ZWE ”THUNGAMAKOLE”

THUNGAMAKOLE (I NO ZWIDIYIWA)

BUZO DZE ZWIDIYO ZWE ”THUNGAMAKOLE”

THUNGAMAKOLE (I NO ZWIDIYIWA)

BUZO DZE ZWIDIYO ZWE ”THUNGAMAKOLE”

THUNGAMAKOLE (I NO ZWIDIYIWA)